Jobb till arbetslösa

Förslaget är villkorat för grupper av immigranter och långtidsarbetslösa – och kommer att förorsaka tolkningstvister och byråkrat.

Om det blir succé med 10.000 nya arbeten skall lönen vara säg 18.000 pr månad skattefritt varav arbetsgivaren betalar 8.000 och staten 10.000. Kostnaden per år blir då 1.200.000.000 kronor och jag tror att Magdalena säger tvärt nej, så det blir ingenting. Både arbetstagare och arbetsgivare är skattebefriade. Jag undrar om LO avser att befria de arbetslösa för avdragbar fackföreningsavgift?

När en anställd faller för kategorigränsen skall antingen arbetsgivaren kunna förlänga och får då betala runt 24000 per månad. Det kommer inte arbetsgivaren göra. Arbetstagaren får då gå tillbaka till försörjningsstöd på runt 10.000 och det vill hen inte acceptera.

Så förslaget kan inte vara som media meddelat och jag uppfattat – men hur är det egentligen???? Vem kommer att berätta sanningen?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Usch för fascister

Arbetsmarknadens parter har enligt media träffat avtal om låglön kombinerat med statsbidrag.

På den tiden Mussolini regerade och senare Franco förklarades fascismen bl.a. med att arbetsmarknaden styrdes av en arbetsgivarorganisation och fackföreningar, förenade i ett departement, vilket gjorde att staten/partiet/diktatorn hade direkt bestämmanderätt över arbetsmarknaden.

Det förslag till avtal som nu publiceras förutsätter att riksdagen godkänner avtalet och beviljar bidrag. Därigenom kommer förslaget att likna en fascistisk politik.

Vidare är avtalet begränsat till befolkningsgrupper. Det kommer alltid att finnas grupper som anser sig berättigade att få deltaga i programmet varför det är olämpligt med sådana villkor.

Jag hävdar att en fungerande och rättvis arbetsmarknad endast kan åstadkommas i en fri marknadsekonomi.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skatteparadiset på väg?

Magdalena Andersson i Rapport den 9 nov.: ”Jag vill minska skattefusket och göra det lättare för företag som gör rätt för sig så att det blir lättare att konkurrera.”

Finansminister Andersson vill alltså förbättra skattebilden för företagare i Sverige. Om än litet så är det dock ett steg åt rätt håll.

Den som skiljer på skattefusk och skatteplanering och den som vill undvika bekymmer och problem med advokater långt bort i världen och som kan lita på en företagsvänlig administration av landet, den personen kommer inte att laborera med brevlådeföretag runt ikring. Laglydighet, rimlighet och rättsstaten skulle kunna göra Sverige till ett Skatteparadis. Inte så dumt.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Fusket är en kaka som en journalist ej kan baka

Detta skrivs på morgonen då bara lite sipprat ut vad vi kan läska oss åt i kvällens Uppdrag Granskning.

Kronprinsessan bjöds på smekmånad av Bertil Hult. Kronprinsessan och Prinsen flögs i en privatjet till hemlig ort. Flygplanet var registrerat på Bahamas kontrollerat av ett hemligt bolag. Nu kan jag avslöja för er att i kväll får vi reda på att bolaget kontrolleras av den store skatteplaneraren Bertil Hult. Detta smetar ner Kungahuset.

Kan det vara så, opublicerat, att Bertil har en son, Nils Hult. Han fuskar inte.

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Strävar du att hamna i Paradiset eller Helvetet?

Enligt Milton Friedman finns det fyra sätt att använda pengar på:

Egna pengar för eget bruk
Egna pengar för andras bruk
Andras pengar för eget bruk
Andras pengar för andras bruk.

I media i dagarna har Paradispengar fått uppmärksamhet. Journalister i TV och Radio frågar folk på gatan: ”Anser du att det är rätt att vissa personer försöker gömma undan pengar från skatt genom skatteplanering?” Svaret brukar bli att detta är osolidariskt.

Representanter för etablissemanget, alltså de personer som intervjuas inomhus, anser att de som skatteplanerar är oetiska och omoraliska. Följdfrågan blir om inte skatteplanering är en laglig åtgärd, ingen skall väl betala mer skatt än vad det allmänna kräver. Och svaret blir att så är det men syftet med skatteplanering är omoraliskt.

Skattekvoten i Sverige sägs nu ligga runt 47 procent efter att ha legat, för inte så många år sedan, över 50 procent. Det betyder att du själv bestämmer över hälften av dina arbetsförtjänster medan andra bestämmer över den andra hälften. Staten skall ansvara för medborgarnas skydd – mot krig och mot brottslighet. Kommunen skall ansvara för din bekvämlighet i det dagliga livet.

Frågan gäller då vem som skall betala för skola,vård och omsorg. Svaret, outsagt men som alla känner inom sig, är att ingen av oss egentligen har råd att betala dessa kostnader själv. Alltså, andras pengar skall användas för eget bruk. Är detta verkligen etiskt och moraliskt. Vems etik och moral? Din eller den som bestämmer användandet?

Personligen har jag upplevt något intressant i kommunal verksamhet. Kommunen meddelade att i deras planering skulle det bli obligatoriskt med vatten och avlopp i kommunens regi men betalt av brukarna. Tanken kom då upp att eftersom detta var en efterlängtad investering, varför vänta på kommunens beslut om detta? I stället bildades en förening och förhandlingar med kommunen genomfördes att föreningen fick ansluta till kommunens reningsverk och köpa vatten. Efter två år hade samtliga medlemmar vatten och avlopp, finansierat med banklån. Före oss fanns föreningar och nya kommer till och i snabb takt ordnas sådana tjänster som kommunen planerade kunnat ske inom 10/15 år.

Är den nuvarande organisationen för skola, vård och omsorg den enda möjliga. Är entreprenadavtal de enda möjliga och måste dessa avtal generera överskott till utföraren och måste skattereglerna vara sådana att utförarna kan sätta undan pengar skattefritt i skatteparadis?

Och om pengarna går till Paradiset så måste ju logiskt sätt vårt samhälle vara ett skattehelvete. En numera bekant person sa i en improviserad TV-intervju att Fan såg till att du inte kunde få del i allt som du betalar in. Fan är chef i helvetet har väl vi alla fått lära oss?

Låt oss därför göra Sverige till ett Skatteparadis där du själv bestämmer hur skattepengarna skall användas. Sluta att lämna över ansvaret för betalningen av våra gemensamma kostnader till personer som inte har någon del av intjänandet av pengarna. Starta en You-too rörelse, du som håller med om detta.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Exemplet Östling.

Det är så märkligt att alla försvarar Östlings rätt att betala skatt enligt de svenska skattereglerna. I nästa andetag förklarar de att det är beklagligt att de ”rika” fuskar genom att skatteplanera. I nästa andetag igen förklarar de att skatteplanera gör alla och är lagligt men att de vänder sig emot att de ”rika” utnyttjar skatteplanering på ett sätt som liknar fusk.

Vad är det debatten vill komma fram till?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Juholt om diktatur och demokrati

Jag skrev om Juholt den 17 oktober. Den text som SvD hade i intervjun lyder:
”– Jag tror inte att hotet är en diktatur med rullande stridsvagnar på Sergels torg, utan ett expertstyre där vi inte låter landet styras av medborgarnas värderingar. Demokratin glider oss ur händerna. Färre vill bli folkvalda, partierna tonar ned ideologin. Visst, jag ser en risk att det kan bli diktatur på sikt, säger han med stort allvar.”

En kommentar bland många kommer dagarna efter: ”Ambassadör Håkan Juholts domedagsprofetia om svensk demokratis undergång vittnar om riktigt dåligt omdöme för posten. Att han utsetts till ambassadör sätter också ljuset på gräddfilen till ambassadörsposterna, skriver Monica Björklund, tidigare vid statsrådsberedningen.”

I söndagens ‘Gomorron Världen’ intervjuades Håkan Juholt och gjorde ett starkt intryck på mig. Uttalandet kan i och för sig vara korrekt, men det framgår inte tydligt att det är ur ett samtal om demokrati och dessa framtid. Och Juholt framhärdar i att demokrati är utsatt för utslitning och tendens att bli alltför teknisk. Juholt anser att demokratin måste försvaras och göras levande. Mot detta står ett ganska ljummet intresse hos allmänheten och likaså en nedtoning av ideologierna hos politikerna.

Jag instämmer i Juholts beskrivning. Jag vågar vara mer konkret. Det är en fara i att Sverige glider in en diktatur därför att det inte finns någon broms i Regeringsformen 74. Nu är Regeringschefens befogenheter utan begränsningar. Statschefen är en symbol. Maktdelningen är obefintlig. KU:s granskande uppgift bygger på att Andreas Norlén kan hålla balansen. Om Alliansen blir största partiet nästa val så blir det Alliansinflytande i KU. Då skall Alliansen granska Alliansen.

Men väljarkåren och partierna är likgiltiga. Ofattbart.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar