Intäkt är kostnad (Orwell)

Varje verksamhet har en kostnad. Varje verksamhet måste ha intäkter som täcker kostnaderna. Om inte kommer verksamheten att försvinna.
Intäkter kan skapas på olika sätt:
1 – Genom att värdet av verksamheten är tillräckligt för att få användarna av verksamhetens tjänster eller köpare av verksamhetens produkter att av frivilligt betala ett pris.
2 – Genom att någon, en person eller en institution eller en organisation, är villig att garantera verksamheten och täcker hela kostnaden.
3 – Genom att någon, en person, en institution eller organisation eller staten har makten att ge någon rätten till en verksamhet och som skyddar den genom att kriminalisera konkurrens. Dessutom garanteras verksamheten en prissättning som täcker alla kostnader.

1 – användes i den fria marknadsekonomin.
2 – användes mest i offentlig verksamhet men är också vanlig i ideella stiftelser, alla dessa tankesmedjor, alla sorters föreningar.
3 – användes av offentlig verksamhet statlig och kommunal. Men även privata verksamheter, Fackföreningar ett gränsfall.

Ytterligare ett sätt är Svenska Akademien men allmänheten har inge rätt att fråga med vilken rätt

Metod 2 kan användas i offentlig verksamhet och täcker då exakt det belopp som behövs för att täcka ett behov och kommer då att garantera att ingen vinst eller förlust uppstår. Denna möjlighet förespeglar förmodligen vänsterpartierna med tankarna om vinst i vissa verksamheter. Men detta uppnås genom att inte betala mer till en offentlig verksamhet än det underskott som redovisas.

Metod 1 användas av offentlig verksamhet och i stor utsträckning vid inköp av materiel till försvaret och de flesta kostnader, för att inte säga alla kostnader i den offentliga verksamheten.
Om detta är ett problem så borde den offentliga verksamheten minskas till ett minimum.

Ett bra exempel är dagens diskussion om Telias köp av TV 4. Det bästa är om staten sålde sin egen TV verksamhet alltså SVT 1 och 2. Det finns redan nu ett flertal kanaler som användarna frivilligt betalar för därför att de anser värdet av sändningarna vara värt priset. Är det så, att staten är rädda för att SVT inte är värt sitt pris? Varför skall det då finnas till?

Om nu Sjöstedt i sina valkampanj säger att skatten måste höjas, när minst 70 procent av värdet av människors arbete tas in i direkta och indirekta skatter och sedan 25 procent tas in på en stor del av konsumtionen. Politikerna skall försöka tänka sig in i betydelsen av ett en höginkomsttagare sa: ”Vad fan får jag detta?” när han betalade flera miljoner i skatt. Redan nu kämpar Magdalena Andersson med att småkapitalister flyttar till Portugal för att slippa den mycket måttliga skatten på pensioner.

Ett bra sätt att få in mer pengar av de rika är att sänka skatten till 15 procent. Men då klassas Sverige som ett skatteparadis. Paradiset är inte godkänt längre – folk skall ha ett helvete.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Analys träning

Vad är det som fungerar bra?

Vad är det som fungerar dålig?

Har det som fungerar bra något gemensamt?

Har det som fungerar dåligt något gemensamt?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Frihandel en del av Friheten

Text-TV meddelar att EU kommer att införa tullar på el-cyklar. Anledningen är att europeiska tillverkare anser att kinesiska el-cyklar är för billiga.
Det finns då anledning att påpeka idén med frihandel. Den producent som tillverkar de billigaste och bästa varor skall få göra det. Varför? Jo, erfarenheten visar att frihandeln stärker ekonomin inom ett land och ännu mer globalt. Det anses bland många ekonomer att frihandeln är den främsta förklaringen till att fattigdomen globalt kontinuerligt minskar.
Jag tror mig kunna komma ihåg att EU energiskt protesterade emot att USA-producenter av stål och aluminium lyckades få Trump att inför importtullar. Tullarna skulle nämligen betalas också på import från EU. Om EU var för frihandel så skulle EU tagit bort importtullen på USA-tillverkade bilar, som är 10 procent. I stället införde vi tull på Harley-Davidson bensindrivna cyklar på 25 procent. Jämför detta med tullen på kinesiska som föreslås till mellan 25 och 85 procent.
Frankrike var ett ledande land för fysiokratin – att jordbruket var den enda viktiga näringen och att handel och industri ingenting bidrog till världens välstånd. Detta har sitt spår än idag och ett exempel är att jordbruket i EU är beroende av importtullar och subventioner. Konsekvensen är t.ex. att svenskt mjölkpulver levererades till subventionerade priser till Afrika och konkurrerade ut det afrikanska jordbruket. Kanske är det fortfarande så. Afrika lyckades därför aldrig att utveckla ett rationellt jordbruk och fattigdomen och olika strukturer i samhället hindrade äganderättens tillämpning. Konsekvensen av detta är att vi har en ström av migranter som inte kan försörja sig i de underutvecklade afrikanska staterna. Inte ens vår fina demokrati lyckas få fotfäste där.
Det sorgliga med EU är att demokrati och liberalism är en tunn yta och tron att bara vår export skapar rikedom och importen tär på oss. Om det är så, att vår export skapar rikedom, varför skapar inte afrikansk export rikedom för afrikaner? Det beror på den häpnadsväckande okunskapen. Vi européer förstår inte att export och import är samma sak. Om ingen importerar går det inte att exportera. Och Afrikas export till oss är lika viktig för dem som vår export till dem. Samma sak gäller för importen.
Det talas så mycket om rasism. Redan för länge sedan, kanske 70 år sedan, begrep alla att det egentligen inte finns några raser (utom för hundar). Alla människor är lika i värdighet och rättighet. Signaturen George Orwell formulerade idén som att alla människor är lika men några är mer lika än andra. Det uppfattades som en kvickhet av våra intellektuella och uppfattades inte alls av oss andra. Men det är rasismen i ett nötskal.
En konsekvens är att EU anser att frihandel är en rättighet för alla men mest för oss.
Liberalismens moteld är kapitalismen som är äganderätt och fri marknadsekonomi. Den leder bevisligen till bättre välstånd för alla och är förutsättningen för demokrati och välfärd. Kapitalismens baktalas effektivt av de verkliga rasisterna vilket är vårt samhälles verkliga tragedi.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Gymnasielagen

Text-TV meddelar att Migrationsverket avvaktar med tillämpningen av lagen sedan Migrationsöverdomstolen sagt sitt.

Om ett barn mördar så kommer domen att grundas på vad som gällde barnets ålder vid tillfället för händelsen. Omöjligt att en åklagare skulle kunna göra annat med hänvisning till att förundersökningen tagit så lång tid.

I detta fall med en tydligen omöjlig lag så måste väl felet ligga hos lagstiftaren och inte hos flyktingarna. Vad som gällde före november 2015 skall väl gälla. Nu tycks den svenska administrationen lyckats ställa till det två gånger. Konsekvenserna får dessa flyktingar ta och ingen inom den svenska administrationen.

Problemet tycks vara att vid ankomsten har ingenting registrerats. Det borde ha registrerats att denna grupp saknar identitetshandlingar och uppger sin ålder till under 18 år. Eftersom Sverige gjort sig känt bland flyktingsmugglarna att sedan länge svenska myndigheter bortser från identitetshandlingar. Det är/borde vara flyktingens sak att bevisa sin identitet. Då behöver inte Migrationsverket hjälpa till med diverse medicinska undersökningar för att få fram bevis. Men nu är det så. Allt tog flera år. Slutet borde bli att eftersom ingen kan bevisa något så får flyktingarnas muntliga uppgifter tas för goda. Eller hur?

Nu befinner sig flyktingarna, inte Migrationsverket, inte Migrationsdomstolarna, inte Migrationsministern i svårigheter. Skammen är Sveriges administration som med åratals erfarenheter satt sig i en situation där enda lösningen borde vara att Statschefen, eller den med statschefs befogenheter, griper in, beklagar fumligheten i hanteringen av ärendet och beviljar
permanent uppehållstillstånd.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Narkotikan

Text-TV meddelar att Mexicos nyvalde president överväger att legalisera narkotikahandeln i Mexico.
Motivet är att få slut på mördandet och annan olaglighet, smuggling in och ut ur landet och etableringen av en mäktig maffia. Allt detta kan President Obrador koppa ihop med det omöjliga förhållandet i Mexico.
Enligt den svenska politiken har han fel. Det skall bli intressant att avvakta det svenska etablissemangets kommentarer.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Mer författning

Jag fastnar mer och mer i tankarna om

dels bort med alla offentliga bidrag till politiska partier

dels att varje medborgare har rätt att kandidera till riksdagen.Var och en skall nominera sig själv utan krav att tillhöra ett parti eller nomineringsgrupp. Valkretsarna skulle kunna bli kommuner och antalet kandidater per kommun beroende på invånartalet i kommunen. Säg att Stockholm får skicka 20 ledamöter och antalet frivilliga kandidater blir 5 000, hur skall det gå till? Om var och en får bekosta sin egen kampanj och själv bekosta sitt namn på den lokala valmyndighetens valsedel, så tror jag antalet kandidater sjunker till max 500. Eller skall en valsedel vara alldeles blank och den röstande får skriva i namnet på sin kandidat? Eller den rostande trycker upp sin egen valsedel?

Det viktiga är att riksdagsledamöterna är valda av folket, av individer, och inte av partiorganisationer.

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Ny författning

Jag hoppas få nedanstående uppsats publicerad på Republikanska Föreningens hemsida… Krönika:

Republikanska föreningens mål är: ”Republikanska föreningen verkar för att Sverige avskaffar monarkin och inför republik.”

Två medlemmar i föreningen har i en utredning föreslagit att i Regeringsformen 74 ändra alla ställen där ordet Konungen förekommer till ordet President. Därigenom får presidenten en lika obetydlig och oväsentlig uppgift som konungen har idag och förändringen har inte lett till någon förändring i demokratisk riktning. Det enda Föreningen åstadkommit är att visa att uppfattningen att Sverige är en Monarki bara är en fasad. Att förändra författningen till en demokratiskt styrd Republik kräver en helt ny författning – det är alltså inte tillräckligt att byta ut Konungen mot en President.

I uppgiften att skapa en republik är avskaffandet av monarkin inte ens en detalj. Mig veterligen finns det bara två typer av monarki, den absoluta och den konstitutionella. Ingen av dessa passar in på Sverige. Sverige är alltså ingen monarki i första taget, vilket innebär att ett avskaffande inte bör vara av första prioritet i vidare demokratisering av Sveriges statsskick. Istället menar jag att problemen med Sveriges författning är djupare än huruvida statschefen benämns som Konung eller President.

Demokrati är absolut grundläggande för ett statsskick som respekterar individen. Demokrati är däremot i sig inget statsskick utan ett styrelsesätt. Den vanligast och allmänt accepterade definitionen är den formulerad av FN:s Human Rights Council, som bland annat understryker vikten av rättsstatsprincipen (rule of law). Det är inte seriöst av någon att säga att Sverige är en demokrati enligt vems som helst tyckande, utan att basera det på huruvida vår konstitution uppfyller internationella standarddefinitioner av demokratibegreppet.

För att uppfylla rättsstatsprincipen måste varje nation skaffa sig en författning, eller konstitution, i vilken det tydligt framgår hur makten är fördelad och skall utövas. I Sverige består konstitutionen av en serie grundlagar: Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. (Successionsordningen är för övrigt ett märkligt dokument som torde bryta mot allmän lag. Prinsar och prinsessors barn får inte gifta sig annat än med tillstånd av Stefan Löfven. Gör de det så förlorar eventuella barn sina apanage som tronföljare. Kungen måste dessutom bekänna sig till Augsburgska Trosbekännelsen som bland mycket annat uppmanar Konungen att vara misstänksam mot muselmaner.)

Regeringsformen 74 är Sveriges författning och en författning skall vara det regelverk som bestämmer hur Sverige skall styras och vilka befogenheter som olika befattningshavare skall ha och med vilken behörighet de får dessa befogenheter.

Enligt Regeringsformen 74 har Sverige ett representativt och parlamentariskt statsskick och kommunal självstyrelse. Denna formulering är lika intetsägande som paragrafen om att kungen är statschef. Det är författningen som skall definiera det parlamentariska statsskicket och den kommunala självstyrelsen. RF74 säger att Riksdagen är folkets främsta företrädare. Regeringen styr riket. Vem bestämmer då? När och hur skall en regeringsbildare utses? Det skall Riksdagen bestämma och talmannen skall rimligtvis vara neutral och någon praxis skall inte finnas. Lagen skall gälla – som jag nämnt ovan är rättsstatsprincipen en grundläggande del av ett demokratiskt styrelsesätt.

Maktdelning är ett villkor för en demokratisk regering. Maktdelning kräver en fungerande statschef med en för statschef normala befogenheter och behörighet genom att vara vald av folket. Men det finns ingenstans i Regeringsformen något som säger att Sverige skall vara demokratiskt och dess styrelsesätt skall vara demokrati.

Särskilt kritiskt är förhållandet till Rättsstaten. Det är särskilt stötande att en partipolitiskt vald statsminister skall ha utnämningsmakten av domare. (Särskilt nu då statsministern tidigare var ordförande för den del av fackföreningsrörelsen som betraktar Socialdemokratiska Partiet som en systerorganisation – jäv?).

Sveriges författning och därmed regler för nationens styrelse är för en amatör märkvärdig och för professionen ointressant. Att då Republikanska föreningen förhåller sig ointresserad av Sveriges verkliga problem beklagar jag. Särskilt som Föreningen nyligen presenterat en utredning om Kungahusets förvaltning och finansiering. Den utredningen visar att Sverige inte är en monarki och att Kungahusets förhållande till den svenska staten är komplicerat och omotiverat. Jag tror inte att Kungahuset som institution någon stans nämns i Regeringsformen. Istället hänger allt på Successionsordningen och släktskapet till Fursten av Ponte Corvo, som för övrigt var en liberal person och en föregångare till den demokratiska konstitutionella monarki som byttes ut mot en oprofessionell författning 1974. Var fanns oppositionen då? Är det för tidigt att historiskt och juridiskt granska Regeringsformen 74?

Republikanska föreningens mål borde helt enkelt vara att skaffa Sverige en demokratisk författning.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | 1 kommentar