Sverige en diktatur?

Sveriges ambassadör på Island, Juholt, har sagt att Sverige är på väg mot diktatur.

Det finns definitioner på demokrati och det finns de som tycker att demokrati är så mycket. Men det som vi talar om, eller bör tala om, är styrelseskicket demokrati i förhållande till styrelseskicket diktatur.

Enligt FN:s åsikt skall en demokrati innehålla maktdelning. Maktdelningen är den funktion som möjliggör rättsstaten, The Rule of Law. Sverige har ingen maktdelning, alltså inte en demokrati enligt FN. Vidare innehåller maktdelning ett ämbete kallat för det mesta president men även statschef. Statschefens befogenheter är många och framför allt av den typen att befogenheterna sätter stopp för en maktfullkomlig regeringschef. Sverige har kungen som statschef men utan några som helst befogenheter. Statschefs befogenheter ligger i stället på olika sätt gömda i Regeringsformen men fördelade på statsminister, talman, riksdagen. Statsministerns dominerande ställning gör landet till en fungerande folkdemokrati.

Juholt kanske gör Sverige en tjänst genom att säga detta offentligt. Men han får svårigheter att få gehör. Inte för att ha sagt fel i sak utan för att brutit mot en ambassadörs uppträdande.

När kommer något riksdagsparti att ta upp denna fråga, egentligen mycket allvarliga fråga. Inte något Alliansparti. Samtliga tror att Sverige är en monarki.