Narkotikan

SVT 2 hade i kväll ett långt program om gängkriminalitet följt av 15 minuters publikfrågor på SVT Play. Vänsterpartiets representant nämnde narkotikan som en del av problemen i utanförsområdena, men det var allt.

Hur kan det komma sig att partiföreträdare med särskilt uppdrag att förklara sitt partis politik mot gängkriminalitet debattera i en timma utan att undra om narkotikahandeln kan ha någon påverkan på denna kriminalitet.

Jag har intrycket att redaktionen för debatten hade krävt av deltagarna att inte förvandla detta till en narkotikadebatt och därför försvann den företeelse som jag tror är den viktigaste i förklaringen av gängkriminaliteten.

En så kallad elefant i rummet.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Triangulering i kub

När Isabella Lövin lovar 40 miljarder till klimatet då undrar jag, varför just 40 miljarder. Räcker inte 30 miljarder och skulle då inte 50 miljarder vara bättre. Och hur många poliser vill Lövin ha? För sent nu. Valkampanjen är redan igång.  Jag har några råd till nästa kampanj 2022:

  1.  Alla partier, både riksdags och andra, skall enas om att deras gemensamma mål är att förbättra Sveriges välstånd.
  2. Alla partier,och andra intresserade, skall i klara och tydliga ord, alltså förståeliga för envar, tala om hur detta skall gå till.
  3. Visar det sig att två eller flera partier har identiska program så skall ledarna träffas och slå samman partierna till ett parti.
  4. Sluta att redovisa att förslagen är finansierade och återfinns i budget. Det är inte partierna som beslutar om bevillningar, budgeten. Det är riksdagsledamöterna som skall lägga fram motioner till riksdagen. Om förslaget är värt att godtas så måste det också vara värt att finansieras. Det gör riksdagen i nästa steg då riksdagen tar med kostnaden i sin budget. Det har inte regering eller partier något med att göra.

Den som följt min blogg märker att detta kräver en del förändringar, nämligen att kandidater till riksdagen endast får nomineras av kandidaten personligen. Förslaget här visar att partierna inte har med riksdagen att göra och att deras uppgifter blir att hålla debatten levande och konkret  påverka riksdagsledamöterna att föreslå förändringar och förbättringar. Riksdagen tar sedan beslut om vad som kan och skall genomföras

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Triangulering i kvadrat

Annika Strandäng meddelar idag att Socialdemokratena går till val på att flytta över Äldreomsorgen till Sjukvården.

Ebba Busch meddelade igår att Kristdemokraterna går till val på att flytta Äldreomsorgen till Sjukvården.

Vem går till val på att stoppa Sjukvården i papperskorgen och börja om på nytt. T.ex. ett Karolinska Sjukhuset i varje kommun. Vem kan slå det?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Skolan

SVT 2hade ett entimmes program om skolan. Fridolin och Björklund på plats. Borlänges kommunalpolitiker som hanterade skolan, representanter för lärarfacket, avhoppade lärare, ingen aktiv, representanter för eleverna.

Men inga rektorer. Rektorerna nämndes annat än i förbigående och rektorernas uppgift i skolan togs inte alls upp.

Det är förmodligen samma sak i hela Sveriges offentliga sektor. Ledningen sköts av politiker. Ledningens avgörande roll i hur en verksamhet fungerar anses måste skötas av politiker. Politiker, kommunalt och statligt, väljs på sina partisympatier och detta anses vara tillräcklig kompetens för de flesta arbetsuppgifter. Men de politiska kandidaterna är generalister inte specialister.

Liberalismens idé i näringslivet är det enskilda ägandet och arbetsfördelningen. Inget samhälle skulle gå framåt om alla skulle göra allt själva. Vi måste ta hjälp av andra, och både du och andra måste se till att bli så bra som möjligt i just din uppgift. Det enskilda ägandet betyder att värdet av ditt arbete tillfaller dig.

Rektorer borde äga sin skola. Men det synes inte möjligt. Men möjligt är att rektorer har den mentalitet som en ägare har. Rektorn skall vara den specialist som kan se till att de samlade lärarna, lärarkollegiet, var och en i sin uppgift ser till att just deras skola är den bästa, i värsta fall den näst bästa, i sitt samhälle.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vem är ‘vi’?

Citat från en essä av Malcom Kyeyune som ger en definition på vem är ‘vi’:

”Enligt Mason har Nigel Farage mobiliserat en “pöbel” (engelskans “mob”). Det politiska subjekt, det “vi” som måste stå emot denna farliga folkhop, definieras inte längre av att vara höger eller vänster, utan av respekt för demokratin, för multilaterala och globala institutioner, och av tolerans för migranter.”

Frågan är om ‘vi socialdemokrater’ håller med. Vem är ‘vi’?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Makt åt Riksdagen

Ring P1 idag säger en röst: ”Det ¤r fel på det politiska systemet. Inget block kommer att få majoritet. Varje röst på ett parti betyder att den rösten aldrig kan göra sig hörd när riksdagen sammanträder och alla ska jämka ihop sig.

Om valet skedde i enmansvalkretsar och kandidaten till riksdagen valdes efter kompetens och kvalitet (vandel numera okänt kvalitetsbegrepp) så skulle riksdagsledamoten vara vald på egna meriter, även om kandidatens kampanj grundade sig på ett politiskt parti. Även andra intressen skulle kunna sponsra oberoende kandidater.

I riksdagen sedan skulle riksdagen inom sig välja en talman, som hade till uppgift att värna om Riksdagens funktioner och leda dess arbete. Grupper skulle kunna bildas men inte längre på partitillhörighet utan på gemensamma intressen och uppfattningar. Riksdagens grunduppgifter är onekligen lagstiftning och bevillning, alltså att förse regeringen med medel för att sköta administrationen.

Snacket om röstboskap upphör och riksdagsledamoten kan återvinna sin status och sin respekt.

Bort med subventioner av politiska partier. Varför skall en centerpartist med sin skatt bidraga till Vänsterpartiets kassa och varför skall en vänsterpartist bidraga till Centern. Det är ju absurdt. Partierna får bli opinionsbildare och kritiker. Pengar får de skaffa hur de kan. Förr i tiden var kommunisterna finansierade från Moskva men lyckades ändå inte ta makten. Vi får inte vara så rädda för ‘intresset som styr’. LO får ju finansiera ett parti redan nu. Principen finns.

I förlängningen medför detta en ny författning. Det är inget problem. 1809 års Regeringsform snickrades ihop på 2 veckor. Tror du mig inte så läs ‘Wördsamt memorial’ underteckna den 2 juni 1809 av Grundlagskommittén och dessa sekreterare. Nu kan vi t.ex. kopiera Finlands författning och ändra det nödvändigaste och ha ett förslag på en dag som kanske också kan stå sig i 150 år.

Inse att politiken trampar vatten. Vi väljer mellan 10.000 poliser, 12.000 poliser, 15.000 poliser och 20.000 poliser utan att förstå att det inte är riksdagen som bestämmer antalet poliser. Det är en duglig Rikspolisstyrelse. Riksdagen har att bedöma Justitieministerns äskande om medel som innehåller finansiering av polisen. Riksdagen skall granska rimligheten och hålla ett finger i ögat på administrationen.

Paroller: Makt åt Riksdagen. Frihet, Fred och välstånd.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

”Jag” löser alla problem

Om ”vi” inte löser några problem, vem löser dem då? Om inte ”jag” eller ”du” löser problemen, vem löser dem då?
Det måste vara de politiska partierna som löser problemen. Men när det är partiledardebatt så säger alla, nästan, att det är bara just de som har rätt och alla andra fel. Nästan, det finns block som tycker nästan att de har alldeles rätt. Tänk om alla har fel?
Majoriteten skall bestämma. Men om majoriteten har fel då blir det väl inte bra. Ibland visar det sig att en ensam person har rätt. Hur vet vi andra det?
Kan lösningen vara att vi i stället för partier väljer 349 personer som vi tror har rätt och låter dem bestämma. Det tycker jag är bättre.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar