Jan Sherman och TV:s serie om demokratin.

Det första avsnittet om ‘Är demokratin hotad’ handlade om de folkvaldas situation. Fram kom partiernas hårda styrning och från en riksdagsledamot idén att allt partistöd, statligt och kommunalt, skall avskaffas och ersättas av att folkvalda får lön och ersättning för stöd till sin administration. Val skulle ske i valkretsar där röster räknades på varje kandidat, oberoende av parti, och således fick kandidaten ett personligt mandat. Partierna blev då endast nomineringspartier.

Det andra avsnittet i serien sändes den 29 mars med rubriken ‘Det osynliga folket’. Denna gång koncentrerade sig Jan Sherman på pressekreterarnas roll. De är många och deras roll påverkar partiledare och folkvalda. Pressekreterarna synes vilja bevaka att partiledare och folkvalda inte skall hamna i några fällor. Därför förekommer rådet att inte svara på frågor. Partiet och folkvalda skall framstå som en enhet och absolut får inga ‘sprickor’ visas utåt.’ Programmet behandlade partipolitik och partiorganisationernas syften, att vilja vinna val.

Om demokrati lite och mest om betydelsen av yttrandefrihet och spänningen mellan media och politiker. Hotet mot demokratin blir då att ingen bryr sig om demokratins innebörd och endast om spelteorier och tjafs.

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | 2 kommentarer

Arbetsförmedlingen adjö

Alliansen vill avskaffa Arbetsförmedlingen. Hoppas Alliansen accepterar mitt förlsag.

Fria individer träffar avtal av ekonomisk innebörd, utan tvång, frivilligt, till båda parters nytta.

Detta är den princip som skall gälla för fri arbetsförmedling. Det behövs inga nya lagar, det behövs bara förtroendet för människors kreativitet och hederliga vilja att göra något nyttigt.

Under min tid som företagare beslöt jag mig för att vända mig till Arbetsförmedlingen för att anställa en telefonist. Jag fick över tvåhundra ansökningar, som måste besvaras. Där fanns ansökningar frän 50-åriga svetsare och många andra som inte visade kompetens eller intresse för ett telfonistjobb. Det skaffade bara mig en onödigt stor hantering för att göra mer än 200 personer besvikna.

Om det hade funnits en person som annonserade om att skaffa telefonister till företag så hade jag vänt mig till den. Jag hade talat om vilka idéer jag hade och vilken lönenivå jag hade tänkt mig. Jag hade förväntat att efter ungefär två veckor få ett förslag från förmedlaren om tre personer som borde passa just mina behov. Idé om kostnad för detta fick jag från London där dessa förmedlare är talrika. Den månadslön jag kom överens med den som anställdes blev förmedlarens ersättning.

Från telefonister till kärnfysiker behövs en specialist för att vaska fram den mest lämplige kandidaten. Varje industri, stor eller liten, borde avlasta sin anställningshantering med fasta kontakter med specialiserade förmedlare.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Budgetförbannelsen.

Lyssnar på Ring P1 och hela programmet handlar om Hemtjänst och Vård i Hemmet hur personal med bristfällig utbildning hetsas genom sitt dagliga program till brukarnas, utförarnas och ledningarnas missnöje.

Allt beror på budgetsystemet som gör att finansiering av verksamheten är oberoende av verksamheten och beroende av politikers och nämnders uppfattningar om den information de får från utförarna.

Det finns beräkningar på vad olika insatser får kosta när avräkningar skall ske mellan kommuner och mellan landsting. Låt denna prislista få bli ledande och betalningar från skattemedel till utförarna betalas efter vad de gör. Alltså att behovet styr och inte budgeten.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Svenska Värderingar

Studio 1 idag fördjupade sig i skolfrågor. Författaren till Läroplan 2011 blev intervjuad om de omöjliga kraven som ställs på 12 åringar. Icke ens överklassens föräldrar klarade och då förstår vi att underklassens föräldrar ställs i en helt hopplös situation när det gäller att hjälpa sina barn.

Dels förfärades författaren av Läroplan 2011 att lärarna nonchalerar de två första delarna av läroplanen som handlar om krav på kunskap. Del tre är menad att lärarna skall använda med största försiktighet efter det att eleverna fåt grunderna i den kunskap som krävs för att lösa de problem som nämnts nu i den allmänna debatten. Alltså Lärarna bryr sig inte om Skolöverstyrelsens regler.

Dels diskuteras igen betydelsen av att tillhöra överklassen och förbannelsen att födas i arbetarklassen. Varför kan vi inte bryta med klassamhället. Klassamhället är gamla kommunistiska klyschor om proletariatet, dvs de egendomslösa. Var finns de egendomslösa i det svenska samhället? Har inte alla villa, hund och Volvo? Jag träffar aldrig folk från arbetarklassen. Utom mig själv förstås för jag har ingen akademisk utbildning.

Så har jag från en känd journalist fått bekräftat att svenska politiker struntar i grundlagen och tycker praxis är bättre. Inte ens i hemlighet och ett bra exempel var Decemberöverenskommelsen. Grundlagen föreskriver vad som skall hända om riksdagen icke kan få fram en tolererad regering. En sådan ‘kris’ vill inte politikerna ha utan i enlighet med svenska värderingar åstadkoms en överenskommelse i stängda rum.

Som glädjeämne noterar jag bekräftelse från en professor i statsvetenskap att maktdelningspirnipen är en grundläggande värdering i en demokrati dels att den är åsidosatt i nuvarande Regeringsform.

Så läser jag i någon tidning att lösningen på skolproblemen är att införa kalligrafi i läroplanen för grundskolan. Det beror på att utländska forskare bevisat att detta har en avgörande betydelse på språkkänslan. Sveriges problem är att i Sverige finns inga lärare som vet vad kalligrafi är och därför inga som är utbildade i detta.

Så var Annie Lööf intervjuad i Studio 1. Hon vill att vi skall ägna åt oss kommuner som Gnosjö i stället för att gräva ner oss i problemsamhällena. Gör något i stället för att sitta vid datorn och gnälla. Kanske det du.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Erlander och kommunerna.

Media meddelar att Sjukvården blir den viktigaste frågan i det kommande valet.

Val i Sverige är till Riksdagen, till Landstingen/Regioner, till Kommuner. Riksdagens uppgifter är lagstiftning och skatt till regeringen. Landstingens uppgifter är Vård och skatter till vården. Kommunernas uppgifter är de många, nära och lokala och skatter till dessa.

Det blir svårt och ändock nödvändigt att få väljarkåren att inse detta. Det blir än svårare för media, särskilt radio och TV att inse detta. Kan du tänka dig en partiledardebatt där journalistledarna avbryter någon som talar om sjukvården med hänvisning till att denna debatt avser val till riksdagen?

Det är Tage Erlanders fel som hävdade en gemensam valdag för alla tre kategorierna, riksdag, landsting och kommuner. Om separata val trodde Erlander att de lokala frågorna skulle förleda folk att rösta enligt övertygelse i stället för på arbetarpartiet Och LO höll med. Och så blev det.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | 1 kommentar

Skatt, vård och slöshet.

Vänstern säger att vi skall använda skattebetalarnas pengar till vad det de är avsedda till.

En del vänster säger att skattebetalarnas pengar är deras och att därför är skattebetalarna egentligen miljonärer, ja mångmiljonärer. Vi, som använder pengarna. är ett antal folkvalda politiker som arbetar helt utan vinstintresse. Och vi politiker arbetar för dig, ja just för dig, utan att någonsin tänka på sig själva. Där sådant händer, att politiker tänker på sig själva, skall en utredning startas.

Tänk själv, som skattebetalare. Tänk på Karolinska Sjukhuset. Det är befriat från mervärdesskatt. Vad betyder det? Jo mervärdesskatten på 25% är en skatt på förädlingsvärdet. Alltså en byggmästare får betala 25 procent på allt material han köper. Men han får dra av inkommande mvs från de 25 procent han tar ut av sin kund. Alltså, byggmästaren levererar in till skatteverket de 25 procent som han tar ut av sin köpare och får dra av den skatt han betalt till sin leverantör. Själv har han inte betalt någon skatt alls. Den skickas över till nästa skattebetalare, till konsumenten. Alltså i detta exempel till Karolinska Sjukhuset. Men K.S. är ‘befriad’ från skatten och det betyder att K.S. inte har avdragsrätt för ingående skatt. Mervärdesskatten blir alltså en kostnad för K.S. som måste lägga skatten i sin helhet på nästa länk i kejan – patienten. Det är jobbigt att fatta hur detta fungerar. Att en företagare får dra av inkommande skatt från den utgående betyder att detta är ingen kostnad, utan endast en tjänst till staten som inkasserare. Detta är också lätt att kontrollera. En företagare vill registrera sig hos skatteverket och därmed kunna dra av den inkommande skatten och skicka resten vidare. Den som försöker smita har ingen att skicka skatten vidare till nästa led, utan får stå där med den inkommande skatten som en kostnad i sin verksamhet. Och dyrt blir det. Detta är en genialisk skatt – ger stora intäkter till staten och är självkontrollerande.

Tillbaka till vården. Detta betyder att staten får 25 procent på produktionskostnaden, alltså för investeringar, material och köpta tjänster. Sedan tar staten (fast egentligen är det löneutrymme som skatteberalrna avstår till staten) arbetsgivaravgift på minst 30 procent + 20 procent på höginkomsttagarna (gränsen för höginkomsttagare går visst vid runt 38.000 per månad. Vård och omsorg är en mycket vinstgivande affär för staten, 25 procent på investeringar och minst 30 procent på lönekostnader. (Glöm inte att kommun och landsting tar in drygt 30 procent av vars och ens lön ovanpå detta.)
Den mest svinaktiga, fuskande, osolidariska och egoistiska kapitalist klarar inte att komma upp i närheten av dessa siffror.

Denna princip gäller för skola, vård och omsorg. Den som vinner mest på offentlig regi är staten och det allmänna. Men den tröst vi skall acceptera är att politikernas ekonomiska verksamhet drivs utan vinsttyfte av kunniga, ärliga och altruistiska politiker.

Men går verkligen alla skatter till det de sägs vara avsedda för? Plats för en utredning.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Talmannen

4 kap Riksdagen
Talmannen
2 § Riksdagen väljer inom sig för varje valperiod en talman samt en förste, en andre och en tredje vice talman. Lag (2010:1408).

Denna paragraf tolkar jag så att talmannen väljs av riksdagsledamöterna utan inblandning från deras respektive partier. Den talmannen som väljs skall alltså accepteras av så många riksdagsmän som möjligt på basis av kandidatens lämplighet som talman.

Talmannen skall försvara riksdagens och ledamöternas ställning. Alltså tillbaka till grunden: att vara lagstiftare, att vara de som bestämmer regeringens budget för att administrera landet.

Du håller med? Om inte förklara varför.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar