Krig och miljö.

Jag saknar debatten om hur stor inverkan på klimatet små och stora krig har.

När krig kommer på tal så är det övervägande debattörer som anser, att krigsindustrin förorsakar krig. Oavsett vem som förorsakar krig så måste väl kriget i Syrien ha miljökonsekvenser (uppenbara genom TV reportagen) men har detta skjutande och bombande och flygraider också klimatkonsekvenser.?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Journalister och den sista milen.

Dagens Kaliber handlade om ‘Den sista milen’. Alltså det fenomenet att e-handel gått in i dagligvaruhandeln och erbjuder leverans vid dörren, erbjuden av dagligvaruhanden. Kaliber handlade endast om det fusk och det elände som detta innebär. Även de mest seriösa företag, t.ex. Apotea påstås använda sig av åkare med oanständiga arbetsvillkor och med laglösa fordon.

Matvaror levererade vid dörren ha blivit en succé. Företagen bygger om för att rationellt klara denna nya trend. Den utnyttjas av alla kundkategorier.

Skulle det vara omöjligt att se utsläppen från en lastbil med varor till 50 kunder jämfört med 50 kunder som handlar i affären, alla med sin egen bil?

‘Den sista milen’ är en suverän förbättring.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Politiker och tåg.

Det pratas mycket nu om gränsöverskridande biljettköp och politiker tävlar med varandra om kraftfulla insatser för internationell tågtrafik.

Sverige fick sina stambanor genom stakiga investeringar och dessa investeringar har tjänat Sverige väl. Detta var 150 år sedan. Idag är läget annorlunda. Nu finns lågprisflyg i privat regi. De statliga flygbolagen är på väg att dö ut. Den statligt styrda järnvägen är ovanligt seg, men kommer att försvinna.

Dagens debatt handlar mest om Bryssel och Strasbourg.  Tåg från Sverige säga ta 30 timmar och flyg tar 4 timmar. Det är inte vettigt att tillbringa 30 timmar enkel. Några måste resa hem också.

Problemet är utsläppen från nuvarande flyg. Om dessa inte kan lösas så står världen inför en revolution i samfärdsel betydligt svårare än internationella biljetter. Lösningen kommer från teknikutveckling som inte regleras av politiker. Lösningen kommer från fri marknadsekonomi. men det tror inte några politiker på.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Familjepolitiken.

Når KD nämns i debatterna om EU kommer alltid familjepolitiken upp. Tillåt mig amatörfilosofera.

Att människan blivit herre på planeten beror på sin intellektuella överlägsenhet över övriga djur. Insikten att en ensam människa leder till släktets försvinnande har fått människan till att bli ett flockdjur och till att hylla fortplantningen.

Så långt bakåt i tiden vi kan komma finns spår av civilisationer.  De som hyllat teknik kommer längre i välstånd och välfärd än de civilisationer som bygger på mjuka värden. Kunskap och vetenskap ger en bättre grund för framsteg och fortplantande föräldrar hyllar barnens utbildning.

Finns det då några andra idéer än fortplantning och utbildning? Fortplantning är ett måste eftersom alternativet är mänsklighetens slut. Alternativet till barnens utbildning skulle kunna vara att utbildning förbehålls särskilda grupper, eller kanske bara en grupp, i samhället. Mer troligt är att barnens utbildning tar en annan inriktning än kunskap och vetenskap. Det finns redan nu barnsoldater, att barn utbildas till strid. Kanske gamle Sokrates idéer borde tas tillvara: musik, gymnastik, matematik och filosofi.

Men vem skall då fördela pappamånaderna?

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

ANC och”demokratin”

 

I dagens Gomorron Världen återkommer inställningen att demokratin är i kris.

Demokratin är inte i kris därför att ett parti förlorar röster. Demokratins styrka är just det att ett parti kan vinna eller förlora röster allteftersom partiet erbjuder en politik som accepteras eller avvisas.

Ett alternativ finns till riksstyrelse och det är diktatur. Diktatur är ett fulord men demokrati är ett vackert ord. Därför används ogärna diktatur om de verkliga förhållandena.

Trots att författarna till artiklar vet och begriper valörer eller skillnader i betydelsen av ord så används alltid fulord och skönord för att tilltala en opinion. Är det bra?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

EU ”demokrati”

I debatten förekommer flitigt att ”demokratin” i ‘EU måste förbättras. Det finns ett ‘underskott’.

Demokrati är ett styrelseskick för nationer. Det tråkiga är att i det offentliga samtalet används demokrati som ett uttryck för inflytande. Det kan röra sig om enskildas inflytande eller om partiers eller intresseorganisationers inflytande. I det senare ett godkännande av lobbyisternas betydelse.

Demokratin kräver en nation med suveränitet inom ett geografiskt begränsat område. Detta stämmer inte på EU. EU är ett samarbete mellan demokratiska stater.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Den 5 april skrev jag: ”Det är en ekonomisk grundlag, att:

Naturrikedomarna bearbetade av mänskligt arbete och kunnande skapar kapital.”

Hur skall detta kapital användas?  Det finns två möjligheter. Antingen av den individ som med sitt arbete skapat kapitalet, eller av ett kollektiv, ett samhälle, som gemensamt skapat kapitalet.

Detta leder till att förstå äganderätt och egendom. Skall den och kan den vara enbart kopplad till en individ? Skall den vara enbart kopplad till frukten av det gemensamma arbetet?

Med enskilt ägande kopplas äganderätten till en individ och egendomen förvaltas och förfogas av individen. Skall egendomen förvaltas och förfogas av en gemenskap så kommer frågan om vilken gemenskap och hur den skall styras, om den skall styras.

Egendom måste förvaltas av en ägare. Alla ägare måste ingå i ett samhälle och detta samhälle måste inse nödvändigheten av en stat som skall skydda alla invånare från inre och yttre faror.

Eller, egendomen måste förvaltas av en ägare, och nu hela samhället. Samhällsmedborgarna inser behovet av att skydda gemensamma intressen men dessutom måste nu också statens uppgifter utökas med ansvaret för fördelningen av  kapitalet.

Ett samhälle med enskilt ägande kommer att få ansamling av kapital på ett fåtal händer. Detta fåtal kommer att mötas av en moralisk majoritet som uppfinner den mänskliga värdigheten och uppfinner de medborgerliga rättigheterna.

Ett samhälle med kollektiv ägande kommer alltid att möta problemet med hur och vem som skall hantera fördelningen. Risken finns hela tiden att den som lyckas skapa en förmögenhet inte accepterar att detta skett på andras bekostnad och kan leda till passivitet. Likaså finns den omvända risken att många inte ser möjligheten att genom arbete förbättra sin villkor och också blir passiva. Det blir ett samhälle med en oerhörd påfrestning på kravet på en gemensam moral.

Bästa lösningen på detta är demokratin, eller hur?

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar