Bocken som trädgårdsmästare

Hur kan man tro att socialdemokraterna skall föra Allianspolitik i fyra år och detta bara för att hålla SD borta.

Tänk bara om Stefan Löfven kommer med motbudet att släppa fram Ulf Kristersson mot att Alliansen lovar att föra socialdemokratisk politik enligt Löfvens kravlista. Och detta bara för att hålla SD borta.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | 1 kommentar

Demokratin hotar ingen

År demokratin i Sverige hotad? Demokrati är ett styrelseskick, alltså vissa regler för att styra en nation. Det finns ingen ideologi i demokrati, reglerna kan användas av olika ideologier. Just detta är en av de starka sidorna i demokratin.

Demokrati är så mycket, hör jag ofta. Det är just vad demokrati inte är. Demokrati är exakt och det som inte är exakt demokrati är ingen demokrati. Demokrati är en attityd, hör jag också. Det är återigen vad demokrati inte är.

Varför säger så många goda medborgare att de är så måna om demokratin? Det beror på språkuppfattning. Demokrati är fint rasism är fult. Försök att säga demokrati är fult och rasism är fint. Men var försiktig du kan bli nedslagen för mindre.

Demokratin har tre viktiga krav. krav som gör demokrati till demokrati. Det är respekten för Rättsstaten, som skall stå fri i sitt förhållande till den Lagstiftande makten och till den Verkställande makten. Var och en av dessa tre institutioner har befogenheter att bevaka de två andra så att de håller sig till reglerna. Kontroll och balans som anglosaxarna säger.

Demokratin har bestämda regler, accepterade universellt. Demokratin kan inte hotas av att somliga säger att det är en levnadsstil eller att det är en attityd till politiken. Dessa somliga tycks vara i stark majoritet i Sverige och nästan i majoritet i resten av världen. Vad är det denna majoritet hävdar? Kan det vara att demokrati är ett påfund av en kompetent elit medan styrelseskicket för hela världen skall vara folkets behov uttolkade av folkets ledare. Alltså globalism i stället för nationalism.

(Det är nämligen så att demokrati kräver en nation med fastställda geografiska gränser inom vilken en stat är suverän.)

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Bolsonaro igen

Jag anar en negativ rapportering om Bolsonaro. Brasiliens nyvalde president.
Bolsonaro har meddelat om nya villkor för de kubanska läkarsamarbetet. Kuba har omedelbart avvisat detta med hänvisning till att Brasilien ifrågasätter de kubanska läkarnas värdighet och altruism. Saken är den att läkarnas lön har överenskommits men skall utbetalas av Kuba. Kuba behåller emellertid 74 procent, och det var tydligen inte avsikten. I och för sig speglar det något av svenska myndigheters inställning till löner. Dessutom vill Brasilien att de som önskar skall få ta sin familj till Brasilien. Men familjemedlemmar får inte utresevisum från Kuba.

Bolsonaro betecknas som liberal och inte som högerextremist. I Brasilien.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bra Vård

The New York Times sände för en tid sedan en video som skildrade den kinesiska allmänna sjukvårdens stora kris. En i Kina bosatt amerikanska, Sarah Lilly. har bloggat om detta och observerar att NYT inte nämner att det i Shanghai finns ett flertal privata sjukhus som erbjuder en ypperlig vård utan köer. Dessa sjukhus ingår inte i Kinas allmänna sjukvård, som är helt fri för kinesiska medborgare, utan tar betalt för sina kostnader av sina patienter.

Det intressanta i detta är att sjukhus kan existera och leverera vård allt efter behov och lämnar helt betalningen till sina patienter att lösa. Det betyder att doktorn ägnar sig åt att bota och patienten ägnar sig åt att få adekvat behandling, väl medveten om att det kan kosta betydande belopp.

Den kinesiska allmänna sjukvården brister i mycket och löser en del problem med köer, andra problem med bristande behandling och en del problem med begränsningar av mediciner, huvudsakligen genom att endast tillåta nationellt tillverkade mediciner till låga priser. Att helheten inte är tillfredsställande beror på att det saknas pengar till de verkliga kostnaderna. Jag tror att sanningen är den att det i och för sig inte saknas pengar i Kina utan att ingen har vare sig grepp om eller begrepp om hur, när och var kostnaderna uppstår och att de ansvariga för finansieringen har ett tydligt besparingsdirektiv.
Den sjukvård som skiljer vården från betalningen klarar sig bättre. Det beror på att ägaren och utföraren förstår att kostnaderna för enkla åtgärder och omfattande åtgärder måste täckas och att företaget för överlevnad och utveckling måste ge ett överskott.

Den sjuke som söker vård förstår också att vården kan inte erbjudas om inte ägaren och utföraren får täckning för sina kostnader och dessutom ett överskott för för överlevnad och utveckling.

Den sjuke ingår i ett stort kollektiv som kallas för samhället. Ett gott samhälle accepterar inte att sina medborgare saknar trygghet och bästa möjliga vård för små och stora åkommor. Kollektivet inser, att kostnaden inte kan belastas vårdgivaren och att vårdgivaren måste få täckning för sina kostnader och dessutom ett överskott för överlevnad och utveckling.

Det finns många sätt att finansiera vården på. Det sämsta sättet är med skatt, det vill säga att en myndighet får en stor summa pengar att fördela på något sätt. Detta sätt utarbetas av politiker, utan tillgång till konkret kostnadsbedömning. Finansieringen sker därför med gissningar, kallad budget, och ansvar för gissningarna hos vårdgivaren.

Det bästa sättet är att lämna finansieringen till samhällets olika kollektiv utan pekpinnar eller uppsatta mål, annat än att ge trygghet och tillit. Det bästa sättet är att lämna finansieringen till frivilligheten. Det bästa sättet är att samhället begriper, att det kommer att finnas sådana som inte kommer att tillhöra något av dessa kollektiv, av olika anledningar. Samhället inser att det har ansvar för detta och tillser att många av finansieringslösningarna avsätter fonder för att täcka upp för dessa individer.

Det sämsta sättet är att finansiera genom tjänstemän utan koppling till kontroll av kostnad och kontroll av behov. Detta ger gärna överkonsumtion av tjänster.

Det bästa sättet blir därför att koppla avgifter till kostnad och behov. Det gör att vårdgivarna inte kan komma med fantasipriser och patienter inte kan kräva för småsaker. Det bästa sättet är att kollektivets individer förstår vikten av att eget ansvar och egen hederlighet betyder förtroende för systemet.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Problemet SD

Det är märkligt att det aldrig hörs något om Socialdemokraternas förhållande till SD. De är redan nu mer beroende än M+KD.

S har en beroendeställning till LO på grund av kontantbidrag och kampanjhjälp vid varje val.

LO har ett problem med den ökande andelen SD väljare i sina egna led. Den relationen kan inte förbättras av att Löfven klassar SD som rasistiskt och med en främmande uppfattning om människovärdet.

Löfven och Ygeman är slipade och måste inse, att de inte kan klara fronten mot SD genom smutskastning på gränsen till hat. Så vad gynnar S bäst? konfrontation med SD? Kan en ökning av SD i LO-förbunden nå en nivå där medlemmarna säger nej till fler bidrag till S i alla former?

Dessutom har SD en hel del flydda moderat/borgerliga väljare. Antingen Kristersson eller Löfven måste bjuda Åkesson på kaffe och kaka. Kanske båda. Eller blir det Ebba Busch som kommer att normalisera förhållandena.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bort med sakfrågorna

Det är inte sakfrågor som är frågan. Försvaret? 6 miljarder nu eller i morgon? Rättsstaten? 10.000 poliser nu eller 10.000 poliser sen. Ta ställning! Fler socialassistenter? ja eller nej. Förstärkt åklagarverksamhet? Skall de kosta pengar? Förstatliga skolan samtidigt som den privatiseras eller hur skall vi ha det? Sjukvården i planekonomi eller marknadsekonomi? Är det verkligen självklart för borgerligheten med planekonomi nuförtiden? Nej detta är inte frågan.

Frågan är stor stat många tjänstemän eller liten stat stort samhälle. I val och regeringsbildning är det detta som gäller. Sakfrågor kommer till Riksdagen när valet är klart.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Omvälvning

Om Sifos opinionsundersökning skulle delas upp mellan vänstertänkare och högertänkare, eller stor stat eller liten stat, så blir siffrorna

V + S + MP + C + L = 54,6 procent

M + KD + SD = 44,1 procent.

Alltså en övervikt på 10 procent för vänstern och SD största parti i högern.

Högern måste formulera sin grund, sin plattform. Mitt förslag är:

En liten stat med koncentration till medborgarnas säkerhet till liv och lem och till Rättsstaten. Övriga verksamheter skall noga diskuteras och allt som, även någorlunda, kan skötas på frivillig väg skall skötas på frivillig väg. Viktigast är att skola vård och omsorg får utveckla sin kreativitet och entusiasm och först i andra hand blir en gren av socialtjänsten. Ekonomipolitiken måste bygga på äganderätten, privat egendom, fri marknadsekonomi och förståelse för begreppet kapitalism.

Eller så sjunker Sverige in i vänsterns tröstlösa idisslande.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar