Skatter

I gårdagens aktuellt fick Jonas Sjöstedt och Jan Björklund några minuter på sig att prata om inkomstskillnader. Björklund fick sista ordet: ”Ni i vänstern vill göra rika fattiga medan vi liberaler vill göra fattiga rikare.” Margret Thatchers gamla slogan.
Det märkliga är att Jonas Sjöstedt trots hans position lever kvar i en barnslig föreställning om att rika medborgare är osolidariska och på gränsen till ohederliga.
Donald Trump har fått kritik för sitt nya skatteprogram, även från de borgerliga i Sverige. Platt federalskatt på 15% anses missgynna låginkomsttagare och gynna höginkomsttagare. Vi, som är matematiska snillen, vet att 15 procent på 1000 kronor är 150 kronor och 15 procent på 100.000 kronor är 15.000 kronor. Vi vet också att 15000 kronor är mer 150 kronor. Så har vi konsumtionsskatter, på tobak och alkohol och mervärdesskatten på de flesta andra varorna och tjänsterna. I Sverige, med 25 procent mvs finns det beräkningar att 40 procent av nettoinkomsten, alltså efter skatt, betalar mvs och en del punktskatter. Trump argumenterar att de verkliga höginkomsttagarna använder sin inkomst till investeringar, inte till konsumtion. Det är den grupp i samhället som har sin inkomst från skillnaden mellan intäkter och kostnader. Detta gäller för alla kategorier företagare, även för en snickare eller bokföringskonsult. De strävar alla efter att kunna öka sin inkomst och anställa en medarbetare. Det är mängden av småföretagare som ger resultat på sysselsättning och minskar arbetslöshet. Detta i sin tur minskar kostnader för staten och ökar intäkten från skatter.
Varför begriper inte Magdalena Andersson, som ger intryck av sans och förnuft, att 30 procent i kommunalskatt och 30 procent i arbetsgivaravgift och 25 procent i mvs på en stor del av konsumtion är på tok för hög beskattning på hederligt arbete. Jobbskatteavdraget lär ha givit högre skatteinkomster än vad avdraget kostade staten.
Kamprad var en tillgång för de svenska medborgarna trots utflytten av företaget till Nederländerna. När skall borgerligheten fatta vilken stor betydelse dessa företagare har – i stort som i smått. Det är Alliansen som skall fatta detta och sprida kunskapen till medborgarna. Vänstern begriper också men deras ideologi är stakare än deras förnuft och därför behöver vi inte förklara för Sjöstedt eller Andersson utan för medborgarna.
Tänk om SD är villiga att hjälpa till!

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Pengar

Vad är pengar. Det är väl inget konstigt. All vet vad pengar är.

En gång i forntiden tjänade visst snäckor som pengar. 10 snäckor för en apelsin. Så gick någon ner till stranden och letade snäckor, fick ihop en mängd, och köpte upp alla apelsiner, så när jag kom nästa dag så ville handelsman ha 100 snäckor för en apelsin. Handelsman var nöjd och hade hela huset fullt av snäckor och de flesta i en stor låda. Men han hade barn, som inte fattade, utan tyckte det var kul att hoppa i lådan och hör kraset av alla snäckor. Handelsman var nu fattig. Snäckor dög inte längre som pengar.

Var det inte kung Krösus som kom på att använda guld, som han präglade till mynt, alla lika dana. Det var ont om guld, ingen kunde utan vidare sätta sig vid en bäck och vaska fram hur mycket guld som helst. Det tog tid och strapatser och guldet höll sitt värde. Det gjorde inget om barnen hoppade på mynten. Det såg lika dana ut. Och du fick 10 apelsiner för det minsta myntet. Och när handelsman dog fick barnen ärva guldmynt som var beständigt värdefulla.

Så kom någon klipsk kapitalist på att göra det enkelt och skrev ut en skuldsedel: ”Jag betalar mot denna sedel 2 gram guld på begäran”. Skuldsedeln, en papperslapp, var lättare att hantera och blev populär. Så märkte kapitalisten att det sällan kom någon och ville ha något guld så han skrev ut fler skuldsedlar, som han använde själv för att köpa hus och bilar, men han hade inte guld till alla. En och annan bankir överdrev så staten såg sig nödsakad att gripa in för att garantera allmänheten att inget fusk förekom. Så tog staten över sedelutgivningen. Men det tog inte lång tid, bara 200 år tror jag, så märkte staten också att folk inte kom och begärde guld – så staten tog så småningom bort löftet att lösa sedeln med guld.

Så nu är en sedel bara ett papper utan någon säkerhet bakom.

Och sedan fick vi ett plastkort och en apparat överallt och vi använde kortet att betala med och alla var nöjda. Jag har inte hållit en sedel i handen på två år tror jag (den 14 mars 2018).

Och nu kommer folk och säger att de inte ens har ett plastkort, de har en kamera som swishar pengar. Bra va?

Så kommer en snubbe och säger – ge mig 100.000 dollar så får du en bitcoin av mig. Det gjorde jag men jag fick inget bitcoin. Jag fick ingenting. Då gick det upp en tanke oss mig att jag blivit lurad. Det sa jag till snubben som gav mig 1 bitcoin, men han svarade att jag ingenting begrep.

Har jag blivit lurad eller begriper jag ingenting om pengar och pengars värde?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | 1 kommentar

Frihandel duger

Vem har inte hört politiker och ekonomer prisa frihandelns egenskaper. Sambandet mellan löner, produktivitet och konsumtion år komplicerat. Men konkurrens och arbete är alltid lätt att förstå

Hur kan det då komma sig att Trump inför tullar på stål och aluminium när han vet att detta inte löser problemet – nämligen att Kina har för stor produktion för sin egen marknad och subventionerar export för att hålla sysselsättningen uppe. EU hotar med tullar på för USA känsliga produkter trots att Malmström vet att detta inte löser problemet.

Problemet är att EU inte inser att EU inte är för frihandel. Vi ser alltså två makter mot varandra enligt principen öga för öga, tand för tand. Någon dignitär inom WTO sa att om detta blir regel kommer världen så småningom bli blind och tandlös.

Hur kan det komma sig att vi vet, att när tullstriden hållit på ett par år så besannas det vi alla vet, nämligen att det är vi själva som blir lidande på åtgärder och motåtgärder. Men för politikernas prestigelystnad måste vi först lida och sedan få upprättelse.

Moderaten Fjellner i kvällens Agenda sa, att regler finns och reglerna måste användas, nämligen att stämma USA inför WTO:s domstol.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Sveriges och Kinas statschef sitter på livstid.

Kom att läsa Sveriges radios UR om demokrati avsett för årskurserna
4-6. 10-12-åringar är ganska smarta ungdomar och gillar inte att bli
lurade. Om pedagogiken i kurserna yttrat jag mig inte men i små detaljer
(som jag inte anser vara särskilt små).

Sverige anges vara monarki utan att begreppet monarki kvalificeras. Om
läraren tillfrågas om vad monarki är, vad skall hen då svara?

Monarki är envälde. Ofta med arvsrätt till tronen. Ett kort och koncist svar och faktiskt sant. Så det svaret tror jag inte på.

I dessa årskurser skulle läraren kunna berätta, att Sverige i
begynnelsen var monarki utan arvsrätt. Ämbetet tillsattes med kungaval
vid Mora Stenar (i Uppland). Arvsrätt införes av Gustav Vasa och
ersattes 1809 av en ny kungaätt då den tidigare utslocknat. Den nya
ätten heter Bernadotte. Läraren måste förmodligen komplettera med
begreppet ‘konstitutionell monarki’ som är den formen som accepteras som
demokrat. Men kanske drar sig för att veckla in lektionen i utförliga
förklaringar.

Så fortsätter kursen med att alla svenska medborgare är lika inför
lagen. Och då frågar den smarta eleven om detta också gäller kungen. Det
gör det ju inte därför att Sveriges statschef är ‘fri från åtal för sina
gärningar’. Så kungen kan göra vad han vill, slå sina barn, köra för
fort, fuska med skatten med mera. Skall läraren verkligen berätta detta
efter att stolt ha berättat att alla medborgare är lika inför lagen.

Det går att tala sanning även inför barn. Det går att säga att vi
svenskar har gått med på att ge Kungen en titel ‘Statschef’ för att
markera en tradition i svensk historia med en kamp mellan odugliga
kungar, kungar på gränsen till envälde, korruption och politiskt mygel,
som tjänat oss väl. För att undvika ett detta skall upprepas så medför
titeln ‘Statschef’ inga andra fördelar än ett visst privilegium att
utnyttja viss statsegendom och hjälp med att förvalta sin egen egendom
om den kan länkas till svensk historia, samt att Kungen inte kan
straffas för vad än han har för sig.

Vad är det som gör, att riksdagspartierna inte vill ta upp författningsfrågor även om dessa anförs om mycket viktiga när det gäller andra länder än Sverige?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Valprogram 2018

Följande har jag kopierat från ett inlägg i dagens SvD av professorn Magnus Henreksson:

• ett högklassigt utbildningssystem på alla nivåer
• starka incitament och goda möjligheter att locka utländska toppkrafter med efterfrågad specialistkompetens till Sverige
• en god avkastning efter skatt för enskilda att skaffa sig högt värderade kunskaper
• skatteregler som gynnar uppbyggnad av svenskt ägarkapital med goda möjligheter för grundare och riskkapitalister att dela med sig av ägandet till nyckelmedarbetare.

Samtliga dessa punkter visar på svagheter i det svenska samhället. Att inte inse eller ens tro på dessa punkter kan sätta Sverige i en mycket dålig position i framtiden.

Utspelen i partiernas program inför kommande val präglas av paternalismen = parasiternas ideologi. Försök hitta de partier som i stället går fram med dessa punkter.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Solna Tingsrätt

Incidenten borde äntligen medföra, att domstolarna själva utser nämndemän. Det finns säkert många olika acceptabla sätt att göra detta.

Men visst måste en muslim kunna vara nämndeman. Annars borde inte en nämndeman kunna vara troende. Däremot kan aktivt deltagande i en församling kunna vara skäl för att inte utses. Och då blir också medlemmar i politiska partier uteslutna. Det kanske är lika bra att sluta med nämndemän.

Men tankegångarna kan användas på andra politiska utnämningar. Statliga, regionala och kommunala bolag har sina styrelser strikt partipolitiskt tillsatta. Borde inte ägarna till offentliga bolag tillsätta styrelser med tanke på bästa möjliga drift av bolaget?

‘Ägarna’, ja, vilka är det. Det är väl du och jag, eller? Äganderätt betyder väl att ägaren har rätt att använda sin egendom? Eller hur? Vårda den med intresse, eventuellt sälja den. Till och med förstöra den. Och enligt Mänskliga Rättigheter och Regeringsformen 74 får stat eller myndighet inte ta min egendom utan rättsligt förfarande och ersättning av min förlust. Med tanke på detta så har vi skattebetalare ingen äganderätt till offentliga bolag eller annan statligt ägande. Staten och kommunen och regionen måste själva vara juridiska personer.

Hur har dessa juridiska personer skapat sitt ägande? Genom hårt arbete i sitt anletes svett?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Frihet

Frihet är det bästa ting,
Som sökas kan all världen kring,
För den, som frihet kan bära,
För den, som frihet kan bära.
Vill du vara dig själver huld,
Så älska frihet mer än guld.
Med frihet följer ära,
Med frihet följer ära.

Enligt Wikipedia skrivet till kungaval 1440 av Biskop Thomas.

Sverige kanske har en lång demokratisk tradition?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar