Varför är allt så besvärligt?

Att cykla är bra för hälsan, bra för klimatet och bra för mycket, mycket mer. Varför cyklar vi mindre nu? Trots att vi cyklar mer. Jo det beror på trafikmiljön. Cyklister är utsatta och särskilt fotgängare i stadsmiljö är utsatta. Alltså bör cyklister separeras från biltrafik och från fotgängare. Äntligen har vi kommit till en insikt. Det är på trafikmiljön vi skall satsa. Vad gör vi då? Jo vi föreslår en bonus till dem som köper elcyklar.

Så har vi polisen. Förr i tiden kände vi polisen. De patrullerade på gator och torg och pratade med folk. Nu ser vi aldrig en polis. Alltså polisen måste bli mer lokal. Vad skall vi göra då. Jo vi skall organisera om polisen med lokala polischefer som kommer invånarna nära. Alla partier godkänner detta och så sätter vi igång. Men det finns väl knappt någon som ser en polis som går eller vet vad närmaste lokale polischef befinner sig eller heter. Men vi känner alla rikspolischefen som sitter i TV var och varannan dag.

Vad skall vi göra då. Jo, polisen borde slippa en massa uppdrag som inte är polisiära i sig och som kan skötas av andra. Till exempel utfärdandet av pass. Så låt oss samlas i justitieutskottet (hur många är de) som nu kommit fram med ett betänkande som skall remitteras, diskuteras, blötas och så småningom bestämmas. Vad innehåller betänkandet – jo, möjligheten att flytta djurskyddsärenden från polisen till länsstyrelsen.

Vad skall vi göra härnäst? Mitt förslag är att utbilda förskollärare i filosofi och redan i förskolan börja lära barnen att förstå vad som är sanning och vad som är verklighet och vad som är verkligt beslutsfattande. Eller har du ett bättre förslag?

(Jag har ett annat förslag. En ny författning enligt demokratins principer. Riksdagen bantad till 201 ledamöter. Motsvarande bantning i kommunerna. Avskaffa regioner/landsting. Avskaffa korruption genom att införa laglig och lång semester, betald av medborgarna, för alla politiker. Överlämna till samhället att lösa alla problem – detta är ju just demokrati.)