Regeringsbildaren igen

Idag händer det.  Eller kanske inte. Talmannen har sövt vår spänning och vi skulle tycka det vara overkligt om någon i morgon förklarade sig villig att bilda regering.

Men kom ihåg. Veligheten beror på vår författning. Den nya författningen måste strikt lämna talmansrundorna till riksdagsledamöterna. Partipiskorna måste lämna Riksdagen. Vid kommande val skall vi förstå riksdagsledamöternas makt och dessutom försvara den.

En nation utan en konstitution  har ingen civilisation.  (En lämplig ramsa att kräva ett alla som lämnar grundskolan skall kunna utantill.)

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till Regeringsbildaren igen

 1. Fnatte skriver:

  Men vi kan väl inte hindra riksdagsledarmötrarna att tala med utomstående?

  Gilla

 2. Gustav Hjelm skriver:

  Glöm aldrig bort att tidigare företrädarna för dagens partier (c, l, m och s) var starkt pådrivande för den ”grundlag” (RF1974) som dagens hafsverk till grundlag ännu bygger på!

  1954-1963 arbetade en ”författningsutredning” med en delrevision av statsskicket. Tanken var då att i stort behålla RF1809.

  Det färdiga förslaget kritiserades från två håll: Av monarkisterna för att det eliminerade kungens roll i det dagliga regeringsarbetet. Av republikanerna för kungens fortsatta inflytande som regeringsbildare, t ex att kunna upplösa riksdagen och utlysa nyval.

  En ny ”grundlagsberedningen” tillsattes 1966 för att nu skriva om hela författningen, som i förlängningen ledde till att den kom att ersättas i sin helhet.

  Beredningen lade i mars 1972 fram ett av sina förslag. I denna bestämdes Kungens roll genom den s.k. ”Torekovkompromissen”. (Notera att denna ”kompromis” var mellan politiker. Kungen var inte medbjuden utan ställdes inför ett fullbordat faktum!)

  Denna ”kompromiss” förhandlades fram på hotell Kattegat i Torekov den 16-20 augusti 1971.
  Ansvariga politiker var Bertil Fiskesjö (s), Allan Hernelius (m), Birger Lundström (fp) & ordförande Valter Åman (s).
  Moderaten Hernelius – kungahusets ”ledande försvarare” – visade sig under förhandlingarna så kompromissvänlig att han av båda sidor fick tillnamnet “kungamördaren”.
  Själva Torekovtexten var mycket kortfattad. Kungens uppgift var att öppna riksdagen och att hålla sig informerad om rikets angelägenheter. Att kungen skulle ha representativa och ceremoniella uppgifter därutöver måste man läsa mellan raderna.

  I en intervju efteråt förklarade Hernelius (m) att kungens närvaro vid regeringsskifteskonseljen och utrikesnämndens sammanträden var för att poängtera deras vikt. Proposition 1973:90 var något utförligare: “I övrigt bestäms statschefens representativa uppgifter till stor del genom sedvana. Vissa funktioner utövar han enligt gällande folkrätt.”

  Texten ovan bygger huvudsakligen på Fil dr Erik Södermans uppsatts: ”Kungahuset och Torekovkompromissen 1971-2013”. Uppsatsen, med referenser, finns här i sin helhet:

  Klicka för att komma åt 73.pdf

  Man dock notera att tillvägagångssättet och agerandet före, under och efter Torekov bar prägel av bakslughet för att torpedera gällande grundlag och dess maktdelningsprincip, för att sedan, med några raska steg, runda folket och remissinstanserna och införa ett det facto politikervälde.
  Dessutom bröt ”kompromissen” mot då gällande grundlag.

  Benämningen ”folksuveränitetsprincip”, som vår infama ”grundlag” från 1974 bygger på, är endast en totalitär begreppsrökridå för att ge intryck av legitimitet och samtidigt frånta allmänheten möjligheten att avkräva politiker ansvar (rättsligt) för deras agerande.

  I den gamla grundlagen hade kungen liknande befogenheter som dagens statsminister. Författarna år 1809 var oroliga för att kungen skulle missbruka sin makt och skrev därför in ett stort antal paragrafer som skulle hindra ”stats-/regeringschefen” från att missbruka sin makt.
  Maktdelningsprincipen, riksrätten och justitieombudsmannen var några av de mekanismer som skulle säkerställa denna kontroll.

  Efter Torekov-mötet (från vilket varken kända dagordningar och/eller protokoll finns noterade!) och vid införande av RF1974 fick statsministern i praktiken överta kungens befogenheter. Detta samtidigt som maktbegränsningspararaferna inte togs med i RF1974 samt att maktdelningen och riksrätten avvecklades och justitieombudsmannen vingklipptes.

  Nu är vi där vi är…
  Och från år 1809 meddelas:
  ”Vad var det vi sade…”

  Gilla

 3. 1147kjellen skriver:

  Jag blev glad att få denna kommentar. Första reaktionen var att äntligen någon som tycker som jag. Sedan att denna kommentar visar att Gustaf Hjälm är långt mer kunnig än jag. Jag framstår som en amatör, dilettant. Än mer imponerad blir jag av länken till Södermans utredning om dagens monarki och som samtidigt odugligförklarar RF74.

  Den enda publicitet jag fått är en artikel i Svensk Tidskrift 2004 nr 2 Grundlagen är ett pekoral.

  Gilla

 4. Fnatte skriver:

  Grattis till den fina kommentaren!

  Gilla

 5. Gustav Hjelm skriver:

  ”Pekoral” är en utmärkt beskrivning av vårt nuvarande utanverk till grundlag.

  Överhuvudtaget saknar svenska folket konstitutionelll insikt och skärpa, och därmed en förståelse för den ritual som krävs för att upprätthålla ett ömsesidigt respektfullt förhållandet mellan medborgare och den styrande makten.

  Att enbart hänvisa till att man har allmänna val säger inget om HUR makten utövas.
  Det är därför en stor villfarelse när det hävdas att ”demokrati” är ett tecken på en ”rättvis och legitim” styrelseform (eller maktutövning).

  Upplysnings filosofer (och redan Platon) var väl medvetet om detta och insåg att själva utnämnande av makthavarena INTE var det stora ”problemet”. De insåg att problemet var att säkerställa att makten utövades till det egna folkets främjande och inte till att missbrukades till att gynna makthavarnas egna intressen.
  Författarna bakom RF1809 (”1809 år män”) var uppfostrade i upplysningens ande och forstod detta till fyllo.
  Dessa ansåg att riksdagens (folkets representation) främsta uppgift var att kontrollera regerings (då kungens) maktutövning genom lagstiftning och statsbudgetveto. 1809 års män såg därför till att, till skillnad från tidigare praxis, riksdagen kunde kallas in utan kungens inverkan och eller tillstånd.
  Dock hade riksdagen ingen att säga till om att döma efter lagarna, det stod de då oberoende domstolarna för.
  Och alla stod under denna lag, även kungen, domarna och riksdagsledamöterna i sina ämbetsutövanden.

  Bakgrunden och förklaringen till resonemang kan man läsa om i detta dokument. (Har tidigare hänvisat till det, här på bloggen). Det tål dock att läsas upprepade gånger. Om inte annat för att tvinga in sig den underbara prosan från tidigt 1800-tal. Notera även namnen i slutet. Det var dessa som låg bakom dokumentet och grundlagen.

  Klicka för att komma åt Memorial-KU-1809.pdf

  Jag med flera anser att detta dokument är ett stycke brilliant konstitutionellt resonemang som har få gelikar internationellt. Det är en del av vår stora olycka att detta memorial (idag: ”förarbete”) och själva grundlagen inte ingick i den obligatoriska skolundervisningen sedan 1809, till gagn och upplysning för varje ny generation svenska medborgare, i att förstå elegansen och nödvändigheten av att rättfärdiga och försvara 1809 maktdelningskonstitution. RF1809 var Sveriges motsvarighet till den amerikanska konstitutionen från 1774 och den franska från 1792.

  Genom en enastående flathet, okunnighet och aningslöshet har istället en försåtlig bakslughet tillåtits att kasta ut den lysande RF1809 och orsakat att Sverige idag styrs av ett pekoral.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s