6 juni 2018

Flera gånger hörs frågan: ‘Vad är det vi firar?’ Varför envisas med att ställa denna fråga? Skall inte nationaldagsfirandet vara en självklarhet, något som har betydelse för nationen Sverige.
Varje nationaldag hyllas nya svenska medborgare. Det finns en underton av att dessa individer skall känna någon sorts tacksamhet för att få bli svenska medborgare. Jag har något liten praktisk erfarenhet av individer som fått svenska medborgarskap och också sådana som lämnat sitt svenska medborgarskap. Alltid har orsaken varit nackdelar och fördelar med det ena eller andra. Ett medborgarskap innebär en juridisk status, ingenting annat. Därför förefaller folkmusik och ringdanser i Slottskogen så oäkta. Varför skall medborgarskapet firas? Vem har kommit på det?
Idag hörde jag att det var 1809 års Regeringsform som firades. Den är värd att firas. Denna förattning bär idéspår till upplysningstiden, till Montesquieu, Den Amerikanska Författningen och den Franska Revolutionen. Den är en äkta författning för en konstitutionell monarki som under 165 år anpassades till en fullödig demokrati.
Skall en författning firas så skall det vara den gällande. Regeringsformen 74 bär idéspår till folkdemokratier och med en oklar anknytning till någon sorts monarki. Kungen är kvar som statschef men berövad alla sina befogenheter. Riket benämns Kungariket Sverige men lika ofta Monarki. Ingen benämningen har någon anknytning till författningen. Allt blir trams.

Varför inte återgå till Svenska Flaggans dag?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

6 juni 1809

En läsare av min blogg gav mig denna länk: http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Memorial-KU-1809.pdf.

Denna länk till ‘Wördsamt Memorial’ lät mig förstå, att I Sveriges Historia finns den första regeringsformen för en modern Konstitutionell Monarki. Inte bara svensk historia – världshistoria.

Den överlämnades till Rikets Ständer som den 6 juni 1809 tog den och skapade en författning som hedrade Sverige ända till 1974. En tidsenlig författning 1809 som stod sig med anpassade ändringar fram till 1974 då en ny författning antogs, ett pekoral kallat Regeringsformen 74.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Valet 2018

SCB:s mätning har kommit. Det röda blocket får 40 procent och Alliansen i bästa fall 36 procent. Med SD inräknade får de borgerliga 54 procent. Varför skall inte SD räknas när V räknas ?

Nåväl, Kristersson har sagt, att den av Alliansen och de Rödgröna blocket som får flest röster skall utse regeringsbildare.

Hur går det till. Jo det största partiet är S och enligt praxis (alltså bortsett från Regeringsformen74) skall S  ha Talmansbefattningen. Talmannen finner då att Löfven är den bäste att bilda regering och Riksdagen skall rösta. SD röster emot 18 procent. L och C har sagt att de inte vill hjälpa Löfven till ytterligare en period och röstar emot. M vill inte ha Åkesson som statsminister men kan för skam skulle inte rösta med SD utan lägger ner sina röster.

Stefan Löfven röstar på sig själv.

Resultat mot Löfven 33 procent, nedlagda 22 procent, för Löfven 1 röst. Regeringen Löfven vald.

Hur borde det vara och hur är det i en demokrati. Talmannen väljs av Riksdagen utan partinomineringar. Den riksdagsledamot som har sammanlagt det största förtroendet blir vald, och den nyvalde talmannen förstår, att uppdraget är att leda Riksdagens arbete, korrekt och kunnigt.

Till regeringsbildare väljes den ledamot som Riksdagen anser har bäst möjlighet att bilda en effektiv regering. Det blir Ulf Kristersson som får majoritet före Jimmy Åkesson  därför att Jimmy skulle bli en alltför kontroversiell statsminister. Ulf Kristersson får alltså en majoritet av rösterna, mer än 50 procent.

Jag anser att scenariot enligt nuvarande författning RF74 är deprimerande.

Vad är orsaken till att borgerligheten sedan 1974 avstått från att  riva upp  en helt galen författning – en kopia, eller inspiration, av DDR:s författning. Obegripligt och oförklarat!

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Författning och kapitalism

De regler och de normer som en författning innehåller behöver inte bestämma vilket ekonomiskt system en nation skall tillämpa. Varje enskild individs rättigheter skall finnas. Vill vi ha en liberal författning som accepterar de medborgerliga rättigheterna och som följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna då blir kapitalism och fri marknads ekonomi en nödvändig konsekvens. Så jag skrev följande text:

Jag minns att min far var bekymrad när nyheten kom att GDG, Göteborg Dalarna Gävle Järnväg, såldes till SJ. Tänk om den populära järnvägen hade fått förbli privat. (Göteborgs Kommun var visserligen delägare men bolaget styrdes som ett privat, vinstgivande företag.)
I dagens Rapport i TV fick vi höra en lång förklaring från Trafikverket till varför haverierna på växlar ökat så dramatiskt. Förklaringarna var inte riktigt trovärdiga.

Tänk om GDG kunde återprivatiseras och bli ett företag som byggde på vinst och som drevs av vinstintresse. Vänstern tror, enligt vad vi ständigt hör, att sådan vinst bygger på att kapitalisterna sänker löner, försämrar arbetsvillkoren, brister i underhåll och återinvesterar inga vinster. Vem tror på den skildringen? Vem tror att Volvos framgångar beror på att kapitalisterna bortser från kvalitet, bortser från marknadens krav på produkt, bortser från löner och arbetsvillkor? Vem skulle acceptera att biltillverkningen stog stilla på grund av att den kalla vintern påverkat stålet i växellådan.
Jag har en känsla av att de flesta av oss accepterar den fria företagsamheten och accepterar finansiering på frivillig väg av kapitalister som tror på verksamheten och tror på en gyllene framtid.
Varför tror inte den svenska befolkningen att vård kan drivas av kapitalister med vinstsyfte genom att erbjuda god kvalitet, kanske den bästa i kamp med andra vårdgivare, med en kunnig personal som erbjudes goda arbetsvillkor med goda löner. Varför tror inte svenska folket att patienter skulle söka sig till den vård som inger förtroende som bevisligen har goda resultat? Varför?

Tillbaka till GDG. Skulle en privat investering i ett privatiserat GDG kosta skattebetalarna mer i nuvarande och kommande nytta för samhället.  Varför är folk rädda för investeringar av riksbenägna kapitalister som i hopp om vinster är beredda att ta förluster?

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Samhälle och stat.

Vilken är skillnaden mellan samhälle och staten. Om statens främsta uppgift är att skydda sina medborgare, då är det våldsmonopolet som år skillnaden. Polisen skall sköta skyddet av medborgarnas liv och lem och egendom. Försvaret skall skydda medborgarna för förlust av mark och bestämmanderätt till utlänningar. Staten betalas av medborgarna genom skatt som måste anses vara frivillig. Den som inte vill betala skatt måste avstå från medborgarskapet. Detta i sin tur måste betyda att hen inte skall ha rätt att vistas i landet och vara verksam här, annat än som turist. Så får vi ta upp så småningom vilka rättigheter en turist kan ha.
Staten är alltså den del i samhället som betalas med medborgarnas skatt. Hur blir det då med skola, vård och omsorg. Är det något som skall betalas med skatt och måste det då också vara bestämt i författningen?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | 3 kommentarer

Författning.

Princip för författning:

Varje samhälle som nått civilisation behöver en författning.

För att skydda sina medborgares säkerhet inåt och utåt.

För att teckna ner medborgarnas rättigheter.

För att teckna ner rättsstatens institutioner.

För att teckna ner nationens styrelsesätt.

En författning får inte innehålla någon ideologi.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | 2 kommentarer

Svartarbete vad är det?

”Svartarbete ska stävjas,—–”. Vad är svartarbete? Inte arbete som sådant ty allt arbete befrämjar hälsa och välstånd och förhindrar tillfällen till synd. Då är det alltså ‘svart’ som är lösningen. Kan det vara arbete som lönas med pengar eller med tacksamhet men som inte uppges till skatteverket för beskattning.

Jag kan inte regelverket (redan det kanske är brottsligt) men om du betalar lön till någon  så skall du innehålla runt 30 procent i kommunal och regionalskatt och 30 procent i arbetsgivaravgift (som enligt LO är arbetarens löneutrymme som för disponeras av arbetsgivaren till dennes arbetsgivaravgift) av lönen. Därefter skall du leverera in 60 procent på nominell lön samt 25 procent i mvs ( alltså skatt på det mervärde som arbetstagaren skapat) till Skatteverket.

Det märkvärdig är egentligen att det förekommer ‘vitt’ arbete i Sverige. Eftersom arbete befrämjar hälsa och välstånd och förhindrar tillfällen till synd borde Skatteverket i stället gynna vitt arbete, detta ingår för övrigt i samtliga riksdagspartiers partiprogram.

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar