Kritik.

’Stalin styr Sovjetunionen. Han år ansvarig inför kommunistpartiet.’ Påståendet behöver inte ens analyseras. Men vad händer då med följande paragraf i den svenska författningen, nu gällande: ’6 §   Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.’

Det finns bara två styrelseskick för nationer: ’demokrati’ och ’diktatur’. Demokrati finns definierat och diktatur finns y många varianter. I den allmänna debatten i Sverige härskar inställningen att den som yttrar sig har rätten till definitionen, alltså begreppets innebörd oavsett om definitionen är riktig eller felaktig.

Trump styr federationen förutsatt samtycke av kongressen och rättsväsendet.’ Det är inte ovanligt att höra åsikten att demokratin gått förlorad i USA. Trump har ur författningssynpunkt mindre makt än Stefan Löfven. Har då demokratin i Sverige gått förlorad?

Demokrati och diktatur är inte utbytbara styrelseskick. Därför borde det vara enkelt att hålla en korrekt definition levande för båda begreppen.

Förenklat: Demokrati är styrelse av folket. Diktatur är styrelse av en person eller en institution.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Juni månad 2019

Till Göteborgsmötet kom bara Sabuni och Ullenhag. Pehrsson var på studentfest. Både Sabuni och Ullenhag vill att partiet skall koncentrera sig på sitt eget  berättigande, och det kom att betyda, att Ullenhag stod för snällhet och Sabuni för krav. Båda orden snällhet och krav låter så kategoriska här men på liberalernas möte verkar de uppfattas mer nyanserade.  Ullenhag och Sabuni har intagit sina positioner – men Pehrsson – att utebli, oavsett skäl, ger ett intryck av att jan gett upp kampen.

Liberalismen har i 150 år hos alla ledande partier (med undantag av Sovjet med satelliter), dominerat världspolitiken utan att få ett riktigt erkännande. Den tveksamheten hos världens väljarskaror är ett bekymmer för Nyamko Sabuni. Men än värre för Erik Ullenhag.

Spelar det någon roll för Sveriges partipolitiska liv om Liberalerna försvinner?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Juni månad 2019

De tre liberala kandidaterna möter medlemmarna i interna möten. Det ät ju lätt att förstå och samtidigt är det lätt att förstå att referaten och kommentarerna från mötena blir tunna.

Radions referenter i morse säger att alla tre är utmärkta ledare och att de inbördes är överens. Alla tre förklarar att Liberalerna är Sveriges enda liberala parti.  Så kommer dagens Sifo och  då klarar inte Liberalerna 4 procentspärren.

Liberaler prisar den fria marknadsekonomin. Två av Sveriges svåra problem är sjukvården och skolan, samtidigt är dessa områden prioriterade i ett kommande val. Felet med båda är att de är föremål för socialistisk planering och värre än då att svenska folket blivit så hjärntvättade under åren att det har svårt att tänka sig en sjukvård med vinstintresse och en skola som strävar efter att ge de bäst begåvade de bästa kunskaperna. Men både sjukvård och skola passar bra för  privata initiativ och vinster – vilket helt enkelt bra är bevis på framgångsrika verksamheter.

Ett liberalt parti skall hävda äganderättens okränkbarhet och det kapitalistiska systemets överlägsenhet.  Finns det något parti som vågar hävda detta?

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Juni månad 2019

I Agenda intervjuade Kvartoft Erik Ullenhag och i Axess intervjuade Anders PJ Linder Nyamko Sabuni. I morgon måndag skall de tre kandidaterna debattera, jag undrar om det blir offentligt.

Erik Ullenhag grillades på förhållandet till SD. Nyamko Sabuni fick inga frågor på SD den halvan av intervjun jag kunde följa. Det är två olika personligheter som möts. Båda två har sina sympatisörer och förmodligen är det omöjligt för dem att vinna över sympatisörer från den andra sidan. Diplomaterna står mot aktivisterna.

Jag uppfattar, att Ullenhag är ovillig att ta ståndpunkt Sabuni är mer konkret liberal och till min glädje understryker att liberalernas ekonomiska program är det bästa för landet för att uppnå välstånd.

Som min husgud uttrycker det: Liberalism och Kapitalism är grunden för de levnadsvillkor vi nu upplever.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Republikanska Föreningen

E-mail till Republikanska Föreningen:

Eftersom jag inte klarar kommentarsfälten planerar jag nu synpunkter på Einarsson/Svensson utredning utifrån FN:s definition av demokrati:

UN resolution on democracy:

According to the resolution, the essential elements are: Respect for human rights and fundamental freedoms, inter alia, freedom of association and peaceful assembly and of expression and opinion: the right to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives, to vote and to be a candidate; a pluralistic system of political parties and organizations; respect for the rule of law; the separation of powers and the independence of the judiciary; transparency and accountability in public administration; and free, independent and pluralistic media.

Vi har Repiblik och Monarki som statsskick och Demokrati och Diktatur (Monokrati) som styrelseskick. Dessutom har vi frihet att tolka dessa begrepp som vi själva vill. Republik kan styras både demokratiskt och monokratiskt, Monarki däremot endast monokratiskt (såvida man inte räknar konstitutionell monarki som demokratisk).

Einarsson/Svenssons utredning följer tidigare och senare förslag om ny författning genom att i stort bara ändra ’plymen’, att byta ordet statschef mot president.

För demokratin är maktdelningen och det oberoende rättsväsendet så väsentligt att utan den blir författningen meningslös.

Statschef är ett ämbete, nödvändigt och betydelsefullt. Einarson/Svensson redogör för en del moderna republiker i Europa, som samtliga har klart angivna befogenheter för sina statschefer/presidenter.

Monarkin i Sverige är som sagt en ’plym’ och kan endast ersättas av en demokratisk författning.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Juni månad 2019

Nyamko Sabuni. Johan Pehrsson och Erik Ullenhag skall mötas tre gånger under juni och övertyga liberaler om vem som skall leda partiet till en ny storhetstid. Liberalerna har redan ett strikt liberalt program. Ordet socialliberal förekommer och kan säkert skapa problem. Hoppas det blr offentliga möten, valet av ledare kan ju också skapa nya väljare.

Den klassiska liberalismen betonar inte samhällets sociala ansvar. Ingrt politiskt parti eller politisk rörelse kan undvika att ta ställning till att samhället har ett socialt ansvar. Men frågan är var det går en gräns. Nyamko Sabuni brukar vara frispråkig medan Ullenhag och Pehrsson verkar vara mer försiktiga.

Fodrar alltså en diplomatisk talang för att få de röstberättigade på sin sida. (Det var inget ställningstagande.)

Publicerat i Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Statschefens befogenheter

Dagens debatt i Riksdagen om Strandhäll är ett utmärkt exempel på Regeringsformen 1974 brister. I RF74 utnämnes Kungen till Statschef utan befogenheter. De för en statschef normala befogenheterna är just utnämningsmakten. En statschef i en republik skall vara partipolitisk oberoende och utöva utnämningsmakten med oväld och endast med hänsyn till erfarenhet och skicklighet hos den utvalde. En statschef i en diktatur har sina egna regler. Är Sverige där?

Det finns ett ord ‘politruk’ för makthavare som är beroende av sin statschef och som förväntas ständigt gå sin statschefs ärenden. Strandhäll är ett exempel på detta. De som kritiserar statschefens privilegier kallas nu får ‘hatets svans’, om de verkar på sociala medier. Var kan då själva kroppen finnas?

Nog har Órban litet att lära av sina kritiker i Sverige.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar