Principer

Vad är principer värda?

Principer är värderingar, som går först och som kräver stor tankemöda för att ändra.

Demokrati bygger på principer. Att alla människor är lika i rättigheter och värdighet. Kan vi då ha en demokrati som tillåter Kungen frihet från åtal? Kan vi då ha en demokrati som kräver en bestämd religionsuppfattning av Kungen. Den som omfattar principen om alla människors likhet i rättigheter och värdighet kan inte acceptera Regeringsformen74.

Enligt definitionen är demokrati ett styrelseskick som innebär kontroll av de som anförtros maktutövning. Detta skall ske genom att tillämpa maktdelningsprincipen. Den författning som inte tillämpar maktdelningsprincipen är inte demokratisk. Regeringsformen 74 tillämpar inte maktdelningsprincipen.