Emil Källström

En grundförutsättning för ett fritt näringsliv är försvaret av den enskilda äganderätten. Covid-19 kan inte förändra detta. Snarare tvärtom, då en mycket av samhällets kris består i störningar i produktionen med brist på varor och förväntad arbetslöshet.

Tack vare demokratin finns det ett styrelseskick som borde tydligt betona frivilligheten i att betala skatt till angelägna allmänna intressen. Således borde riksdagen förtydliga, att omröstningar i riksdagen skall ge plats för en opposition. En omröstning om beskattning ger en majoritet för frivillig beskattning. I samhällen över hela världen är tydligast att de med små eller inga inkomster har det sämst medan de med stora inkomster tolereras. Gemensamt för de länder där de med små inkomster har det dåligt är att demokratin inte har fått fäste annat än genom slagord, inte i en författning och inte i den dagliga politiken.

I dag meddelas genom minister Per Bolund önskvärdheten att bankerna i Sverige skall avstå från utdelning till sina aktieägare i solidaritet med att staten tagit fram hjälpinitiativ till framför allt små företag.

Utdelning till aktieägare grundar sig på att de är ägare till ifrågavarande bolag. Utdelningen tas fram efter beskattning av företagets vinst varefter aktieägaren i sin tur får betala skatt på erhållen utdelning. Det allmänna har därför tagit större delen av det ursprungliga beloppet för utdelning.

Förslaget kan endast ses som ett utslag av ointresse, kanske till och med förnekande, av den enskilda äganderättens betydelse i ett välmående samhälle. Likaså kan det vara ett utslag av förnekande av den enskilde individens betydelse för att framgångsrikt företag.

I nyheterna meddela också att Emil Källström. Ekonomisk talesman för Centerpartiet. Dessutom Liberalerna stöder förslaget. Dessa två partier framhåller, att de är de enda riktiga liberala partierna i Sverige. Har Emil Källström någonsin hört Hasse Alfredssons monolog om Pastor Jansson (kanske utan att ha förstått den).

Jo, Frihet, Jämlikhet och Broderskap – det är ju marxisternas slogan . Eller hur? Resultatet av en opinion för avskaffande av historieundervisning.

Hela världen delar en osäkerhet, en okunskap, om vad pandemin för med sig. Att bekämpa smittospridning medför inskränkningar i rörelsefrihet och produktion av viktiga varor. Och den inskränkningen medför arbetslöshet och sociala konsekvenser. Då är vi inte hjälpta av politiker med fåniga idéer som ingenstans hör till problemet.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Covid-19

Nyheterna meddelar att Volvo och Scania lägger ner tillverkningen. Detta bekymrar främst myndigheter och fack därför att anställda betraktas som närapå avskedade. Men industrin själv säger att orsaken är att nödvändig insatsvaror icke kommer fram.

Varför skulle ett sådant påstående från industrin vara felaktigt. Det finns skäl att tro att det är sant.

Därför borde ansträngningarna nu hos insatsindustrin vara att så fort som möjligt komma igång genom samarbete med sina tidigare leverantörer. Detta är problemlösning.

Statens generositet verkar mest vara påtryckning från LO. Hur kan uppskjutna inbetalningar av löneskatter och avgifter botas med lån till ränta och kort amorteringstid. Snarast försenar den politiken näringslivets egna kraft att snabbt komma igång och åter göra vinster.

Eftersom staten har fyllda lador borde den i stället övertyga vården att inga finansiella problem finns för att bekämpa Covid-19.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Stat eller samhälle eller marknad?

Mer och mer klarnar det. Samhället får stå tillbaka för Staten. Samhället är ett diffust begrepp. Då hittar jag en artikel på Smedjan av Adam Danieli att ”Marknaden är vår viktigaste krisberedskap.” Hur vågar han ifrågasätta Staten? Jo, därför att Staten gör många bra saker men alltför många dåliga saker. Marknaden gör också dåliga saker men är överlägset i att snabbt korrigera det som var ett felaktigt beslut. Vågar vi, medborgarna, lita på marknaden – att professionen sköter vården, att Näringslivet sköter försörjningen, att kulturen sköter den mentala hälsan, att idrotten sköter den fysiska spänsten? Vi liberaler gör det.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Staten och bankerna.

Fritt ur mitt bristfälliga minne, inspirerat av Mises Institute.

I begynnelsen var det två olika bankverksamheter. Dels den förvarande och bevarande. Det var bökigt att ha sin förmögenhet i t.ex. ris. Tänk om Bill Gates hade sin förmögenhet i ris. Han skulle tvingas bygga lager av sällan sedd storlek. Och svåra att försäkra. Och utsatt för råttor och andra skadedjur. I stället förvandlades förmögenheterna till guldtackor. Händiga i  storlek och beständiga över tid. Banker specialiserade i säker förvaring, mot brand, atombomber, konspirationer, socialistisk politik och mycket annat. Den som deponerar guld hos en skyddsbank får betala en avgift, något som liknar en negativ ränta.

Så finns det den som har sin förmögenhet i pengar. Alla är inte entreprenörer eller industrialister. Då finns det banker som ägnar sig åt att hitta dem som vill använda pengar nu, utan att ha tillräckligt för att bygga ett eget hus. Banken förmedlar ett lån till den villige husbyggaren och betalar insättaren ränta som ersättning för att ställa sin förmögenhet till husbyggarens disposition.

Dessa två bankfunktioner kan jag förstå. Men hur kan det finnas folk som lånar ut sina pengar utan att få ränta? Och hur kan det komma sig att bankerna kan få in kapital i sådana mängder, att man nu talar om att medborgarna har tagit för stora lån.  Kan det vara så att bankerna har tillgång till pengar från oklara källor och att ägarna nöjer sig med att betala banken en avgift för att slippa figurera som ägare.

I dagens värld, plågad av Coronans härjningar, träder stater in på en marknad där de inte borde finnas. De öser ut enorma belopp med motiveringen att de måste skydda näringslivet från finansmarknadernas kris.

Tänk dig i stället hederliga sparbanker, som betalade ränta på sparande och som dessutom kund tjäna en slant på att förvara, inte förvalta, förmögenheter.

Staten har en ansvarsfull uppgift i att finansiera vården när den uppenbarligen får högre kostnader på grund av epedemin.  I stället annonserar staterna lån till stora som små företag mot ränta och återbetalning. Är detta politikernas hämnd för att ett virus etablerat sig utan politikernas tillstånd?

Tänk dig att kostnader i denna storleken skulle drabba oss för att klara klimatet. Skulle staterna använt metoden att trolla fram stora summor och lånat ut pengarna till stora och små företag?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fortsättning Riksbanken

Carl-Fredrik Klåvus skriver på mises.se med rubriken ”Vart kommer de nytryckta pengarna att ta vägen efter Corona?”

Eftersom bankerna skall står risken är det mest troliga att lånen går till bankens kunder till de mest kreditvärdiga, som helst med säkerhet kan klara sin egen  kris. Det blir alltså en grupp företag, de bäst utrustade för en kris, som får ett billigt lån. Dessa företag får kapital för att köpa upp uppstickare i sina branscher.  Riksbanken skapar en koncentration som bekostas av entreprenörer med idéer men med lite pengar.

Kapital (alltså resurser för att verka i en fri marknadsekonomi) skapas av eget ägande och arbete. Kapital, som skapas av offentligt ägande utan arbetsinsats leder ständigt till en bubbla. När den bubbla spricker  stiger vänstern fram som småfolkets räddare med villkor som binder småfolket närmare det vi kallar för planekonomi. Vänstern skyller bubblan på kapitalism när den i verkligheten skapats av vänsterekonomerna själva.

Det som bekymrar är att runt hela världen tycks makten gynnas av Corona.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Sveriges Riksbank

Adam Smith skrev för 250 år sedan att varhelst två företagare träffas så pratar de om hur de skall göra för att göra större vinst. Men tji får dom därför att den ’osynliga handen’ i en fri marknadsekonomi raderar deras planer. Vårt problem är att vi än idag tror att vi känner till den ’osynliga handen’ men det gör vi inte, just därför att den är osynlig.

Allt för många har redan glömt Fannie Mae och Freddie Mac som var grundorsaken till förra finanskrisen och Lehman Brothers konkurs.

Nu sker samma sak i Sverige när Riksbanken lovar bankväsendet 500 miljarder kronor, det är mycket pengar det. Dessa skall förvaltas av svenska banker som kommer att tjäna bra pengar på räntor och vara befriade från risktagningen. Svenska myndigheter litar på att bankerna skall ta sitt ansvar. Det skall myndigheterna inte göra för nu samlas rätt många företagare som kommer att göra allt för att få gratis lån utan att själva ta ansvar för riskerna. Underskatta inte girighet och likgiltighet för ansvar och hederlighet.

Johan Palmstruch fick genom goda förbindelser med Kungahuset starta en bank i Stockholm år 1658. Det gick bra i tio år. Då försvann förtroendet för Palmstruch och hans sedlar. I stället kom Riksens Ständers Bank år 1668, en bank styrd av Riksdagen och som småningom blev Sveriges Riksbank. Palmstruch försvann genom att ge ut sedlar utan täckning och Sveriges Riksbank har glömt detta år 2020 och ger privatbankerna 500 miljarder kronor (utan täckning?) att leka med.

Har detta att göra med bristande historieundervisning? Räcker det inte med Lehman Brothers och Fannie Mae och Freddie Mac?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Narkotika i Kalifornien

Igår visade TV ett reportage från Kalifornien som tydligen har legal försäljning av cannabis sedan 20 år tillbaka.

De som odlade cannabis på den förbjudna tiden klagade över att en kommersiell marknad tagit över förädling och distribution, vilket gav odlarna sämre villkor. Bland annat fick de betala skatt och behandlades som vanliga medborgare.

Distributionen, detaljhandeln, verkade få arbeta i lugn och ro med relativt små företag och med eleganta affärer med ett mycket stort sortiment. Kunderna verkade vara köpare av mest cannabis för medicinskt bruk, men en och annan köpte för berusningseffekten.

Ingen ivrare för återgång till kriminalisering kom fram i programmet.

En kommentar kom fram några gånger, nämligen att i Sverige får man icke ens tala (än mindre tänka) om hur en legal marknad skulle kunna fungera. Är vi verkligen så långt ifrån att vara liberala?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar