Arbete åt alla.

Många personer vistas illegalt i Sverige. Illegalt endast av den anledning att Sverige har bestämt att den som inte kan eller vill följa våra regler är illegal. Två linjer till en lösning finns. Polis och fängelse och tvångsavvisningar eller gör personerna legala.

Den administrativa uppgift som följer efter ett avslag på en asylansökan, med överklaganden och sedan försök att genomföra avvisningarna skulle kunna bytas till en uppgift att finna ett arbetstillstånd (skall det verkligen vara nödvändigt att ha tillstånd att arbeta och betala skatt?) för denna grupp.

Det kan aldrig vara illegalt att vilja försörja sig genom arbete.