Narkotikaelefanten 2

I gårdagens uppdrag granskning slutade programmet med Baylan, Tobé och en Sverigedemokrat vars namn jag inte tagit, som samtalade om gängkriminaliteten och vad som kan göras.

Inte ett ljud om att narkotikahandel skulle kunna vara en del av problemet.

Zoologiskt intressant med korsningen elefant och struts.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Paternalismen

Paternalismen är den övergripande ideologin i Sverige. Den stöds främst av Parasitpartiet. Parasitpartiet har ingen väljarkår, ingen partiledare, inga förespråkare. Det är en hemlig organisation som arbetar i alla partier.

Paternalismen säger ’Det är inte ditt fel’ och därför behöver du aldrig oroa dig. Parasitpartiet ser till att du har allt du behöver och om någon ställer krav på dig hjälper vi till att ordna ett drev så att vederbörande håller tyst.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Praktisk demokrati.

Regeringen vill flytta ut myndigheter från Stockholm.

Skulle det gå att få liv i Länsstyrelserna igen. Förr hade landshövdingen titeln ‘Konungens Befallningshavare”. Imponerande. För inte så länge sedan var länsstyrelserna regeringens administration på lokalplanet. Vad skulle hända, om regeringen mjukt och stilla förväntade sig av alla myndigheter att ha någon form av lokalrepresentation vid varje länsstyrelse? Många skulle slippa att resa till Stockholm för varje ärende.

Utnämningen av Landshövdingar skulle ske enbart med hänsyn till förtjänst och skicklighet. Kanske skulle utnämningarna kunna flyttas till riksdagen i stället för som nu hos statsministern.

Vad tycker du?

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Alliansen pånyttfödd.

Ulf Kristersson intervjuad i Aktuellt i kväll visar en möjlig framgångsväg. DE fyra partierna kan driva sina egna idéer bara på villkoret att Alliansen går fram med det gemensamma programmet. Det som blir regeringsunderlag. Samtal måste börja mellan partierna och Kristersson lovar att komma dit utan krav och utan ultimatum. Målsättningen är ett program som ingen skall behöva uppfatta som oklart. Sverigedemokraternas roll har överbetonats i debatten. SD har inget inflytande på Alliansens samtal eller resultatet av de samtalen.

Lovar väl för framtiden. Den fria marknadsekonomin är gemensam för alla fyra. De får inte vackla om det.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Arbete åt ännu flera

Trafikverket presenterar idag en plan för förbättring av det svenska järnvägsnätet. Jag väntar på beskedet att svårigheter kommit fram. Det saknas nämligen kompetenta arbetare för allt som nu skall göras.

Redan nu så skulle vi kunna värva arbetskraft bland alla de papperslösa som gömmer sig i landet och drar sig fram på svartjobb.

Ingen som kan och vill försörja sig och de sina är illegal. Det är snarast du och jag som accepterar att LO med sina kollektivavtal sätter stopp.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Arbete åt flera

En rubrik i morgonens TV visade att LO har undersökt byggindustrin och kommit fram till att de har 50.000 papperslösa i sysselsättning.

Detta förutsätter en skicklig administration för att kunna hålla detta antal anställda utanför den lagliga arbetsmarknaden.

För någon tid sedan meddelade Skatteverket att runt 60 miljarder hålls utanför statsbudgeten på grund av de papperslösa.

Lösningen på problemet kan inte vara att utvisa dessa 50.000 byggarbetare och förmodligen ytterligare 50.000 i andra branscher.

Den enda rimliga lösningen är att snabbt ge dessa personer tillfälligt arbetstillstånd mot att skatt och arbetsgivaravgift betalas. LO måste hållas utanför detta. Det är omöjligt att kombinera detta med anslutning till kollektivavtal då därigenom hela den organisation som nu håller dessa personer illegalt anställda då skulle kollapsa.

Här finns 60 miljarder för samhället att tjäna och här finns 50.000 personer bara inom bygg som arbetar och försörjer sig. Samhället behöver dessa personer.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Narkotika elefanten

Uppdrag Granskning handlade om Biskopsgården i Göteborg. Gängkriminaliteten plågar de boende. Polisen gör sitt jobb.

Finns det en elefant i rummet. Finns de andra som inte gör sitt jobb? I introduktionen nämndes att gängmedlemmarna ofta har stora summor pengar. Dessa pengar kom mest från knarkhandel. Skulle förhållandena i Biskopsgården förbättras om knarkhandeln kunde stoppas? Förmodligen till en del. Det skulle bli svårare att tjäna stora pengar på kriminalitet.

Vad göra då? Fråga dig själv om kriminella ungdomar är bättre att distribuera narkotika än utbildade farmaceuter och apoteksbiträden. Jag röstar på professionen, på apoteken. Tillåt alltså apoteken i Göteborg att sälja narkotiska preparat, tillverkade av läkemedelsindustrin, försedd med en bipacksedel med råd för dosering, vanliga biverkningar, varning för beroende och upplysning om var och hur missbrukare eller de som tror de kan bli missbrukar kan få hjälp.

Prissättningen måste vara noggrann. Priset skall slå ut den kriminella hanteringen. Någon skatt kan läggas på och 25% mervärdesskatt. Staten kommer att tjäna mycket pengar på detta, nästan lika mycket som den illegala knarkhandeln.

Kommer konsumtionen att öka? Kanske, inte säkert. Den illegala droghandeln kan marknaden. Det sägs i media att langarna har sökt sig till skolor och det finns ingen del av landet befriad från droghandel. Någon ökning blir det troligtvis. Det är bättre med den ökningen i en kontrollerad handel än någon minskning i en okontrollerad handel.

Staten kommer att tjäna mycket pengar på momsen. Dessa pengar hjälper till att ge missbrukarna en korrekt och öppen vård. Detta kommer med tiden att minska missbruket och göra bruket kontrollerbart.

En stor del av fångarna i fängelse är dömda för narkotikabrott. Dessa brott kommer att försvinna och därigenom också en avlastning på kriminalvården.

Det är en stor elefant i detta rum där alla samtal om hur narkotikan skall behandlas i samhället är tabu.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar