Skolverket och Antikrundan

Media säger att undervisningen i grundskolan om ”forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700”  betyder ju att vikingatiden försvinner och den inte helt klarlagda bronsålderskulturen i Sverige.  Fram till 1700 gör ju att Gustav II Adolfs död den 6 novembert,  Göteborgs grundläggning och Gustavadolfsbakelserna nedgraderas till ett sorts folkminne. Jag förmodar att Stockholms grundläggning  inte betraktas som ‘civilisation’ och därför fortfarande kan behandlas.  Men faktum är att Birger Jarl är begravd i Varnums kyrka, Skara stift, och inte i sakrofagen vid Stockholms Stadshus.

Jag tycker att någon tid skullle kunna avsättas av de timmar som anslås till lek och idrott så att barnen kan få en uppfattningen om att OS, Olympiska Spel, fanns före 1912 i Stockholm. Ett ptoblem uppstår med marathonloppet, som kanske uppfattas som olympisk gren. Det skulle kanske vara påfrestande för barnen att nämna detta är ett modernt belut.

Kanske skulle antalet timmer som Skolverket får anslå till förändringar i läroplaner kunna begränsas.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Samtal om gängvåld

En illegal marknad kan bara bekämpas av en legal marknad,

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Gretas teknik

Samtal mellan valda partier om gängvåldet undviker drogproblemet. För mig är det orimligt att tro att gängvåldet inte har sammanhang med hela drogmarknaden i Sverige. Tull och polis informerar ibland om att de uppskattar sina beslag till omkring 10 procent av marknaden. Konsumtionen är stor och återfinns bland brukare som inte är poliskunder och inte vårdkunder.

Gretas ordval och engagemang borde också gälla rättsväsendet och vården i Sverige,

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Gretas predikan

Gretas tal i New York idag kommer inte att lämna någon politiker oberörd. Den som tycker att Greta är en överspänd tonåring kommer inte att våga yttra sig, den som tycker att Greta sagt ett sanningens ord i rätt tid kommer att få media med sig.
Svensk inrikespolitik kommer att påverkas, Socialism och Kapitalism kan aldrig förenas. Socialisterna har finurligt lanserat Planekonomi som inte är något annat än socialism. Troligtvis kommer SD att tjäna på den aktuella inrikespolitiken.  Att samarbeta och förhandla med SD är inte nödvändigt. Däremot kan påverkan vara nyttig.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Behandling av gängkriminalitet

Så här står det i Regeringsformen 74. Det är grundlag. Alla förslag skall beredas av utskott.

Jag tror att det som utskottet kommer fram till skall avgöras i kammaren.

Rätten att väcka förslag

4 §   Regeringen och varje riksdagsledamot får, i enlighet med bestämmelser i riksdagsordningen, väcka förslag i fråga om allt som kan komma under riksdagens prövning, om inte annat anges i denna regeringsform. Lag (2010:1408).

Ärendenas beredning

5 §   Ett ärende som har väckts av regeringen eller en riksdagsledamot bereds av ett utskott innan det avgörs, om inte annat anges i denna regeringsform. Lag (2010:1408).

Ärendenas avgörande

6 §   När ett ärende ska avgöras i kammaren, får varje riksdagsledamot och varje statsråd yttra sig i enlighet med de närmare bestämmelser som meddelas i riksdagsordningen.

I riksdagsordningen meddelas också bestämmelser om jäv. Lag (2010:1408).

7 §   Vid omröstning i kammaren gäller som riksdagens beslut den mening som mer än hälften av de röstande enas om, om inte något annat anges i denna regeringsform eller, när det gäller frågor som hör till förfarandet i riksdagen, i huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Bestämmelser om förfarandet vid lika röstetal meddelas i riksdagsordningen. Lag (2010:140

 

Om jag har fel så är jag tacksam för att få förhållandet förklarat.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kompromissens förbannelse

Från socialisterna hörs i nuvarande förhandling om bekämpningen  av gängkriminaliteten, att alla parter måste vara beredda på att ge och ta, att alltså söka kompromisser.

Parterna i förhandlingarna kan inte vara okunniga om vad som är syftet med förhandlingarna – nämligen komma överens om åtgärder som är bra för Sverige och som bekämpar gängkriminalitet. Partitaktik är synnerligen olämpligt  just nu.

För länge sedan skrev jag följande, onödigt att skriva om:

Ingen nämner begreppet avtal tillsammans med dessa kompromisser och överenskommelser. Ett avtal skall vara ingånget mellan fria individer, utan tvång, till ömsesidig nytta. Ett avtal upphör att gälla endast när parterna utan tvång kommit överens om detta. Styrkan i ett avtal är att ingen part har gått med på något mot sin vilja. Innan avtalet bekräftas kan parterna ha skilda uppfattningar i mycket men när avtalet bekräftas så har parterna genom argumentation fått förståelse för varandras argument och accepterat dem. Om parterna inte kan acceptera varandras argument skall inget avtal träffas. Detta är det fina med avtal. Det är insikten att det inte är nödvändigt att vara eniga. Blir det inget avtal måste parterna fortsätta var och en enligt sin egen uppfattning.

I en demokrati är problemet med nödvändiga beslut löst genom offentlig debatt och majoritetsbeslut. Sverige har nu det senaste året sett exempel på hur majoritetsbeslut ersatts av etablissemangets fiffel. Detta beror på tron att kompromisser är bra. Kompromisser är per definition att acceptera en dålig lösning på ett problem.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rövarpartiet

Principlagen för en civilisation är enkel:

Du skall inte döda

Du skall inte stjäla

Du skall hålla ingångna avtal

Liknar det något du hört förut?  Bra.

Nu sägs det att en dansk intellektuell hyrt en våning på runt 30 m2 i Stockholm därför att han behövda någonstans att bo. För denna lägenhet betalade han 10.000 kronor. Så fick han reda på att en granne för samma yta betalade 4000 kronor.

Så fick han lära sig att i Sverige var ingångna avtal mindre värda en rättvisa. Rättvisa bestämdes av en nämnd och han fick tillbaka 38.000 kronor. Samt hyran tydligen bestämd till 4000.

Om nu fri marknadsekonomi gällt i Sverige, då skulle grannen med en hyra på 4000 tvingats betala 10.000.

Så ser kapitalisternas rättvisa ut. (Å andra sidan så hade det då varit lätt att hitta en våning kanske till 7000 i månaden)

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar