Centern liberalt?

I SvD citeras Anders W Jonsson: ”Men Centerpartiet har ingen skyldighet att förhandla med SD i avgörande politiska frågor. Inte heller medverka till att de får inflytande över regeringsmakten.”

Helt klart. Att förhandla med SD kan aldrig vara en skyldighet och inte heller något önskvärt. Men däremot att göra SD:s politik känd och granskad och kritiserad. Inflytande över regeringsmakten är något som kommer av Regeringsformen 74 och av otyget att åberopa praxis. Det finns risk för att SD blir riksdagens största parti. Då är praxis, att största partiet av talmannen skall tillfrågas om regeringsbildare. Detta före att gruppledarna hörs.

Centern skulle kunna varit eller blivit Sverige största liberala parti. Det finns också något som kallas liberal författning. En sådan vill SD inte har. SD vill ha kvar den ‘folkdemokrati’ som Regeringsformen 74 är.

Det är nuvarande mandatperiod som författningsreformen måste tas.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Drottning Victoria

I den senaste opinionsundersökning fortsätter SD framåt. I SD:s partiprogram står att de skall införa konstitutionell monarki, Förmodligen kommer då Victoria att bli drottning. Konstitutionell monarki accepteras internationellt som demokrati. Jimmie Åkesson blir inte statschef. Jag tror att Åkesson förstår att i en tävlan mellan honom och kronprinsessan Victoria så kommer Victoria att vinna stort. Åkesson får i alla fall en drottning som inte är vänster. Detta kräver en stor förändring i författningen och det kan knappast borgerligheten motsätta sig eftersom alla borgerliga partierna påstått sig vara för monarkin.

Detta år en konstitutionell soppa och det är borgerligheten som skapat den.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Palestina – Israel

Jag uppfattade Trump tidigt att hans plan för fred mellan Israel och Palestina var att ett sådant avtal bara kunde träffas mellan dessa två parter. FN, USA, EU eller vilken annan konstruktion som helst framförd av en tredje part kan inte lösa problemet.

Israel är en sekulär stat. Palestina är en islamsk stat. En av dem måste ge med sig.  Islam får fritt utövas i Israel. Eftersom Israel är sekulärt och den mosaiska trosläran icke är tvingande, så förefaller det som om Palestina är den som måste ge med sig.

Bosättningarna på palestinskt område skulle kunna lösas enkelt om palestinier tillåtas samma rätt att bosätta sig på israeliskt område och att israeliska bosättningar tillkommit lagligt riktigt, även u palestinsk synvinkel. Alltså, lösningen är enkel om viljan finns ömsesidigt.

Näringslivspolitiken måste vara det bästa för Palestina. Israel kan aldrig hävda särskilda villkor för Israel. Palestina kan bara tjäna på detta.

Summan blir att antingen kommer fientlighet mellan parterna fortsatt råda och medföra fortsatt lidande särskilt för de ena parten. Eller kommer fredsälskande och välståndsälskande  krafter i Palestina besegra de krigsälskande och fattigdomsälskande krafterna. Det valet förefaller enkelt för mig men jag tror att det valet styrs av religiösa ställningstagande.

Och då är vi tillbaka till stycke två i detta inlägg. Men det är inte hopplöst. Därför att omgång två i förhandlingarna mellan två parter, ostörda, kommer att misslyckas med endast en liten marginal till ett lyckande. Om femtio år tror jag att Palestinas Förenade Stater är på plats.

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Statschef Jimmie Åkesson

Vinner SD nästa val blir Åkesson både statschef och statsminister.

Som statschef företräder statsministern både nationen inåt och utåt-I RF 74 har statsministern utnämningsmakten, dels för sin regering, dels för domarna och för landets generaldirektörer.  Således ÖB, Högsta Domstolen och Polischefen. Därigenom är statsministern utrustad med en statschefs befogenheter för de institutioner som är grunden för Staten, nattväktarstaten.  Resten styrs av regeringschefen genom sina handplockade ministrar.

Denna typ av författning är den som kommuniststaterna kallade för demokrati. Under åren 1950 till 1970 arbetade Tage Erlander flitigt med att omdana Sverige. Att den nya skolan präglats av inflytande från DDR är välkänt.  Under samma tid arbetade ett flertal grundlagsutredningar som resumerade i  Regeringsformen 74.

Stasis arkiv som kunde visa mycket av spelet dessa år är tydligen stängt för forskning. I alla fall säger borgerligheten och akademikerna ingenting om vår folkdemokratiska författning.

Inte ens EU säger något.  Utom när det gäller Ungern och Polen.  Märkligt.

Vinner Åkesson statsministerposten vid nästa val så måste en demokratisk författning ligga färdig för sitt andra beslut. Förresten oavsett vem som blir statsminister.

Författningstexterna för 1809 års regeringsform klagade på att de bara fick två veckor på sig för att lägga fram förslaget. Det höll i165 är. Sverige är omgivet av länder med sunda demokratiska republiker. Det måste gå att kopiera en sådan författning.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Är Sverige i själen socialistiskt?

Ett av de flesta godkänt villkor för demokrati är principen om maktdelning. I RF74 avskaffades Monarkin, alltså de befogenheter som tillkommer en statschef, och överfördes till det valvinnande partiets förfogande. Meningen med maktdelningen är att hålla den partipolitiska makten borta från den normgivande makten och att därför statschefen skall väljas på andra kriterier och på annan mandatperiod än en partipolitiska regeringschef.  Genom dessa ändringar och tomrum i fförfattningen avskaffades demokratin.

Vi ser nu en praktisk konsekvens i vårt parlamentariska statsskick. Jimmy Åkesson har möjligheten att i nästa val bli Sveriges största parti. Enligt ‘praxis’ skall Åkesson föreslås av talmannen att bilda regering. Men den borgerliga, eller konservativa, delen av riksdagen har majoritet även utan Centern och Liberalerna. Skall dessa två partier förtsätta sin boycot av SD så bildas ett socialistiskt/socialliberalt block i riksdagen.

Skall Sverige aldrig få en borgerlig regering?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Marknad

I Radion P1 den22 januari meddelas, att nu kommer ett revolutionerande förslag om hur sjukvård skall bedrivas. Äntligen. Det är Skottland som skall stå modell. (Jag hoppas att Arena (tankesmedjan som kommer med förslaget) har missuppfattat allt.

En marknad som bygger på tillgång och efterfrågan skall avskaffas. I stället skall principen att den som har störst behov skall först få vård. Så försvann min entusiasm direkt. ‘Största behov’ kan vara en beskrivning på ‘Efterfrågan’. Vad kan det annars vara.  Hur skall ‘Störst behov’ få vård om det inte finns någon ‘Tillgång’.

Det är demagogen som är framme igen. En demagog som vet att de flesta som lyssnar vill höra glada tillrop och inga bekymmersamma påståenden. Tänk dig att du kommer in med ambulansen till Akuten och onekligen är allvarligt sjuk. Därför bestämmer doktorn att du skall tas först och den patient, kanske jag, som just skulle undersökas körs ut och ställs i korridoren, Du körs in.  Men just som undersökningen skall börja kommer ropen att här är nu en som är  sjukare, och du ställs i korridoren. Principen om att behovet skall gå före plånboken är  ingenting annat än principen om tillgång och efterfrågan, alltså det som skulle avskaffas.

Radioprogrammet fortsätter och då meddelas, att en statlig utredning om vården är snart färdig och kommer i mars månad.  Jag hoppas ingenting från den.

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Pengar till kommunen

Debatten om pengar till kommunerna börjar likna den tidigare debatten om polisen. Då ville några ha 20000 poliser andra 21500 och till sist några ville ha 24000. De som ville ha 24000 var givetvis bäst.

All finansiering av stat och offentlig verksamhet är skatteintäkter. Den som säger att en reform kan vara ofinansierad ljuger följaktligen.

Kommuner och regioner har tillåtits att finansiera sin verksamhet med att ta ut skatt. I detta ligger också tanken att deras verksamheter skall finansieras med skatt.

Riksdagen bör huta åt kommunerna att hälla sig till sina befogenheter. Anser kommunerna att det inte är politiskt möjligt att medborgarna betalar de verksamheter de själva bestämm,er över så måste åtgärden vara den att se över sin egen förvaltning och framför allt sina egna verksamheter,

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar