Euron

Sverige som är så positivt inställt till EU, konstigt att vi ändå inte är med i Euron.

För oss vanliga människor är pengar ett betalningsmedel. Vad vi vill ha är en valuta som håller sig och inte flaggar hit och dit. Visserligen gör Dollarn det men ändock är dollar ett gångbart betalningsmedel runt hela världen.

Nuförtiden är ett problem det kontantlösa samhället. Då passar det bra att börja använda Euron. Enkelt genom att öppna upp för betalkort baserade på Euro, alltså inte med köp och sälj för var gång vi vill betala något i Euro.

Handeln kommer att ge sina priser både i kronor och euro och inom kort har vi vant oss och jämför. Vi kan beställa vår lön i Euro. Inom kort har vi gått över till en ny valuta utan att myndigheterna märkt det.

Skatten måste alltid betalas i kronor, det vore ett svek mot nationen att göra något annat.

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Kapitalism – enkelt.

Naturen + arbete = kapitalansamling.

Kapitalansamling + enskild äganderätt + företagsamhet = Kapitalism

Kapitalansamling + gemensam äganderätt + fördelningspolitik = socialism

Kapitalism är en ekonomiteori som bygger på enskild äganderätt och leder till fri marknadsekonomi och leder ofta till demokrati.

Socialism är en ekonomiteori som bygger på gemensam äganderätt och leder till planekonomi och leder ofta till diktatur.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

6 juni Sveriges Nationaldag

Jag följde firandet, det officiella, på Skansen via TV och därefter även Tapto. Stefan Loven, regeringschefen och Sveriges statschef enligt befogenheterna, syntes inte ha deltagit i firandet.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kritik.

’Stalin styr Sovjetunionen. Han år ansvarig inför kommunistpartiet.’ Påståendet behöver inte ens analyseras. Men vad händer då med följande paragraf i den svenska författningen, nu gällande: ’6 §   Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.’

Det finns bara två styrelseskick för nationer: ’demokrati’ och ’diktatur’. Demokrati finns definierat och diktatur finns y många varianter. I den allmänna debatten i Sverige härskar inställningen att den som yttrar sig har rätten till definitionen, alltså begreppets innebörd oavsett om definitionen är riktig eller felaktig.

Trump styr federationen förutsatt samtycke av kongressen och rättsväsendet.’ Det är inte ovanligt att höra åsikten att demokratin gått förlorad i USA. Trump har ur författningssynpunkt mindre makt än Stefan Löfven. Har då demokratin i Sverige gått förlorad?

Demokrati och diktatur är inte utbytbara styrelseskick. Därför borde det vara enkelt att hålla en korrekt definition levande för båda begreppen.

Förenklat: Demokrati är styrelse av folket. Diktatur är styrelse av en person eller en institution.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Juni månad 2019

Till Göteborgsmötet kom bara Sabuni och Ullenhag. Pehrsson var på studentfest. Både Sabuni och Ullenhag vill att partiet skall koncentrera sig på sitt eget  berättigande, och det kom att betyda, att Ullenhag stod för snällhet och Sabuni för krav. Båda orden snällhet och krav låter så kategoriska här men på liberalernas möte verkar de uppfattas mer nyanserade.  Ullenhag och Sabuni har intagit sina positioner – men Pehrsson – att utebli, oavsett skäl, ger ett intryck av att jan gett upp kampen.

Liberalismen har i 150 år hos alla ledande partier (med undantag av Sovjet med satelliter), dominerat världspolitiken utan att få ett riktigt erkännande. Den tveksamheten hos världens väljarskaror är ett bekymmer för Nyamko Sabuni. Men än värre för Erik Ullenhag.

Spelar det någon roll för Sveriges partipolitiska liv om Liberalerna försvinner?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Juni månad 2019

De tre liberala kandidaterna möter medlemmarna i interna möten. Det ät ju lätt att förstå och samtidigt är det lätt att förstå att referaten och kommentarerna från mötena blir tunna.

Radions referenter i morse säger att alla tre är utmärkta ledare och att de inbördes är överens. Alla tre förklarar att Liberalerna är Sveriges enda liberala parti.  Så kommer dagens Sifo och  då klarar inte Liberalerna 4 procentspärren.

Liberaler prisar den fria marknadsekonomin. Två av Sveriges svåra problem är sjukvården och skolan, samtidigt är dessa områden prioriterade i ett kommande val. Felet med båda är att de är föremål för socialistisk planering och värre än då att svenska folket blivit så hjärntvättade under åren att det har svårt att tänka sig en sjukvård med vinstintresse och en skola som strävar efter att ge de bäst begåvade de bästa kunskaperna. Men både sjukvård och skola passar bra för  privata initiativ och vinster – vilket helt enkelt bra är bevis på framgångsrika verksamheter.

Ett liberalt parti skall hävda äganderättens okränkbarhet och det kapitalistiska systemets överlägsenhet.  Finns det något parti som vågar hävda detta?

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Juni månad 2019

I Agenda intervjuade Kvartoft Erik Ullenhag och i Axess intervjuade Anders PJ Linder Nyamko Sabuni. I morgon måndag skall de tre kandidaterna debattera, jag undrar om det blir offentligt.

Erik Ullenhag grillades på förhållandet till SD. Nyamko Sabuni fick inga frågor på SD den halvan av intervjun jag kunde följa. Det är två olika personligheter som möts. Båda två har sina sympatisörer och förmodligen är det omöjligt för dem att vinna över sympatisörer från den andra sidan. Diplomaterna står mot aktivisterna.

Jag uppfattar, att Ullenhag är ovillig att ta ståndpunkt Sabuni är mer konkret liberal och till min glädje understryker att liberalernas ekonomiska program är det bästa för landet för att uppnå välstånd.

Som min husgud uttrycker det: Liberalism och Kapitalism är grunden för de levnadsvillkor vi nu upplever.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar