Kan Polen hjälpa oss.

Det vänder nu. Kanske kan vi få en opinion om Regeringsformen 74 och dess brister.

Aktuellt sände en intervju med en HD domare i Polen som beklagar regeringens försök att ta över domstolarna. Polens president Duda har lagt in sitt veto mot lagförslagen. SVT har flera artiklar om motståndet i Polen. Det nämns försiktigt att Sverige har de lagar som Polen försöker införa.

När kommer förre LO-Ordförande Sveriges de facto statschef att röra i den svenska grytan?