Polisen först – resten sen.

Så vanligt i politikernas yttrande om problem inom offentliga sektorn, särskilt polis, vårdpersonal och i viss mån lärare att deras nominella löner är för låga för att betraktas som attraktiva tjänster.

Ett förslag:

Staten avstår från hälften av arbetsgivaravgiften. I retoriken framför ofta från LO:s och Socialdemokraternas håll, att Arbetsgivaravgiften är löntagarnas pengar. De har avstått från löneutrymme. Därför kan några offentliganställda i vissa kategorier få dessa 15 procent i löneökning. Detta kostar de berörda myndigheterna ingenting. Lönerna höjs med 15 procent och arbetsgivaravgiften blir 15 procent. Lönekostnaden är densamma.

Staten förlorar intäkten 15 procent av arbetsgivaravgiften.

Kommun och Landsting får 15 procent högre löner att beskatta från dessa kategorier. Det betyder en ökning av skatteintäkter med runt 4,5 procent. Staten kan säkert minska sina kommunala och regionbidrag med motsvarade siffra. Staten kommer att tappa en rimlig del av sina intäkter. Men vad har staten räknat med att höjda polislöner får kosta?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Sjuk vård 3

Min idé att behandla patienter som intäkter och inte som kostnader har missuppfattats av Sahlgrenska Universitets Sjukhuset i Göteborg. För att minska stressen och köerna på Akutmottagningen har läkarna fått tillstånd att arbeta på ackord. Läkarna får mer betalt ju fler patienter som behandlas.

Detta är obegripligt och kan endast försonas om uppgiften är felaktig. En akutmottagning liksom de allra flesta vårdenheterna är typiska lagenheter. Det är för mig självklart att ackordssystem, om det skall kallas så, är ett lagackord.
Om synen på patienter blir en intäkt i stället för en kostnad och skall vara avdelningen som får ersättning enligt befintlig prislista och om den förbättrade lönsamheten tar sig uttryck i mindre stress och minskade köer, så är det avdelningen som skall ha inkomsten, inte en eller annan anställd.

Det är som om ledningarna för de offentliga verksamheterna gör allt för att missuppfatta och förlöjliga idéer om förbättringar.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Sjuk vård 2.

Sjukvården finansieras genom budget. Varje region får en hög med pengar, skattepengar som kommit in genom region/Landstingsskatten. Regionen/Landstingen fördelar pengarna på olika vårdenheter, som alltså börjar sitt verksamhetsår med en hög pengar.

För vårdenheten är allt som händer under budgetåret en kostnad, en kostnad som tär på högen med pengar.Vad har detta system för inverkan på verksamheterna? Tror du att personalen ropar hurra när det är en månad kvar på budgetåret och kassan är tom? Tror du att de ropar hurra när det är en månad kvar på budgetåret och det är massor av pengar i kassan? Är det tomt så får personalen bassningar och krav på sparsamhet. Är det kvar pengar så blir det stress för att göra av med mer annars minskar nästa års tilldelning.

Nu finns det en prislista som används när insatser byts mellan regioner)landsting. Använd den i stället för ett budgetanslag. Varje händelse blir då en intäkt i stället för en kostnad. Blir det överskott när året är slut så blir det beröm och en personal som känner att de finns plats för ett bonus. Blir det förlust, så blir det en prövning och en sporre att göra bättre nästa år.

Går några verksamheter med stort överskott så kan det vara plats att sänka taxan eller/och att utsätta en skyddad verksamhet för konkurrens. Går några verksamheter med förlust så kan det vara på plats att höja taxan eller/och att utsätta den skyddade verksamheten för konkurrens.

I båda fallen ligger lösningen på finansieringen i att låta marknaden ta hand om verksamheterna. Varför är vi skattebetalare så rädda för en sådan lösning. Inga köer längre och sjukhus som sinsemellan tävlar om att vara bäst.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Kan Polen hjälpa oss.

Det vänder nu. Kanske kan vi få en opinion om Regeringsformen 74 och dess brister.

Aktuellt sände en intervju med en HD domare i Polen som beklagar regeringens försök att ta över domstolarna. Polens president Duda har lagt in sitt veto mot lagförslagen. SVT har flera artiklar om motståndet i Polen. Det nämns försiktigt att Sverige har de lagar som Polen försöker införa.

När kommer förre LO-Ordförande Sveriges de facto statschef att röra i den svenska grytan? Och kommer Centern att aktivera partiet om Regeringsformen 74????

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Börsen är en marknad.

En artikel publicerad av FEE, Foundation for Economic Education skriven av Jonathan Newman har inspirerat mig till följande inlägg.

Vi upplever ett börsfall av dramatisk storlek, något som vi inte upplevt på ungefär 10 år. Då skulle börsfallet botas av centralbankerna. Resultaten och konsekvensernas av centralbankernas ingripande är vad vi upplever nu. Krediter har stimulerats och utvidgats. Låneräntorna har minskat och fått oss att tro att resurser finns i en outsinlig källa. Sysselsättning har ökat, arbetslösheten har minskat, inkomsterna har ökat, konsumtionen har ökat.

Centralbankernas politik kan inte fortsätta. Då och då kommer uppgifter om bubblor i olika delar av ekonomin.

Endast marknaden kan lösa dagens, och morgondagens problem. I första raden står lån och räntor. Lån och räntor är inte märkvärdigare än andra delar av ekonomin. Sparande är positivt och betyder inte att kapital dras bort från marknaden. Bankerna skall se till att sparandet kan användas av de som har kunskapen och viljan och realistiska projekt. Spararna vill ha ersättning för sitt sparande. Investerare skall vara beredde att betala räntor och att amortera sin lån. Det blir då en balans mellan sparare och investerare, räntorna kommer att bestämmas av tillgång och efterfrågan på kapital. Tillgången på kapital får inte avgöras av politiskt styrda centralbankers tillverkning av konstgjort kapital. Detta är så självklart, att det förnekas av finansvärlden som drömmar.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Sjuk vård

Vården betalas med ungefär 10 procent på inkomst i Regionskatt + en liten del statsbidrag. Detta är betydligt högre än internationella försäkringsbolag.

I dagens text-tv finns följande: ”Både Vårdförbundet och Läkarförbundet är kritiska till Moderaternas förslag om att papperslösa inte ska ha rätt till vård på samma villkor som andra.”

Om Läkarförbundet tänkt rätt så skulle papperslösa betala 10 procent av sin inkomst för att få samma villkor som andra. Papperslösa kan inte arbeta legalt i Sverige utan kan endast försörja sig på svartarbete eller på välgörenhet från fränder eller på kriminell verksamhet. Därigenom kan de inte betala på sin deklarerade inkomst eller betala på annat sätt genom en frivillig inbetalning.

Grunden för Läkarförbundets uttalande är att den som gjort uttalandet inte har något begrepp om hur sjukvården i Sverige finansieras. De flesta har inte den kunskapen men det är särskilt allvarligt när det är en företrädare för Sveriges läkarkår.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | 2 kommentarer

Paternalismen vaknar.

Karl-Petter Thorwaldsson har fler gånger sagt att Socialdemokratiska partiet är LO:s politiska gren. S-ledd regering målet för LOs valrörelse. LO kommer totalt att satsa 30 miljoner på valrörelsen, varav en stor del kommer att gå till den ringkampanj där specialutbildade medlemmar ska genomföra en halv miljon telefonsamtal.

LO:s valplattform i korthet. ”Moderaterna vill samarbeta med SD och sänka lönerna. De vill låta välfärdens pengar försvinna till skatteparadis. De vill sänka skatten för de rika.

LO vill ha trygghet på jobbet. Kunskapsskola. Vård efter behov inte efter plånbok. Stoppa vinstjakten i välfärden. Ordning och reda i migrationspolitiken.

!. Trygghet i vardagen
2. Fler och bättre jobb
3. Ökad jämlikhet”

Jag klarar inte av att sätta rätt etikett på LO:s idéer. Facism på 30-talet var att ett arbetarparti (oftast lett av militärer eller militärliknande organisationer) kontrollerade näringslivet genom att arbetsgivare och arbetstagare var organiserade i samma rörelse helt kopplat till det regerande politiska partiet. Detta parti var landets enda och klarade därför stöd i valen med runt 95% av väljarna. Endast kommunistregimer var bättre som klarade 99%. Både facistpartiet och kommunistpartiet representerade hela folket och därför är deras demokrati bättre än bourgeoisiens demokrati.

LO ställer inte upp med egna kandidater i valet till riksdagen. Det blir Socialdemokraterna som skall genomföra LO:s program.

MSB har förekommit i nyhetssändningar i SVT nyligen och en av uppgifterna kommer att vara att Ryssland/Putin inte skall försöka påverka vår kommande valkampanj. Det återstå att se hur Dan Eliasson kommer att klara den uppgiften. Frågan blir om det bara gäller Putin eller om också t.ex. LO inte får lägga sig i svenska valrörelser. Min gissning är att Dan Eliasson kommer att sanktionera LO:s inblandning. Eliasson måste ju göra skäl för 160.000 i månaden. Vi får därefter återigen se oppositionens samlade avgångskrav.

Det är dags, att friska upp diskussionen i Sverige om vad som är demokrati och vad som inte är det.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar