Erlandsson

Eskil Erlandsson åtalas. Erlandsson förnekar brott. En alltför vanlig fras .

Om utredarna inte kan få parterna överens om vad som verkligen hänt, hur i all världen skall då en domstol kunna säga vad som är falskt eller sant?

Nu utspelar sig detta i politisk miljö, företrädare för partier som i vanliga fall är mån om sanningen och är måna om att spara på statens pengar. Skulle det då vara så omöjligt att komma överens utan domstolsförhandlingar, genom förlikning. Om domstolsförhandling nödvändig men Erlandsson förklarar sig skyldig kan förhandlingen i domstol klaras av på en timme i stället för två dagar. Åklagaren uppger sig ha bevis på brott och kan då knappast avstå från åtal. Erlandsson, och hans försvarsadvokat, måste förstå att hans sak är dålig och att ett erkännande snarast är bättre än att bli fälld mot sitt nekande.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kärnkraften

Två citat. Det första ut Centerpartiets partiprogram. Det andra ur Jesper Sandströms ledare i dagens (5 augusti 2019) Svenska Dagbladet. Går det att dra någon slutsats ur dem?

Centerpartiets vision är ett samhälle utan kärnkraft”

Tyskarna har bedrivit miljöpolitik av miljöpartistiskt snitt, med kärnkraftsnedläggning och stora subventioner till förnybar energi. Fransmännen har behållit och utvecklat sin kärnkraft. Skillnaden i utfall är närmast chockerande. Frankrikes elpriser uppgår till endast 59 procent av Tysklands, och koldioxidutsläppen till blott en tiondel. ”

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Organisationen av nationalekonomin fritt efter Mises

Mises finner fem system för samhällets organisation av nationalekonomin.

Kapitalism – enskilt ägande av produktionsmedlen. Syndikalism – enskilt ägande av produktionsmedlen med periodiska indragningar av ägande med påföljande nyfördelning. Socialism – gemensamt ägande av produktionsmedlen och Intervention, det som vi kallar planhushållning.

Motståndarna till kapitalism har aldrig varit motståndare till det enskilda ägandet som sådant, utan endast till fördelningen av egendomen. I länder med primitiv ekonomi har än i dag fördelningen av mark varit tongivande. Marken skall ägas av den som brukar den och storgodsen har fördelats på lantarbetarna. Följden har blivit en drastisk minskning av produktionen. Att fördela andra delar av näringslivet efter samma principer inser var och en är en omöjlighet. Ett bageri kan inte delas upp så att varje bagare äger sin egen del. Syndikalisterna förordar att varje arbetare skall äga en del av sin arbetsplats. Det löser inte fördelningsavsikten. Företag utvecklas olika och resultatet av syndikalismen blir en än större ojämlikhet. Så återstår planhushållning som väl ingen kan acceptera som ett gemensamt ägande i samhället.

Socialister och alla dess varianter inser att gemensamt ägare är en omöjlighet, men trots detta finna det fortfarande ideologier som har det gemensamma ägandet, en dröm, som sitt viktigaste mål.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Press på 73-punkts programmet.

”I förhandlingarna om en skattereform måste Centerpartiet pressa Socialdemokraterna att göra skatterna på arbete, kapital och konsumtion plattare. Det skulle göra det svenska skattesystemet enklare, mer rättvist och främja flit och sparande, skriver Louise Grabo, förbundsordförandekandidat för Centerpartiets ungdomsförbund.”

Så skriver Louise Grabo i lördagens SvD. Med Nyamko Sabuni i ledningen av Liberalerna är det inte svårt att får Liberalernas fulla stöd. M och KD borde inte vara svåra att övertyga. Dessutom tror jag att det finns stöd inom den allmänna opinionen. Men kommer (S) att ge med sig eller vill de till varje pris ha med falska argument om hur skatter påverkar välfärden.

Om det är riktigt, att en allmänna opinionen har stöd for en skattereform och inte står främmande inför innehållet, hur kommer Centern att agera? Kommer ett stöd för en liberal reform från SD ses som en omöjlighet att gå med på? Kommer då eftergifter i socialistisk anda från Löfven att godtas hellre än stöd från SD?  Om så, kommer nog den allmänna opinionen att protestera och samarbetet med Socialdemokraterna att skada hela punkt 73 programmet.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Olikhet i inkomst- och förmögenhetsförhållanden fritt efter Mises

 

Det finns stora skillnader i inkomst- och förmögenhetsfördelning. Och det ligger när till hands att tänla på en bättre fördelning. Mot förslagrt talar att skillnaden i antalet rika och antalet fattiga år sä stor att en fördelning icke skule skapa något bättre välstånd.

Värt samhälle bygger på egendom som skapas genom minsta möjliga kostnader och skulle den produkten fördelas per capita skulle andelen bli lägre än vad den fattigaste i dag får.

Ojämlikheten i inkomster har en annan fördel, nämligen lyxkonsumtionen. Den vardagskonsumtion bygger nästan i sin helhet vad som för 100 år sedan var lyxkonsumtion. Och om inte den fanns så skulle många av de varor och tjänster vi idag betraktar som självklara och nödvändiga icke kunnat tränga igenom . Samhället skulle stå stilla, eller gå tillbaka i välstånd.

Idag (1927) reser hundratusentals, snart reser miljoner.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Klimatet

Jag skrev fpr några dar sedan om Ludwig Mises åsikter om fred och då särskilt om de som förstör och förhindrar freden, nämligen den del av mänskligheten som förhärligar krigens moraliska inflytande på befolkningen.

Ikväll tittade jag på TV, ett program om klimatförändringarna. De finns redan nu, över hela världen, och som en gemensam grund återfinns bristen på vatten. För mycket länge sedan var landet mellan Eufrat och Tigris ett land som försåg mänskligheten med en vinstbringande vara, nämligen blandningen av honung och grådde. Tolkningen av detta har varit att i brist på kunskaper hos översättare missade man att den vätska var petroleum. Det var åt,instone vatten som gjorde möjligt att producera mycket mer spannmål de själha behövde, Landet försörjde delar av Medelhavet och av Främre Orienten. Någon förstörde allt detta, Varför? Vem? Djingis Khan? Var han så ’duktig’?

Folk som blir utsatta för nöd söker först coh frä,st mat, sedan skydd, Den eller de som kan ge folken detta gör dels en god gärning, dels får de kontroll över dessa massor. Beklaglig nog är det olika militära organisationer som alltid har tillgång till pengar som klarar detta när det gäller männen och vi ser det i Syrien och Jemen och delar av ….

Vad kan vi(?) göra åt detta. Enligt Löfven och Wallström är Sverige inom EU ett betydelsefullt och inflytelserik nation. EU är enligt sin egen propaganda en frihandlare och då skulle vi kunna börja med att öppna upp för frihandel med hela Afrika. Samtidigt skule EU lova att ta bort alla direkt eller indirekta subventioner av sin export.

EU:s bistånd till Afrika till det ekonomiska livet avslutas abript. Bistånd till fristående undervisning ökar omgående utan masssa invändningar. Det tycker Greta också.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Likhet fritt efter Mises

Människorna är olika. Skapelsen tillhandahåller ingen standardprodukt. Att göra alla människor verkligt lika ligger bortom mänsklig förmåga. Allas likhet inför lagen kan inte grundas på att likhet inför lagen grundas på att alla är lika. Likhet inför lagen talar för en ändamålsenlig behandling av alla. Mer har liberalismen inte velat och mer kan den inte vilja. Börds- och ståndsprivilegier måste upphöra.

Privilegier som följer av kompetens, som juristers till domarämbetet, eller sjökaptenens till befälet över ett farytg är inga samhällsskadliga privilegier. Inte heller den enskilda äganderätten som är en förutsättning för det liberala samhället.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar