Bostadsmarknaden

Corupto betyder ingenting annat än fördärva. En corupt marknad är alltså inget annat än en fördärvad marknad.

Bostadsmarknaden i sin helhet är korrupt. Grundfelet är att äganderätten, som är en mycket väsentlig rättighet är åsidosatt. Fastighetsägaren är den som skall kunna ingå ett hyresavtal och det avtalet skall endast kunna överföras på annan hyresgäst än av fastighetsägaren. Och så är det väl också i hyresavtalet eftersom köp och försäljning av hyresavtal är kriminaliserade. Rättsstaten måste alltså först och främst försvara fastighetsägarens rätt till sin egendom.

Något förbryllande är begreppet bostadsrätt. En förening är ägare av en fastighet och hyr ut lägenheterna till hyresgästerna. Villkoret är att hyresgästen är delägare i fastigheten genom medlemskap i bostadsrättsföreningen. Hyresgästen har ingen äganderätt och kan inte får lagfart eller på annat sätt skydda sin äganderätt. Dock kan lägenheten pantsättas av föreningen som ger hyresgästen möjlighet att belåna sin hyresrätt . Realisationsvinst vid försäljning av medlemskapet tillfallet hyresgästen.

Reglering av hyror är också ett åsidosättande av äganderätten till en hyresfastighet. Gäller dock inte för bostadsrättsföreningar.

Det enda sättet att få ordning på fastighetsmarknaden är att släppa den helt fri. Men så länge riksdagsledamöter inte tror på en fri marknad så går det inte att ändra.

Kriminalisering av i och för sig naturliga transaktioner är bevis på en korrupt marknad och varje parti som tror på Rättsstaten har skyldighet att rätta till ett sådant missförhållande. Eller är det för mycket begärt?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Lärde Orwell oss något?

Sveriges Kommuner och Landsting. är det en bilderbok över forna tiders kommungubbar och -gummor med gamla fina foton?

‘Svenskt Näringsliv’ är det en förening av svenska företag jorden runt, som t.ex. Ryskt Näringsliv?

Arbetsförmedlingen har vi redan klarat av. Det är ingen arbetsförmedling.

George Orwell lärde oss att krig är fred. Fast vi förstod nog inte vad han menade.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

SKL

År arbetsgivarpartnern för kommun och regionanställda. SKL är politiskt tillsatta.  Betyder det, att sjukhusledning och andra ledare inom skola. vård och omsorg inte har arbetsgivaransvar, utan är anställda tjänstemän?

Hur kommer det sig då, att ständigt är en del av krisen inom framför allt vården beroende på dåliga arbetsvillkor?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Arbetsförmedlingen och SKL

Arbetsförmedlingen skall läggas ner.  Varför? Jo, därför att partierna kommit underfund med att Arbetsförmedlingen inte gör vad avsikten var med den och att namnet dessutom är vilseledande.

Samma sak med SKL. Dags att sätta SKL under samma lupp som Arbetsförmedlingen.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Greta Thunberg

Säger att Parisavtalet inte tagits på allvar av politikerskrået. I kvällens Agenda yttrade sig två politiker, Isabella Lövin och Jan Björklund,  och förklarade att de tagit Parisavtalet på allvar sedan minst 20 år sedan.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nyamko Sabuni

Jag tror inte på Sabuni som partiledare för L. När Nyamko Sabuni fick lämna sin ministerpost i Alliansregeringen så fick jag intrycket att Nyamko stod fast vid sin uppfattning om liberalism. Om hon står kvar vid kravet att liberalismen skall tolkas fri från trams och flum, så får hon inte L med sig.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Land skall med lag byggas. Inte med flum.

Sveriges statsskick är demokratisk parlamentarism.

Demokrati är styrelseskicket. Och demokrati är noggrant definierat och skall inte och behöver inte tolkas. Statsskicket och  styrelseskicket skall regleras i en författning, en konstitution. Regeringsformen 74 är inte fri från invändningar men så länge den gäller skall den gälla.

En riksdagsledamot är vald av väljarna och hens enda lojalitet är mot väljarna.

Riksdagspartierna är idé och valorganisationer men genom en olycklig paragraf i vallagen kan de kontrollera att kandidaterna i valen blir beroende av partierna. (just nu när debatten går het om en riksdagsledamot kan vara beroende av andras pengar så borde riksdagspartierna och kommunpartierna betänka att de själva är beroende av stats och kommunbidrag.)

Ett riksdagsparti skall ha en ideologi och en idé om hur denna ideologi skall styra Sverige. Partiet skall också stötta kandidater som omfattar dessa idéer. Olika partier skall ha olika ideologier och olika politik. Därför kan ett parti aldrig vinna eller förlora ett val. Partiet kan endast i val få reda på hur många väljare som föredrar just det partiets politik.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar