Rövarpartiet

Principlagen för en civilisation är enkel:

Du skall inte döda

Du skall inte stjäla

Du skall hålla ingångna avtal

Liknar det något du hört förut?  Bra.

Nu sägs det att en dansk intellektuell hyrt en våning på runt 30 m2 i Stockholm därför att han behövda någonstans att bo. För denna lägenhet betalade han 10.000 kronor. Så fick han reda på att en granne för samma yta betalade 4000 kronor.

Så fick han lära sig att i Sverige var ingångna avtal mindre värda en rättvisa. Rättvisa bestämdes av en nämnd och han fick tillbaka 38.000 kronor. Samt hyran tydligen bestämd till 4000.

Om nu fri marknadsekonomi gällt i Sverige, då skulle grannen med en hyra på 4000 tvingats betala 10.000.

Så ser kapitalisternas rättvisa ut. (Å andra sidan så hade det då varit lätt att hitta en våning kanske till 7000 i månaden)

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kapitalismen som den enda möjliga ordningen för näringslivet, fritt efter Mises.

I tidigare redogörelser har förklarats att socialism i olika former inte år ett fungerande ekonomiskt system. Däremot fungerar kapitalismen. Det enskilda ägandet av produktionsmedlen är grunden för kapitalismen. Eftersom ingenting i denna värld är absolut kan detaljer förändras, men det enskilda ägandet kan inte förändras. Det finns inga mellanformer mellan enskilt och gemensamt ägande. Endast det kapitalistiska samhället kan uppnå de mål som föresvävar människorna.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Partistöd

I morgonens nyhetsprogram meddelas att Sveriges riksdagspartier får 1,6 miljarder av staten. Av vilken anledning anses skattebetalarna böra finansiera riksdagspartier. Icke samma belopp för alla utan mest till de största.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Riksmötets högtidlig öppnande.

TV:s och SR:s analyser liknar inte alls min. Vem har rätt spår?

Löfven nämnde den svenska författningen kort och prisade vår demokrati. Men, 1974 förkastades en författning som utvecklats till en fullödig demokrati och ersattes av en auktoritärinspirerad mesyr. Den gäller än i dag och möter ingen uppmärksamhet hos de politiska eliten, alla kategorier. Detta till trots att den politiska eliten alla bekänner sig till demokratin och till att en författning är grunden för en fungerande rättsstat.

Den nuvarande regeringen är en ovanlig koalition mellan partier som har regeringsmakten men inte tycker om villkoren och partier som gillar villkoren men inte har makten. Några hävdat att detta är priset för kompromisser som leder fram till handlingskraft. Man får ge och ta, sägs det. En kompromiss betyder att två parter trots oenighet i sak kommer överens om en handling. Innehållet i denna handling är det bästa i de båda parternas idéer överges. De saknar insikt om att det alltid finns samarbete utan överenskommelser. Om enighet inte finns är det bättre att sakernas tillstånd får fortsätta som nu. Är värnskatten bra eller dålig. Det finns faktisk en sanning, Sanningen är att den är antingen bra eller dålig, Värnskatten kan inte vara både bra och dålig. Parternas uppgift blir att övertyga sin motpart om sin åsikt och få motparten att ärligt inse att den andres åsikt är bättre än sin egen och därför kan enas om att det bästa för nation och samhälle beslutas.

Trots att 73-pukt programmet skall vara en liberal produkt så innehöll Löfvens regeringsförklaring alltför mycket socialism. Välfärd är ordet och det har ingenting med socialism att göra. Välstånd uppstår genom allas vårt arbete som leder till att hög- och lågavlönade, (eller bättre resultatet av allas produktivitet) samlar i en liten hög det var och än äger och disponerar den del hen bidragit med. Välfärd uppstår genom att beloppet, det totala, används i enighet till en stat och till välfärd, till exempel skola, vård och omsorg.

Då finns bara ett alternativ, Kapitalism eller Socialism. Ägaren bestämmer och i kapitalismen äger var och en och i socialismen äger kollektivet gemensamt. I år är det 40 år sedan Berlinmuren revs. En del tror att det vara folket i öststaterna som tröttnade på hunger och svält, miljöförstöring och indoktrinering. Det finns fortfarande många som tror att planhushållning är lösningen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Värnskatten

TV visade i bild och ljud några kända politiker som kom i åtnjutande av rätt mycket pengar med anledning av att värnskatten togs bort, Ett socialdemokratiskt löfte sedan den infördes.

Dessa personer sade att de inte visste vad de skulle göra med pengarna. Uppseende är att detta yttrande visar, att de int anser sig värde denna förstärkning i sina löner. De var inte värda detta. De hade inte gjort sig förtjänta av pengarna.

Här några tips för dessa okunniga, Gör ingenting, lägg pengrna i kontanter i en låda någonstans, Detta innebär att penningmängden minskar och detta medför att priserna i Sverige minskar. Visserligen mycket litet och säkerligen omärkbart statistiskt, men alltid något

Eller konsumera pengarna på vin, kvinnor och sång. Livsmedelsbranschen som producerar onödiga och t o m skadliga varor betalar i alla fall löner och investerar så det kan vara en positiv användning. Kvinnor har statistiskt lägre löner än män så konsumera i de branscher som visar ett sådant beteende. Sång får tas i en vidare bemärkelse och avser kulturyttringar inom teater och andra liknade konstyttringar.

Ett stort fält är donationer. Egna initia6tiv, t.ex. donation till det lokala biblioteket. Eller alla dessa fonder till forskning som finns. Eller de de institutioner som ägnar sig åt bistånd världen över.

Drt är beklagligt att se att det finns politiker, som ju borde vara de som främst vill se till samhällets bästa i att de inte kan hantera sina egna pengar utan bara andras.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bankskatten igen

Stefan Yngves behåller räntan -0,24 procent. Hur kan Yngves låna ut pengar och betala folk för att låna. Det måste vara till några privilegierade personer.

Jag tror att Magdalena Andersson överdebiterar oss skattebetalare och måste göra av med lite pengar till pålitliga typer. Jo, just det. Bankerna som därigenom gör onormala vinster, eller hur?

Alltså riktar vi en bankskatt just mot dem. Demokratiskt? Ens logiskt?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bankskatten

Media säger att regeringen vill höja bankskatten för att kompensera för de höjda (?) försvarskostnaderna. Vad säger regeringen om bankskatten visar mindre skatter än försvarsutgifterna? Kommer regeringen då att vilja sänka försvarsutgifterna. Och motsvarande – att om bankskatten kommer att ge väsentligt mer, kommer då regeringen föreslå höjda försvarsutgifter.

Betalningar som beslutats i riksdagen till olika ändamål skall inkluderas i en budget. Skatter som inbetalas till staten skall samlas i en budget i avsikt att betala beslutade kostnader.

Principen med bestämda ändamål av inbetalda skatter finns redan och detta visar ofta hur omoraliskt det är. T.ex. regionskatten sägs betala kostnaderna för vård. Men ofta här vi yttranden att pengarna räcker inte. Vad är detta? Att lova medborgarna sjukvård och sedan säga att pengarna inte räcker. Då skall regionfullmäktige inte lova sådan vård utan att vård meddelas beroende på tillgång av personal, resurser i vid bemärkelse, och betydelsen av ett löfte.

I detta ligger också en författningsfråga. Är det de valda ledamöterna i olika församlingar som har rätten att besluta, eller är det olika delar av partiorganisationerna som bestämmer och kräver att ledamöter som fått lov att stå på deras listor i gengäld skall följa partiernas order. Detta är ren korruption. Ledamöterna får en avlönad tjänst mot absolut lydnad. (V) visar detta tydligt och offentligt för närvarande.

I vår (i och för sig dåliga författning) står det att var och en som har rösträtt också har rätt att ställa upp i val. Detta korrigeras finurligt genom att valmyndigheten på annan plats i allmän lag icke kan registrera en kandidat som inte står på, alltså bekräftas, på ett erkänt partis kandidatlista. Tänk om Polen eller Ungern hade ett sådant här system, då skulle ni se på media.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar