Palmeutredningen

Jag trodde jag hade bestämt mig för att inte lägga mig i dagens stora nyhet eftersom så många andra med insikter i detta kommer att recensera utredningen.

Men jag har så stora egna frågetecken att jag inte kan låta bli. Enligt allas uppgifter sköts Palme kl 23.23 den 1/4. Enligt uppgift från väktaren på Skandiahuset lämnade Stig Engström byggnaden kl 23.19. Jag beräknade tidigare tiden till 2,5 minut sedan Engström lämnar porten och till dess Palme skjuts.

Är det rimligt, att Engström kommer ut på Sveavägen och ser ett par framför sig, (eller bättre bakom sig) som han känner igen som Olof och Lisbeth Palme. Och Engström råkar ha en skarpladdad revolver i fickan och tänker att då kan jag ju passa på att skjuta Palme, för mig ett otroligt scenanrium. Och varför hade Palme ingen skyddsvakt just denna kväll?

Ett annat otroligt scenarium är att Hans Holmér sköter utredningen. Holmér tar tag i utredningen den 2 mars. Holmér lär inte ha varit i Stockholm natten den1/2 mars. I dagens TV säger Petersson att det var otroligt att utredningen startade på lokal nivå, att inte Riksåklagaren tog tag i utredningen av mordet på landets statsminister. Detta rättades till efter två veckor av Ingvar Carlsson efter ett möte med samtliga partiledare.

Anna-Greta Lejon var intervjuad i morgonens TV-program. Inte fick hon några frågor kring att hon satte upp en egen Palmeutredning under Ebbe Carlssons ledning med motivet att Ebbe Carlsson hade så intressanta uppslag om den ordinarie utredningen inte ville ta upp.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ny polisorganisation

Så kommer en artikel på FEE (Free Economic Education) och frågar sig om det är nödvändigt med tungt beväpnade polismän för att bötfälla någon för fortkörning. Kommentarsfältet fylldes omedelbart med åsikten att fartkontroller är bland de mest riskfyllda uppdragen uppdragen. Artikelförfattaren fick backa och gå med på att fartkameror är det bäst sättet att minska inblandning av poliser i fartkontroller.

Ändock finns et väl skäl i att delaa upp polisen och uppgifterna i ett område för beväpnad polis och ett annat för obeväpnade och ett tredje där polisen skall slippa att vara inblandade. Hur bra var den stora omorganisationen som tog så lång tid?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Käre Trump.

”med den dom varmed I dömen skolen I bliva dömda, och med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder.”

Och det gäller Åkesson också.

Jag kan inte minnas, att Trump sagt att svarta är en mindervärdig ras. Jag tror inte att han sagt det, om inte därför att vetenskap och den allmänna kunskapen har förklarat att skillnader mellan de mänskliga raserna icke består i skillnader i intellektuell kapacitet.

I Radio P1 ’Gomorron världen’ hör jag att Sverigedemokraterna visserligen inte har något om rasism i sitt partiprogram men deras medlemmar har bland sig personer som är mindervärdiga eller åtminstone hyser åsikter som inte är godkända. Så mycket för yttrandefriheten.

En väsentlig del av demokratins idéer är att våld endast får förekomma för att upprätthålla lagen och för att skydda det demokratiska samhället mot yttre fiender. Beskattningsrätten är också en form av våld när skatten skall gå till ett demokratiskt samhälle. Skatt är inte ett frivilligt bidrag. Allt detta våld måste vara reglerat i en nations författning, hellre det än i tillfälliga lagar.

Den demokratiska frivilligheten är en kraft som måste få genomslag inte bara i USA utan även i Sverige. Därför att en rasistisk attityd finns också här. Det finns tillfälle nu att inpränta att alla är födda fria med samma rättigheter och rätt till samma värdighet. Den debatten förs sällan och om den förs så är den ganska tyst.

Och om vi menar att Sverige är ett land med kristen tradition så borde citatet från Matteus stämma till eftertanke.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Det har hänt något!

Greta uppmärksammades av en TV-fotograf och fick spridning över hela världen. Alltså en person + media kunde väcka en opinion.

Övergreppet mot Floyd i Minnesota filmades och scenen spreds snabbt över hela världen och skapade en stark opinion för de mänskliga rättigheterna.

Vad som inte har hänt är att media kopplar dessa unika opinionsbildningar till det faktum att detta har varit en ledstjärna sedan 1945 med publiceringen av FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Alla människor är födda fria och åtnjuter samma rättigheter och samma värdighet. Den som ägnar lite tid till att förstå vad detta innebär inser att Greta och att ’Svarta har rätt till liv’, kan inte annat förvänta sig än att opinionsbildningen skall tränga upp till högsta politikernivå och skapa en gryning för en ny framtid för mänskligheten.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Staten och våldet.

Samhället skapar en Stat för att institutionalisera våldet. Detta våld syftar till att skapa trygghet för befolkningen. Det blir Polisen som sköter det inre hotet och Försvaret som sköter det yttre hotet.

Ansvaret för detta har Statschefen. Lagstiftningen ligger hos Riksdagen, men var ligger tolkningen av lagen, hos Staten eller hos Riksdagen? För att hålla maktdelningsprincipen i respekt bör Rättsväsendet ligga hos Statschefen.

Då får samhället två betydelsefulla personer i styrelsen, Statschefen och Regeringschefen.

Två institutioner har ansvaret för landets styrelse, Riksdagen och Staten. För att få ordning och reda mellan de två måste samhället vara civiliserat, alltså ha en författning till gagnet.

Vad blir då kraven på en stark stat? Endast att säkerheten och tryggheten för befolkningen fungerar till allas belåtenhet.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Debatt om skolan

Jag finner den debatten så underligt komplicerad. Här kommer mitt förslag till Läroplan för grundskolan.

Årskurs 1: Läsa, Skriva och Räkna.

Årskurs 2: Information om Fysik, Kemi, Biologi, Matematik och Svenska

Årskurs 3: Geografi och Samhällen, Engelska och Svenska

Årskurs 4: Historia, Samhälle, Engelska och Svenska

Årskurs 5 – 7: Repetition av helheten, särskilt Engelska och Svenska

Årskurs 8 – 9: Gymnastik och idrott, Hälsa, Kultur, Filosofi, Förberedelse för gymnasiet.

Den elev som inte klarar en årskurs skall gå om den, Den elev som ligger klart före genomsnittet i en årskurs skall få möjlighet att flytta till närmaste årskurs.

Skolgången finansieras genom elevkonto som endast får användas till utbildning.

Rektor och ämneslärare får stor frihet i detaljutformningen av utbildningen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

röjer i en del uttalanden att hon anser sig företräde fackföreningarna i Regeringen. Som regeringsmedlem borde hon vara helt övertygad om att hon i den ställningen företräder hela folket och att det i alla avseenden är landets bästa som skall vara hennes mål.

När jag röstar är idealet att jag röstar på den person som jag känner ett allmänt förtroende för. Jag kan inte förvänta mig att den jag väljer skall verka just för mina personliga intressen inte heller för sina egna personliga intressen.

Mina egna personliga intressen får jag försöka förverkliga genom olika partier i den allmänna opinionen. Partierna har medlemmar med ytterkantsidéer. I sitt kampanjande måste också partierna ta hänsyn till landets allmänna väl och formulera sin målsättning i samklang med sin ideologiska inställning.

Statsministern är regeringschef och statsråden är hans personliga rådgivare. En minister som inte är överens med statsministern och talar om detta bör omgående begära sitt entledigande. Hen kan inte själva bestämma om sin avgång.

Jag tror att väljarkåren inte förstår hur viktig en författning är och hur viktigt att alla involverade politiker förstår den. Här finns mycket att byta åsikter om – men det är närmast ett tabu. (Och ett tabu kännetecknas av att särintressen dominerar makten.)

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Varför förekommer då inga demonstrationer i Sverige mot Sverige?

Jo därför att intresset för konstitutionella frågor är obefintligt.

Ibland ställs frågan, om Sverige bör ha en stark stat eller en stor stat. Precis som om en stark stat inte kan vara stor eller en stor stat inte kan vara stark. Det kvittar, därför att frågan gäller om ett samhälle skall ha en stat. Ett samhälle som saknar konstitution ”har ingen civilisation” (citat från någon). En konstitution är de regler som skall gälla för styrelsen av nationen. Avsaknad av en konstitution, en författning, betyder att nationen utsätts för anarki, i praktiken laglöshet, och att styrning utföres av den som disponerar de effektivaste våldsmedlen. Det torde inte behövas en utredningen och en folkomröstning för att få klarhet i om landets medborgare vill leva i ett laglöst samhälle eller i Rättssamhälle.

Förutsättningen för att en nation skall kunna kalla sig Rättssamhälle är att samhället bestämmer sig för en författning och att den i sin tur bestämmer att samhället skall bli en nation genom en gemensam Lag. Hur skall en sådan lag efterlevas. Det blir uppgiften för en institution som kallas för Staten. Alltså en civilisation kräver en stat.

En civiliserad nation borde ha en enighet om statens uppgifter, om en diskussion om dessa uppgifter. Något som konstigt nog saknas i Sverige. Däremot diskuterar vi gärna alla andras inställning till respektive lands civilisation. Varför?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Land skall med lag byggas.

Alltså av Byggnadsarbetarförbundet.

Aktuellt den 3/6 visar en bild från Sergels Torg, Stockholm, en fantastisk demonstration, folkhavet är överväldigande, som riktar sig mot rasismen i USA. Demonstrationer mot förhållanden i Polen och Ungern har säkert också förekommit.

Varför förekommer då inga demonstrationer i Sverige mot Sverige? Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, säger med anledning av Regeringens proposition om förändrade regler för arbetsmarknaden: ”Jag tror inte att det spricker på det här”, säger Nordmark och påminner om att bollen nu ligger hos fack och arbetsgivare så att politikerna slipper att gå vidare med utredningens förslag. (Di)

Nordmark påminner oss om att fack och arbetsgivare tar hand om detta så att politikerna slipper. Både fack och arbetsgivare år odiskutabelt organisationer för klara särintressen. En ny lag på arbetsmarknaden, lika väl som en förändring av den nu gällande, är lagstiftning och enligt nationens regeringsform är lagstiftning förbehållen Riksdagen. Eller kan det vara så att S nu anser, att ordalydelsen ’Regeringen styr riket’ innebär att Regeringen stiftar lag.

Vi kan inte förvänta oss att Trump ordnar en demonstration i Washington mot att facket i Sverige vill ta över lagstiftningen. Vem är organisatören av demonstrationen i Stockholm? Eller är det så, att Löfven är organisatören? Spontan kan den inte vara.

Och varför låter vi oss inte beröras av att Löfven och Nordmark, kanske fler i regeringen?, är fackföreningsfolk.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Har vi inga problem så skaffar vi dom

Riksdagen debatterade idag den märkliga lagen att en kommun har skyldighet att ansvara för alla som vistas kommunen. Närmast gällde det att flera kommuner klagat på att de måste ansvara för sommargästers hemsjukvård.

Debatten var mycket märklig särskilt mot bakgrund att sjukvård ges i hela Sverige oberoende av en åkommas allvarlighet eller patientens mantalsskrivningsort. Det t o m rekommenderas särskilt av regioner som vill utveckla sin specialistsjukvård och därför gärna tar emot patienter från andra regioner.

Vilken är hemligheten. Jo, den att den region som patienten är bosatt i betalar kostnaden. Låt hemkommunen som patienten är bosatt i och betalar skatt i, betala kostnaden.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar