Har Sverige statschef?

Finland valde statschef och vinnaren van med 63 procent. De partistödda kandidaterna stannade på max 13 procent. Det som hände var att Niinistö deklarerade tidigt att han kandiderade fri från stöd från något parti. Detta ansåg Niinistö självklart i sin egenskap av Finlands president som omfattar alla medborgare. Givetvis van Niinistö även på att klarat sin första mandatperiod till medborgarnas belåtenhet.

De som motsätter sig republik i Sverige brukar säga att vi vill inte ha en socialdemokrat som president. Då är det bättre med Kungen eller Victoria. Men betydelsen av en president är att hen står helt fri från partipolitiken. En president skall väljas på bedömningen av att motsvara den i en demokratisk författning angivna befogenheterna. Behörigheten uppnår presidenten genom att vinna ett folkligt val.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Eller drottningen

Idag väljer Finland statschef med behörighet och befogenhet i enlighet med Finlands författning.

Sverige har statschef utan behörighet och befogenhet i enlighet med Sveriges författning.

Har Sverige en statschef?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

En författningssaga.

Följande skrev jag i augusti 2015. Det var det första blogginlägget. Jag vet inte hur jag skall göra reklam för min blogg, jag är väl för blyg. ändock tycker jag att jag har så rätt i en fråga som är betydelsefull:

Demokratisyn →
En författningsfråga.
Posted on 19 augusti, 2015 by 1147kjellen

Praxis säger att det största partiet i riksdagen skall utse talman. Är det nu helt säkert att det blir just det parti du valt som blir störst. Det kan bli en överraskning. Talmannen talar med de andra partiernas gruppledare och lyssnar in deras tankar och förväntningar. Så sätter sig talmannen och ordföranden i det största partiet ett samtal och analyserar vilka möjligheter som finns för att just han skall bli statsminister. Det är inte viktigt att den föreslagne statsministern vinner riksdagens förtroende. Det viktiga är att inte mer än 50 procent röstar emot honom. Det vet talman och statsministerkandidaten. De är slipade politiker och vet hur de i en till synes omöjlig situation skall hitta tillräckligt många nedlagda röster för att regeringsbildaren blir antagen.

Då får Sverige en regering, förmodligen en minoritetsregering, som inte har riksdagens positiva stöd. Statsministern har befogenheter som ger statsministern rätten att styra landet, till och med utan riksdagens gillande-

Detta är helt enligt reglerna i Regeringsformen 74. Vem vill ha en sådan situation
i Sverige?

…..
Val i september 2018. Största partiet blir socialdemokraterna. Flest ledamöter får de borgerliga idéerna. Trots detta blir en socialdemokrat talman. Och precis som jag beskrivit flera gånger kommer talmannen och ordföranden i Socialdemokraterna sitta och kuckla ihop ett förslag till regeringsbildare som inte avvisas av 50,1 procent av ledamöterna, Det gäller att hitta nedlagda röster.

En regeringsbildare borde utses med positiv omröstning. Att en majoritet av riksdagsledamöterna säger ja. Men så bra har vi det inte. Är et verkligen roligt?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Säkerhet och risk.

Det mest intressanta i debatten från Folk och Försvar var tolkningen av orden ’sannolik’ och ’utesluten’. En risk finns alltid att Sverige blir anfallet.

Ett omedelbart anfall kan Försvarsmakten inte möta. Det finns emellertid en åtgärd som är realistisk. Den är att förbereda för konsekvenser av ett angrepp som får angriparen att ångra sig. Om angriparen känner till och förstår vilka åtgärder som Försvarsmakten har förberedda så är det troligen så att angreppet undvikes och angripare försöker andra vägar för att uppnå sitt mål och avsikt.

Om ett land eller ett samhälle utsetts för en risk så är det inte den enskilde medborgaren som skall bedöma risken. Vi har brandkår/räddningstjänst därför att risken blir för stor för varje enskild medborgare att åtgärda. Samma sak med vår sjukvård, vi måste gemensamt organisera den, ingen kan klara att ensam planera för och åtgärda sin egen sjukvård. Den allmänna debatten får inte handla om vad var och en av oss anser om riskerna. Vad vi kan diskutera är vilka åtgärder ’makten’ tagit, alltså Regering och Försvarsmakt.

Denna åtgärd är att gå med i Nato.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Sorgligheter

RF74 har inte med någon maktdelning. RF74:s försvarare tar ofta fram Lagrådet som ett bevis för att maktdelningsprincipen finns. Dagens meddelande från Justitieministern visar, att Lagrådets utslag inte ens är rådgivande och att Lagrådet och Statschefen icke har befogenheten att hindra felaktig lagstiftning.

Promulgering av lag finns inte i RF74. Den befogenheten hos Statschefen kommer efter behandling i en författningsdomstol.

Riksdagens skall vara den lagstiftande församlingen i Sverige. Men lagar lär stiftas till 95 procent på grund av propositioner från Riksdagen och endast då 5 procent från motion från Riksdagen.

Nu hörs det i Ekot att Riksdagens partier, utom SD, står bakom Regeringen i denna fråga. Lagrådet inte ens respekteras och Regeringen tydligen betraktar Lagrådets omdöme som till intet förpliktigande. Justitieministern bestämmer och inte Statschefen.

Detta syftar på dagens förslag om samtyckeslagen.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | 1 kommentar

Vinster i välfärden

Jag tycker kritiken mot regeringens proposition om vinstbegränsningar, särskilt då för skolor, är otydlig och oengagerad.

Försök till ny vinkling:
För att starta en friskola måste Skolstyrelsen(?) ha givit sitt tillstånd och ett avtal träffats med Kommun eller kanske Skolstyrelsen.

Ett sådant avtal måste bland andra villkor ha ett om ersättning. Den som driver privatskolan har ett avtal om ersättning från stat eller kommun. Denna ersättning måste innehålla minst uppgift om ersättningsbeloppets storlek. Jag utgår ifrån att avtalet innehåller fler villkor om ekonomin.

Ett sådant avtal måste dessutom ha ett avtal om giltighetstiden. Är det för evigt eller är det begränsat.

Propositionen måste betyd ändringar i tidigare träffade avtal och måste då innehålla regler om hur alla nu gällande avtal skall sägas upp och vilken ersättning som skall utgå.

Ingångna avtal skall hållas. Förändringar av villkor i ett avtal skall överenskommas mellan parterna.

En lagstiftning som förändrar ett avtal med tvång måste strida mot vår författning, Det kan inte finnas någon paragraf som tillåter detta. Att höja, sänka eller införa nya skatter må vara riksdagens privilegium. Det är dock skillnad på detta och att med lagstiftning upphäva tidigare träffade avtal.

Det är avtalen som skall omförhandlas.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Polens affärer återigen

I Sveriges Radio P 1 i ‘Konflikt’ den 20 januari användes en timma till att penetrera Polens affärer.

Denna timma helt utan att ta upp problemet – att Polen vill ta bort maktdelningsprincipen ur sin författning.

En hel timmes intervjuer om annat som gjorde hela programmet obegripligt.

Fy på sig, Sveriges Radio

Publicerat i Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar