RUT och ROT och verkligheten.

Tänk dig någon som på hederligt arbete tjänar 1000 kronor. Kommunen tar 30 procent och arbetsgivaren måste betala 30 procent- Det blir 600 kronor till det allmänna och 700 kronor till den som gjorde jobbet.

Vad innebär principen för RUT och ROT? Jo att staten betalar beställaren av RUT 50/30RUT och ROT procent av arbetskostnaden. Men utföraren betalar full skatt och arbetsgivaravgift. Om nu utföraren betalar just 1000 kronor i lön till den som gör jobbet så tar det allmänna 600 kronor. För RUT blir återbetalningen 500 kronor och för ROT blir återbetalningen 300 kronor. Det allmänna behåller alltså 100 kronor på RUT och 300 kronor på ROT. Detta kallar vänstern för subvention.

RUT och ROT betyder att den svarta arbetsmarknaden nästan upphört inom dessa sektorer. Detta har socialt betytt mycket för den arbetskraft som tidigare var hänvisad till den svarta marknaden. Varför har detta skett? Jo därför att staten äntligen fattat att skatten på tjänster som betalas med beskattade medel, utan avdragsrätt, är på tok för hög.

Nu är det så, att allt som en löntagare konsumeras betalas med beskattade medel. Det gäller nu bara att få staten att begripa, att det som gäller för RUT och ROT också gäller för all konsumtion.

Är dagens skattesystem i Sverige det bästa som finns. Då och då får vi höra att skatteuttaget i Sverige är det högsta i världen. Hur kan andra länder klara sig? När kommer något parti med ett förslag till ett (för Sverige) helt nytt system. Plattskatt?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rädd för Regeringsformen?

Varför är alla så rädda för att följa de regler som Regeringsformen ger vid komplicerade situationer. Den är ju faktiskt lag.

Journalister på TV var på bettet idag om en misstroendeförklaring mot Magdalena Andersson.

För det första har ingen föreslagit en misstroendeförklaring. För det andra är detta inget kaos utan en förutsedd händelse. Skulle riksdagen förklara att den saknar förtroende för Magdalena Andersson så skall talmannen entlediga henne och Statsministern utnämner en annan person till finansministerposten. Så var den saken ur världen.

Som jag uppfattat läget så har Alliansen förklarat sig stå bakom en motion från Liberalerna att alla skattehöjningar som föreslagits till höstbudgeten skall tas bort. SD har förklarat sig beredd att rösta för motionen.

Om så sker, kan Statsministern ta bort alla skattehöjningar ur höstbudgeten, och inget mer händer. Eller så kan han inbjuda till förhandlingar med oppositionen och enas om ett nytt förslag. Eller så kan statsministern nonchalera motionen och nonchalera ett riksdagsbeslut. Då tvingas oppositionen till misstroende mot statsministern. En regeringschef kan inte ostraffat gå emot en riksdagsmajoritet (även om det har skett tidigare.)

Riksdagen måste då med majoritet fullfölja misstroendet, och om riksdagen i detta läge sviker och inte fullföljer, så skulle det vara en förödmjukelse av riksdagen, något som inte skulle vara otroligt.

Normalt sett skulle Löfven avgå och Urban Ahlin föreslå riksdagen en ny statsministerkandidat. Tänk om han får riksdagspartiernas accept för t.ex. Anders Ygeman – ja det skulle vara en otäck händelse. Normalt sett och i lugn och ro borde Ahlin föreslå Anna Kinberg Batra som blir vald och får sätta sitt förtroende på spel vid nästa riksdagsval.

Upprördhet och kaosteorier får journalistkåren ta hand om.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Värdighet eller Värde

Politikerveckan på Järvafältet kommer definitivt att röra sig runt begreppet ’Allas lika värde’. Det kommer att uppstå osämja kring betydelse och innebörd. I Regeringsformen 74, inledningen till §2 står ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. ” Här finns både ordet ’värde’ och ’värdighet’. Många uppfattar ’värde’ som något som kan mätas, vägas och beräknas. Det kan inte vara betydelsen i uttrycket ’Allas lika värde’. ’Värdighet’ måste ha en annan betydelse. ”All human beings are born free and equal in dignity and rights. ” Så inleds FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ingen engelskspråkig skulle acceptera ”equal in values and rights”. ’Människovärde’ är inte detsamma som Human values. Jag tycker att vi skall vänja oss vid att ’dignity’ avser ’värdighet’. Det är vanligt att ’värdighet’ förknippas med en persons yrkesposition. Men det ordet är ’vördighet’ – inte ’värdighet’. Ers Högvördighet Biskopen skall vördas inte värderas.
I en kvinnopanel på Politikerveckan förekom att det fanns kvinnor som uppfattade sig som ’mindre värda’. Men det syftade inte på något mätbart värde i pengar eller plikter. Närmast torde begreppet betyda ’mindre värdiga’ kopplat till deras egenskap av människa och person.
Varför använda begrepp som ger missuppfattningar. Vem anser att Hitler och Nelson Mandela hade samma värde. Däremot var de båda människor och begåvade med mänsklig värdighet. Det tar en stunds funderande för att få grepp om skillnaden mellan lika i värde och lika i värdighet och rättigheter.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Regeringsformen i Gomorron Världen

I Gomorron Världen, söndagen den 11 juni, kom för en gångs skulle samtalet in på författningsfrågor. Samtalet kom i princip att röra sig om maktdelningsprincipen, från Elisabet Sandlunds och Amanda Sokolnitskys sida om ett oberoende rättsväsende och ett Domstolsverk styrt av domare. Olle Abrahamsson hade en annan uppfattning och drog i stället fram risken för ett auktoritärt styre. Detta är en vanlig vänstersynpunkt och det är därför märkligt att vår Regeringsform 74 möjliggör just detta. Statschefsämbetet är avskaffat och ligger i stället på regeringschef, talman och i viss mån riksdagen. Genom att ta bort statschefsämbetet och ge regeringschefen utnämningsmakten så kan regeringschefen fritt utnämna justitieminister och generaldirektör för domstolsverket. Detta är vad maktdelningsprincipen vill förhindra. Men värst är att Regeringschefen med statschefsbefogenheter kan återväljas hur många gånger som helst. Alla parlamentariska demokratier skiljer på statschef och regeringschef. Statschefen har alltid i förväg bestämda mandatperioder, vanligtvis 8/10 år. Statschefen har i författningen fastställda befogenheter. Regeringschefen tillsättes genom allmänna val och kan återväljas så länge väljarkåren vill.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Leve Sverige och det svenska språket

Dan Korn skriver i GP en krönika till den 6 juni 2017. Jag uppskattade texten och den gav mig ny syn på en hel del. Resultatet blev att jag slutar att skriva på engelska. Dan Korn säger, att nationalstaten Sverige fick en lätt start genom att 1809 få ett språk, svenskan, i hela riket. Att ansluta sig till språket, att lära sig svenska, är inträdesbiljetten till den svenska nationen. ”patriotism, trofasthet, lydnad, mod och sympati” använder Dan Korn för att beskriva den känsla hos oss alla som ger oss samhörighet. Denna känsla är fri från partipolitik och använd med förnuft blir den grunden i nationen Sverige.

Mordet på Gustaf III, spelet om makten, Finland förlorat. Vasa-ätten försvinner från Tronen och en fransk marskalk, Jean Baptiste Bernadotte, får Tronen och Sverige blir ett helt nytt Sverige. Antagandet av 1809 års konstitution den 6 juni blir därför en bra anledning till att fira en nationaldag.

En nation är en förutsättning för demokrati. En nation är förutsättningen för att samarbeta med resten av världen, att träffa internationella avtal. EU och FN bygger på nationer. Globalisering sker genom samarbete mellan nationer. Nationer kan vara diktaturer eller demokratier. Demokratiska nationer lär aldrig ha gått i krig mot varandra. Demokratiska nationer har däremot flera gånger räddat världen från krigiska diktaturer. (I dagarna kan det vara på sin plats att komma ihåg USA, som många gånger har räddat världen från totalitära stater.)

Så låt den fredliga patriotismen bli grund för en fredlig nationalstat och detta att upplevas varje år den 6 juni.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

The illegal human being

Andreas Henriksson, journalist, is writing as guest at GP:s leader page about the migration. He is confirming a situation, rather well known in part but unknown in its solution.

Some years ago, when unidentified migrants were granted health care for themselves and education for their children, a number of 20.000 people were mentioned. Now the Government are mentioning the number of 80.000 people who will get no PUT and are to be expelled. The police says that very few so far has been expelled and that there are many difficulties in fulfilling the task.

Consequently there are 100.000 immigrants in Sweden, in a sort of ’limbo’. They are in Sweden but still there are not in Sweden. The handling of these immigrants by the authorities condemn them to an existence without rights and partly criminal, at least offensive.

These immigrants eat, dress and sleep. How we don’t know. But using imagination it is possible that they work – to get food. They work to get some kind of clothing and they sleep somewhere. But they are no beggars, and the go to the welfare very seldom.

So they must work. How? Probably helped by immigrants already with their PUT. Also by Swedish enterprises, might be in the building branch. In both cases they are working illegally and punishment can come both for the immigrants themselves or for the good-hearted employers taking the risk to give them some income.

What’s the problem? They are illegal. What’s the solution – make both immigrants and employers legal. Who will profit from making those people legal? Answer: the Swedish society first – these immigrants already have the right to first aid and to education of their children. They will now get the right of paying taxes. From that the Swedish society will profit.

They will also be considered as persons – and according to the Declaration of Human Rights, they have just that right to be considered as persons. Very few of us understand the meaning of being a person. Many employers will be free from suspicion of criminals. Just let the employers offer employment at conditions agreed between two persons without interference from others.

Why should this be a threat to the Swedish society? Please explain it to me.The illegal human being

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

SD hopes to block the formation of government.

The Media informs that SD intend to vote against any proposal of Prime Minister as long as SD isn’t offered an influence on the forming of Government.

The Constitution says: ”If more than half of the Members of Parliament votes against the proposal, the proposal is rejected. Otherwise it is accepted (Law 2010:1408).

Suppose that SD gets 20 percent of the votes in next election. The party must then find support from at least 30 percent of the parliement. That is very unlikely. The threat from SD is therfore not to be taken seriously.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar