Polens affärer igen

Det gläder mig att se att jag inte är ensam om detta.

http://www.barometern.se/ledare/polens-politiserade-domstolar-en-spegel-for-sverige/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vad bryr vi oss om Polens affärer?

En demokrati kännetecknas av maktdelning och viktigast är utnämningsmakten. Utnämningsmakten skall ligga hos statschefen och vara konstruerad så, att statschefen blir beroende av andra makthavare för att kunna utnämna tjänstemän inom rikets förvaltning.

I dagarna meddelas hur Polen håller på att närma sig en auktoritär stat genom att regeringen skall ha utnämningsrätten av domare. Läs då nedanstående paragrafer:

Utnämningen av ordinarie domare
6 § Ordinarie domare utnämns av regeringen.
Vid utnämningen ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.
Bestämmelser om grunderna för förfarandet vid utnämningen av ordinarie domare meddelas i lag. Lag (2010:1408).
6 kap. Regeringen
Regeringens sammansättning
1 § Regeringen består av statsministern och övriga statsråd. Statsministern utses enligt bestämmelserna i 4-6 §§. Statsministern tillsätter övriga statsråd. Lag (2010:1408).

Detta är klippt ur Regeringsformen 74 och torde vara exakt det som Polen vill uppnå.
– – – –
Alltså är det regeringen som utnämner domare, alla kategorier. Regeringen är statsministern, som alltså utan några restriktioner tillsätter sina ministrar. Regeringen blir då statsministern.

Statsministern tillsättes av riksdagen, inte genom positivt val utan genom negativt val, alltså en statsminister kan avvisas genom majoritet för avvisning i riksdagen medan statsministern kan tillsättas genom 1(en)röst för om rösterna för avvisning inte uppnår hälften av ledamöterna. Riksdagsledamöter som avstår från att rösta anses då rösta för statsministern.

Talmannen kommer av praxis från riksdagens största parti (alltså så kallad praxis. Författningen säger att riksdagen skall välja sin talman inom sig utan hänsyn till partitillhörighet). Det är idag inte otroligt att SD blir största parti och vi har då Jimmy Åkesson som statsminister och den som sedan kan välja domare. Andra högra statstjänstemän kan Åkesson utan riksdagens hörande avskeda och ersätta med sina egna favoriter.

RF 74:s allvarligaste innehåll är att statschefens befogenheter tagits bort och överlämnats till en partipolitisk ordförande. Långt ifrån demokratins väsen, men godkänt av den samlade borgerligheten. Allt dolt bakom den bedrägliga devisen att all makt utgår från folket.

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Republik nu!

Den 17 juni skrev Aza Cheragwandi som representant för Unga Republikaner, plus många andra, en debattartikel i GP om republik i Sverige.

Jag är republikan/demokrat men har aldrig gillat Republikanska Föreningen därför att den vill ha kvar Palmes Folkdemokrati och vurmar inte för kravet på en maktdelningsprincip.

Det påstås – ingen vet på vilken grund – att Palme lät Kungen vara statschef med enbart ceremoniella och representativa uppgifter. Detta enligt något som kallas Torekovskompromissen.

Men —- i Regeringsformen 1974 finns inte inskrivet att statschefen har några ceremoniella eller representativa uppgifter.  Och jag har gjort mycket för att få reda på vad Torekovkompromissen är.  Den är ingenting, den finns helt enkelt inte.  Fyra personer från fyra partier, utan riksdagsmandat, sades skulle samlas för att undanröja tvistigheter i och motstånd mot Grundlagberedningens förslag.  Vad kom ut av dessa icke parlamentariska icke monarkiska personers samtal.  Ingen vet därför att det inte finns några protokoll från gruppens åsikter. En del påstår, att i Grundlagberedningen finns hänvisningar till Torekovkompromissen, men i så fall måste det väl gå att hitta något om vad Torekovkompromissen behandlade.

Alltså Sverige är ingen monarki och har ingen monarkisk konstitution. Alltså är allt arbete om att införa republik i Sverige ett slag i luften.

Problemet, skandalen, med RF74 är att maktdelningsprincipen är avskaffad. De vanliga befogenheterna för en statschef är invävda i RF74 på ett finurligt sätt. Statschefens befogenheter delas mellan statsminister, talman och riksdag. Det finns sådana inslag, att statsministern (med Erlanders och Palmes fasta tro att Socialdemokraterna naturligt alltid skulle ha majoritet) alltid har kontroll på riksdagens och utskottens arbete.

Att borgerligheten gick med på detta är förvånansvärt.  Att borgerligheten fortfarande accepterar detta måste bero på förtjusning över att kunna få chansen till absolut makt.

Vad som nu måste göras är att skapa en helt vanlig republikansk författning. Med en folkvald statschef med en statschefs vanliga uppgifter.  Om du undrar vilka en vanlig statschefs befogenheter är, så läs Finlands, Estlands, Lettlands och Litauens författningar.

Varför finns det ingen statsvetare som har granskat Sveriges författning, kritiskt?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Delseger?

På 60-talet försökte en del värvare från de borgerliga att få mig till medlem. Mitt standardsvar var att jag skulle gynna det parti som ville: ”Republikens införande, Kyrkans skiljande från staten och Jordbruksregleringens avskaffande”. Tystnad från värvaren, sedan frågan om jag menade allvar. Det gör jag fortfarande.

Kyrkan har ”formellt” skiljts från staten. Och idag visar Rapport, att allt fler bönder slutar odla sockerbeta. När Napoleon införde ‘kontinentalblockaden’ kunde Sverige och kontinenten inte importera rörsocker längre. Adeln tvingade då Napoleon att införa subventioner för betodling. I detta ingick också Sverige. I två hundra år har adeln levt gott på dessa subventioner som nu tydligen håller på att trappas ner. Jag tar det som en delseger.

Vad beträffar Republikens införande så har det en tunn med ändå förbindelse med Kyrkans skiljande från staten. Hur kan vi (=alla röstberättigade i Sverige) kalla innehavaren av Sveriges Tron för statschef när innehavaren enligt Successionsordningen skall bekänna sig till den kristna tron enligt Augsburgska trosbekännelsen?

Varför skall Sverige ha sina egna definitioner på så mycket. Varför kan vi inte acceptera FN:s definition av demokrati?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hur skall skattepengar användas?

SKL kommer med 7 punkter på landets bostadspolitik. Media tog chansen att påpeka att det hänt, att kommuner måst riva bostäder på grund av fel i planeringen.

Intressant att minnas Reepaulus upprördhet över vinster i välfärden och att skattepengar inte används till de de är avsedda för. Reepaulu kunde bli förste banérförare för att avskaffa alla ’allmännyttiga’ bostadsbolag. Inte kan han väl föreslå att bygga och riva bostäder bara för att förbättra arbetslöshetsstatistiken.

Kommunala bolag, och statliga, har partipolitiskt tillsatta styrelser. Dessa styrelsemedlemmar har befriats från personligt ansvar för fattade beslut, vilket är en klar indikation på att partitillhörighet inte kvalificerar någon till en styrelsepost. Styrelsen i ett AB skall vara branschkunniga, gärna tillhöra eliten. Avsaknaden av personligt ansvar och avsaknaden av eget finansiellt engagemang och enda kvalifikationen att tillhöra ett parti borde räcka för att allmänt och omfattande avskaffa dessa styrelser.

Återstår att se om SKL:s utspel kommer att helt radikalisera bostadsmarknaden eller snart försjunka i glömska?

Alla borgerliga partier är för en fri marknadsekonomi och är emot att det allmänna finansierar verksamheter som bättre sköts av det fria näringslivet. Jag undrar vilket parti som kommer att nappa på kroken och föja upp SKL:s önskemål med realistiska och konkreta förslag.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tänk…. Tänk en gång till.

När du tänker så händer något inne i ditt huvud. Ingen vet vad du tänker. Ingen kan veta vad du tänker om du inte själv talar om det. Kalla detta för Tankefrihet.

Det finns många vinklar på Tankefriheten. En som sällan tas upp är den politiska. Men den finns i alla samhällen. Och den finns i med en obekymrad frihet och den finns med stränga begränsningar. Du kan kanske inte välja ditt samhälle – det är det faktiskt få som kan. Men du kan i alla hemlighet tycka vad du vill om samhället du lever i.

Så….. vilket samhälle föredrar du?

Ett som ger dig en absolut tankefrihet. Du behöver aldrig tala om vad du tänker. Skulle du göra det så kan staten aldrig straffa dig för det. Om du i alla fall talar om vad du tänker så måste du vara beredd att försvara dina tankar eller erkänna att du bör ändra dina uppfattningar.

Eller ett som vill styra din tankeverksamhet. Vanligast är religionen, att det finns en makt som ställer villkor och absoluta regler för vad som är rätt och fel, vad som är ont och gott. Eller det finns ideologier som fördömer vissa former av tänkandet och rekommenderar andra former för tänkande. Det finns ideologier som skaffat sig makt att spana ut vad du tänker och som kan straffa dig om du tänker eller har tänkt fel tankar.

Tankefrihet leder till Yttrandefrihet. Absolut tankefrihet kräver absolut yttrandefrihet. Kan du stå ut med det?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Det oplanerade

Malcolm Kyeyune skriver i en krönika i dagens (15/7) GP. Han tar upp ett ämne – helt nytt för mig. Det rör sig om Sveriges förvaltning. Tendensen att organisera sig inom minimala ramar, ramar som inte ger plats för det oväntade. Som exempel tar Malcolm upp larmet som gick i Stockholm. De ansvariga visste inte ens att larmet gått ut över Stockholm. När de fick veta det, så visste de inte heller vad som skulle göras. Vad de visste omedelbart var nödvändigheten av att se över sina rutiner.

Nästa exempel är vården med vård av patienter i korridorer. Där har tydligen rutinerna setts över och sådan vård är accepterad. Vad görs om det oväntade inträffar? Alldeles säkert finns en plan för det. Men hur ser den planen ut om vård av patienter i korridorer sker rutinmässigt?

I samhället finns infrastruktur. Det är inte bara transporter, det är inte bara husbyggen. Det finns konkret och det finns som planering. Det som syns både inom staten och kommuners verksamhet och också inom administrationen är att dagens resurser används till en bristningsgräns.

Malcom Kyeyune skriver: ”I jakten på sina diverse vita elefanter tar både vänstern och högern i slutändan sina pengar från samma ställe: från institutionernas innanmäten, från allt det där extra fläsket som bara ligger där och skräpar. Girighet är en sak, men det är de goda intentionerna som man verkligen bör se upp för. ”

Skrämmande. När skall vi till vänster och höger lära oss att budgetera för det oplanerade.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar