Sakfrågor?

Sakfrågor tycks vara politikernas sätt att locka väljare. Och sakfrågor är just de frågor där alla partier, helst, skulle vara överens om en saklig, opartisk lösning på ett problem som drabbar alla.

Nu har liberalerna kongress och då vill åtminstone jag höra hur Liberalerna ser på en konstitutionell liberal demokrati.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Klimatet

Margaret Thatcher höll ett tal i FN den 8 november 1989 om klimatförändringar och dess konsekvenser. Talet finns på You tube. Talet som sådant är mycket värt att lyssna på. Jag fann emellertid en annan vinkel för min upprördhet.

Än idag kan vänsteranhängare, ja fler en sådana, höras fördöma Margaret Thatcher som en mänsklighetens fiende. Inte bara hon utan också Ronald Reagan.  Dessa två politiker har betytt mer för världens fred och folkens förståelse än någon av de vänsterlutande diktatorerna världen över. Och vad värre är rätt mycket av politiker i den demokratiska världen.

Om nu världen är på fel spår och den konstitutionella demokratin kan rädda den, varför är det så få som tror på den vägen?

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Offentlig upphandling

Det finns en lag om offentlig upphandling. Varför finns det ingen lag om privat upphandling? Jo da. Det finns massor av lagar om privat upphandling, varför pratar vi aldrig om dem? Varför kan inte allmän lag gälla fär offentlig upphandling?

Offentlig upphandling visar så ofta på misslyckad och inkompetent upphandling. Därför är det bästa att sluta med offentlig upphandling (utom i vissa fall, Privatpersoner bör inte få köpa krut och kanoner för eget bruk.)

Höghastighetståg är ett bra exempel på….. Om höghastighetståg är en bra affär så finns det alltid privata intressen beredda. Men stat och allmänhet måste då vara beredda på att investerarna kommer att fylla sina egna fickor med feta vinster. Skulle det privata intresset tveka så är det ett tecken på att tiden inte är mogen för Sverige ännu.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Konsumismen

Vad är det? Motsatsen till fattigdom? Alltså att är du fattig skall du börja konsumera för att bli lycklig. Nej,  så kan det inte vara, det låter helt galet. Är det i stället den välbeställde som skall konsumera mer? Varför det då? Jo, för att medveten nationalekonom säger att konsumtion är brat för ekonomi, sysselsättning med mera.

Men kristendomen, islam och säkert många andra religioner säger att du skall samla dina skatter i himlen och inte i ditt vardagsrum. Och socialisterna säger att du skall låta dem bestämma din konsumtion.

Nej, nej, nej. Du skall låta kapitalismen bestämma konsumtionen, din och andras. Kapitalismen bygger på privat äganderätt. Du bestämmer själv vad du skall syssla med, det kallas arbete. Eftersom du vill ha privat äganderätt så är resultatet av ditt arbete din egendom. En del av dina inkomster går åt till det allra nödvändigaste. Ditt problem blir nu om du skall konsumera mer för att ekonomin skall bli bättre och arbetslösheten sjunka. Du är i  själva verket utsatt för indoktrinering, fake facts.  Du skall inte konsumera det nödvändigaste utan det du absolut inte kan undvara. (Gammal regel: Du skall bo över dina tillgångar, kläd dig efter dina tillgångar och äta under dina tillgångar.)

Du kommer att få pengar över. Lite eller mycket. Du och resten av samhället. Ackumulation av kapital.  Nu kommer den fria marknadsekonomin in i bilden. Ditt kapital kan användas av andra som anser att just de kan använda ditt kapital bättre än du själv. Den användningen ger bättre ekonomi i  samhället och minskar arbetslösheten.

Endast en socialist kan säga att jag har fel. Detta är bevis nog för mig att jag har rätt.

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Narkotika en marknad?

I en artikel i SvD den 12/11 av Annie Reuterskiöld citeras Stefan Löfven så här: ” Om narkotikan är en del av problemet, ska du då säga att det blir lättare att köpa och sälja knark?”

Detta säger Statsminister i det land som legaliserat försäljningen av vin och sprit sedan 1920-talet och gjort detta på ett sätt som, varit accepterat av medborgarna. Likaså har tobaken blivit en inkomstkälla och konsumtionen har minskat genom sansad upplysning.

En illegal marknad kan endast besegras av en legal marknad. Sverige har all erfarenhet av att organisera en sådan narkotikamarknad, som dessutom borde betala sina kostnader för polis och vård genom rätt beskattning.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Sjukvården

Media rapporterar att sjukvården lider brist på pengar och vill bota det med skattehöjningar och neddragningar. Detta visar, bevisar, att samhället genom dess opinioner och dess politiker helt fallit för socialismen, planekonomin. Om behovet av vård ökar måste detta mötas med motsvarande ökning av produktiviteten. För att klara detta måste patienten, vårdsökande, betraktas som en inkomst och inte som en kostnad, Finansiering måste flyttas från politiker och byråkrater till patienten. Den naturliga lösningen på det problemet är en allmän försäkring styrd av patienterna och inte av politikerna. Vi har än så länge vinstdrivande försäkringsbolag som professionellt kan detta. Vården får därefter lä,mas till den fria marknadsekonomin, som löser så många andra svåra uppgifter.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Kristdemokraternas riksting är slut.

Redan har kommentarerna kommit. Mest från Journalister. Gemensamt för alla är att det är orimligt att ett barn skall vara skyldigt att försörja sin familj för att få beviljad en återförening. Det måste vara en feltolkning eller missuppfattning av beslutet.  Så var det en fråga till som drog till sig uppmärksamhet, men jag har just nu glömt vilken, Min poäng är att det samtidigt visades upp en bok på åttahundra sidor med ärenden och motioner som behandlats på rikstinget.

För en kommentator och analysator måste det intressanta vara kunna få tag i tendensen av allt på de åttahundra sidorna I dem måste essensen av rikstinget ligga.

Så avslutas nästan alla intervjuer med partiföreträdare med orden: ”Jag måste få fråga om meningen med rikstinget varit att komma så nära SD att deras moderatväljare går över till KD.” De uppfattar jag som en förolämpning.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar