Marknader

Nu meddelas i medierna att bostadsmarknaden förbättras. Nu stiger priserna igen efter en period av förväntan på fallande priser.

Att priserna stiger är tecken på en marknad i obalans. Efterfrågan är större än utbudet.

Marknaden förbättras för producenterna. En marknad har alltid två parter. Marknaden försämras för konsumenterna.

Myndigheter och opinion skall inte välja sida. De skall marknadskrafterna göra.Nu borde räntorna stiga för att stimulera kapital till bostadsmarknaden. Nu borde pensionssystemen vara fria från statlig inblandning. Pensionssparande bar tidigare den mest betydande finansiären av bostäder och säkrade avkastning på pensionskapitalet och gjorde det skyddat från partipolitiska manipulationer.

Hederliga politiker talar om om det är makten som skall reglera marknader eller om det är marknadens parter. Producenter och konsumenter.

Marknader har alltid två parter. Den ena är aldrig staten eller mysigheterna.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Attityder

Varifrån kommer attityden, att försvar och polis är Statens institutioner för att kontrollera sina medborgare. Att våldsmonopolet är till för att använda tvång mot sina medborgare.

Statens institutioner är till för att skydda sina medborgare från inre och yttre våld genom att hedra och försvara Rättsstaten. Rättsstaten kännetecknas av att lagar är förenliga med grundlagen och gäller lika för alla.

Vi, medborgare i Sverige, måste medverka till att betrakta polis, försvar och lagar som garanter för rättvisan och aldrig som utnyttjare av våldsmonopolet.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Beirut

Den libanesiska premiärminister har i ett tal meddelat hela Libanons regerings avgång.

Orsaken är att den nuvarande regeringen inte har maktmedel att styra landet. Makten ligger hos en annan organisation, en elitregering som disponerar alla befogenheter och makten att styra landet.

Vad som kommer att hända nu blir spännande. Jag kan inte minnas att jag hört om något liknande tidigare.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Konstitution

Staten ska vara medborgarnas tjänare. Detta innebär att grundlagen bör utformas på ett sådant sätt att den klart och entydigt begränsar statens maktutövande och anger strikta riktlinjer för vilka typ av lagar som kan anses vara legitima. Konstitutionen skall vara den högsta rättsliga grunden.

Varför har en sådan stor del av väljarkåren svårt eller omöjligt att acceptera denna princip?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Löfven i Bryssel

i nästan varje nyhetssändning säger Löfven att länder som inte uppfyller Rättsstatens krav inte skall få några bidrag Rättsstaten är en funktion av maktdelningsprincipen.

Sverige har inte maktdelningsprincipen med i RF74. Alltså inga bidrag till Sverige.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Nederlaget i Polen.

Svensk Radio och TV meddelar att valet av President gör att Polen nu drivits auktoritär riktning och dessutom polariseras.

Polens president har de för en statschef i en demokrati vanliga befogenheterna. I praktiken är skillnaden i valresultat så litet att Duda bör göra vad han kan för att vara alla polackers president vilket för övrig är tanken med Polens statschef.

Dudas motståndare i Sverige fruktar att Duda vill förstatliga nyhetsjournalistiken. Det säger journalister som tydligen inte uppfattat SR och SVT är statliga.

Polen beskylls för att vilja ha ett rättsväsen styrt av regeringen. Det har vi redan sedan 50 år i Sverige.

Sveriges statsskick kallas ibland för parlamentarism. Men Sverige väljer inte ens sin statschef.

Rapporteringen av det polska valet är skandalöst okunnigt.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

IDEA

SVT UR idag kl 11.29 finns på UR PLAY en utsökt föreläsning av Kevin Casas-Zamora om demokrati.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uppdrag granskning

följer upp reportage från i vintras. Journalisterna visar upp en ‘marknad ‘ i förfall utan att försöka finna orsakerna.

Kapitalism är ett ekonomiskt system som bygger på enskilt ägande och arbete. Om du byter ut ‘enskilt ägande´mot kollektivt ägande´ händer ingenting så länge varje enskild deltagare i kollektivet fritt disponerar sin andel. Om ägandet definieras som ‘samhälleligt”allmännyttigt’, ‘offentligt’ eller annat liknande faller systemet.

Om ‘arbete’ inte ersätts med en lön som skapar värden, faller systemet. Om en nations styrelse inte klarar att strikt håll sig till kapitalismens villkor, skapas fattigdom

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Varför?

Den annars utmärkta TV-kanalen Axess inleder en serie program om liberalismens idéer. Först ut var en statsvetare och en ledarskribent. De förvillade varandra och tittarna med obegripliga spetsfundigheter. Varför duger inte ’fädernas’ enkla definitioner?

Grunden är den att varje människa föds fri, lika i rättigheter och lika i värdighet.

Liberalismen bygger på frivillighet. Frivillighet ger frihet. Frihet ger tvång. Tvånget måste kontrolleras av en lagstiftning. Rättsstaten skapas på frivillig grund. Rättsstaten anförtros våldsmonopolet. Den som inte kan underordna sig Rättsstaten och Vålds-monopolet kan heller inte vara liberal.

Liberalismen bygger också på den enskilda äganderätten och dess konsekvenser .

Liberalismen och kapitalismen leder fram till demokrati med normer och maktdelning (dock inte maktfördelning.)

Publicerat i Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Penningtvätt.

Både SEB och Swedbank har varit utsatta i media för mer eller mindre oegentligheter. Frågam kan bli om inte Magdalena Andersson är en stor tvätterska. Vad är Rut och Rot. Jo, om du har ’svarta pengar och överväger att betalaa svarta tjänster med dem, då erbjuder MA att om du betalar in vitt, alltså nettoskatt och arbetsgivaravgift då svarar MA med att betala tillbaka till dig arbetstagarens nominela lön. Då har dina kontanter plötsligt blivit vita.

Sexuella tjänster.

Det är förbjudet att köpa sexuella tjänsterr men tillåtet att sälja. Leverantören av tjänsten är tydligen befriad från plikten att ta ut mervärdesskatt från köparen. Om du köper vilken annan tjänst som helst, hårklippning, bokföring, Rut och Rot skall du betala mervärdesskatt. Vad säger lagen?

Kontanter.

TV visar mitt under coronakrisen hur campingplatser inför den kommande semestern redan nu är fullbokade. Dett är en frestelse för de som ha kontanter att betala med dem. Mottagaren har visserligen lagligen en kassaregistrering men kontrollen att beloppen verkligen blir inslagna är svår att uppfylla. Att hjälpa folk att osynligt bli av med kontanter är också en sorts penningtvätt.

Om medborgarna förväntas uppfylla en god moral är Stat och myndigheter de första att göra det.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar