Mera bostäder

Klipp ur Håkan Boströms ledare i dagens GP: ” Många som gjort bostadskarriär kan i och för sig inte realisera sina vinster, eftersom de behöver någonstans att bo …”. Priserna på befintliga bostäder stiger på samma sätt som nybyggda bostäder. Prisstegringarna på befintliga bostäder är inte någon form av spekulation eller försvar av en bostadskarriär. Prisstegringen är en naturlig reaktion på en marknad.

Nu inträffar att Riksdagen beskattar realisationsvinsten, men till en för hög skattesats. När reavinsten är betald så räcker inte resten till att köpa en ny, likvärdig bostad.

Så har vi det mycket märkliga förhållandet att den som hyr av en förening av hyresgäster, som äger sin fastighet, kan sälja sin hyresrätt (överlåta) och få samma vinst som ägaren av en fastighet. Detta förfarande är olagligt för vanliga hyresgäster.

En allmän opinion måste acceptera att det billigaste och bästa boendet är den ägda bostaden. Den fria marknaden kommer att sträva efter att möjliggöra ägande av bostäder som har rimliga kostnader. Samhället, alltså vi allesammans, borde finna vägar till kapitalbildning för alla. Egnahemsrörelsen skapade på sin tid bostadsbyggande inom räckhåll för alla. Varför försvann detta?

Bostadsmarknaden löses genom att godta den fria marknadsekonomin och att inse att hyreslägenheter är det exklusiva boendet. Bort med subventioner till olika parter på denna marknad och bort med beskattning som inte inriktas på avkastning av kapital. Kom nu inte och säg att en sådan bostadsmarknad skulle öka de skadliga klyftorna i samhället. De som tycker så har aldrig upplevt lyckan av sin första bostad.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Högern?

Vad Vänstern är är inget problem för mig. Vänsterextremism är de som med våld eller andra ojusta metoder vill påtvinga oss andra den allomfattande staten.

Men vad menas i debatten med ‘högern’? Det kan vara de som vill erbjuda oss en liten stat. Det skulle kunna vara ett samlingsnamn för liberaler och konservativa. Men vad är högerextremism. Jag uppfattar att högerextrema är de som vill påtvinga oss ….. ja, vad då?

I Sveriges riksdag lär det sitta högerextrema partier. Kräv av dem som påstår detta att tydligt förklara vad som menas!!!!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svensk demokrati?I den utrikespolitiska debatten återvände samtliga borgerliga partier ständigt till demokratifrågan i världen och Sveriges ansvar för den.

1809 års regeringsform utvecklades och var till sist en föredömlig konstitutionell monarki som godkänts av oss själva och världen som demokrati. 1973 antog Sverige en socialistisk parlamentarism (en parlamentarism där parlamentet har den avgörande makten) och ersatte därmed en konstitutionell monarki, accepterad som demokratisk. Det är ofattbart att borgerligheten då gick med på detta och det är ofattbart att borgerligheten nu verkar både blinda och döva och framför allt stumma inför denna icke demokratiska författning.

Ofta användes begreppet ‘liberal demokrati’. Det finns ingen liberal demokrati eller socialistisk demokrati, det finns bara demokrati.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Utrikesdebatten.

Lars Adaktussons analys av C och L:s motiveringen att hålla SD och V, de båda extrema höger- och vänster- partierna borta från allt inflytande i en kommande regering blev klarläggande.

Omröstningarna i riksdagen avsåg regeringsbildare och personerna i fråga var Stefan Löfvén och Ulf Kristersson. Ingen av dem fick riksdagens förtroende. I nästa regeringsbildning gällde det att någon av dessa två undgick att få en majoritet mot sig. C och L blev nu tungan på vågen. De valde Stefan Löfvén. Två gånger nedröstade av C och L nu vald som det bättre alternativet än Ulf Kristersson. Är Stefan god och Ulf ond, eller hur skall C och L förklara valet av en tidigare fiendeförklarad person?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Problemet konservatism..

Lars Anders Johansson på Timbro skriver en essä om konservatism och liberalism. Jag har aldrig uppfattat skillnaden eller likheten mellan konservatism och liberalism eller ens vad konservatism egentligen är.

Skillnaden mellan socialism och borgerligheten vill jag kalla att:

Socialismen eftersträvar den kollektiva och totala staten.

Liberalismen eftersträvar frihet från tvång och den minimala staten, och borgerligheten håller med men har gärna en mjukare formulering.

Liberalismen har drag av radikalism och vill ha häftiga och genomgripande förändringar. Konservatismen går med på målen men vill ha förändringar i en långsam takt. Borgerligheten blir då en samling av respekt för Rättsstaten, partier med gemensamt mål, präglade av idén om de negativa rättigheterna mer eller mindre av äganderättens betydelse och den fria marknadsekonomin.

Förvirringen i den svenska borgerligheten är att den är infekterad av tvivel på konservatismen. Spöket kallas nationalism.

Alla partier bekänner sig till demokratin. Demokratin är ett styrelsesätt och lämnar alla väljare fritt att välja politik efter egen uppfattning. Demokratin förutsätter en Rättsstat och en sådan kan bara bli verklighet inom ett geografiskt område, accepterat av alla våra grannar. Demokratin kräver en nationalstat men det kan inte förväxlas med nationalism.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Regeringens dilemma

TV Samtiden i morse meddelar att de företag som betalar de bästa lönerna, har de bästa anställningsvillkoren, de bästa relationer till kunder och samhället, går alltid med vinst.

Näringsminister Baylan (S) säger i lördagsintervjun att S inte längre driver kampen mot vinster i välfärden men att ideologiskt står S kvar vid kravet.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Kapitalismen räddar Venezuela


I Venezuelas samhälle finns nu miljontals människor som lider av brist på nödvändiga varor. Alla dessa människor gör vad de kan för att får tag i det angelägnaste. Bland dessa människor finns företagare, som har viljan att få fram varor och kommer att lyckas. Men de flesta misslyckas.

Guaidó säger att det viktigaste nu är att få igång näringslivet. Men den stora faran är politikerna. Vilka politikerna än blir som stöder honom kommer de att föredra och få igenom en av dem bestämd modell.

Jämför med att den spontana och oreglerade marknaden kommer att få fram miljontals företagare och endast få som lyckas.

Guaidó skall satsa på fåtalet som lyckas i stället för att ta ett centralt beslut som riskerar att misslyckas.

Guaidó som tillfällig president måste koncentrera sig på Staten. Det viktigaste och det avgörande är att få Polis och Försvar att ta folkets sida. Det viktigaste är att få en Rättsstat att fungera. En Rättsstat som bygger på den enskilda äganderätten.

Hur kan jag vara så övertygad? Jo, därför att dem spontana marknaden bygger på företagare som ännu kan förfoga över sin egendom. De drivs av sin tro att de kan klara av att skaffa nödvändiga varor. De bekräftas i denna tro när de lyckas. För att drivas vidare måste de på varje transaktion tjäna pengar. Annars är deras verksamhet snart slut.

Detta kallas fri marknadsekonomi och är kännetecknar för alla blomstrande civilisationer.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar