Egendom fritt enligt Mises

Samhället är människor som förenas i samarbete enligt principen om arbetsdelning. Arbetsdelning betyder en större lönsamhet än ensamarbete.

Nationalekonomin skiljer på tre produktionsfaktorer: arbetet, marken och kapitalet. Arbetet och marken är våra produktionsmedel.

Produktionsmedlen styrs av två olika regelverk: Enskilt ägande av produktionsmedlen eller gemensamt ägande av produktionsmedlen. Enskilt ägande leder till kapitalism och gemensamt ägande till socialism och kommunism

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Den psykologiska roten till Antiliberalismen

 

Fattigdom kan fördragas om den delas av alla.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Liberalismen och kapitalismen, fritt efter Mises

Ett samhälle som genomfört de liberala grunderna är ett kapitalistiskt samhälle. Globalt har liberalismen påverkat näringslivspolitiken men ingenstans har principerna tillämpats i sin helhet. Kapitalism har också i en eller annan form tillämpats men sällan fått en bild av vad den kan betyda och åstadkomma. Ändock kan vi kalla vår tidsålder för kapitalismens tidsålder, detta genom att jämföra dagens levnadsförhållanden hos den stora massan med de levnadsförhållanden som för ganska kort tid sedan endast gällde de rika och särskilt gynnade grupper.
Att arbetarklassens ekonomiska och sociala villkor förbättrats skulle vara socialismens förtjänst. är en felaktig föreställningen Att arbetarklassens villkor har förbättrats och fortsätter att förbättras är kapitalismens förtjänst och inte socialismens. Och en utvecklad kapitalism behöver ett liberalt samhälle.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Målet med liberalismen, fritt efter Mises

Historiskt är liberalismen den första politisk riktningen som vänder sig till samhället, inte till några särintressen. Liberalismen siktar alltid på allas väl. Liberalismen skiljer sig från socialismen, som också vill allas väl, inte genom målet utan sättet att nå detta mål. Jämför nutidens tillstånd med tillståndet under medeltiden så måste man erkänna att det som liberalismen och kapitalismen presterat är den rätta vägen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Förnuftet, fritt efter Mises

Förnuftet skiljer människan från djuren. Förnuftet har gett människan  alla de framsteg mänskligheten njuter av nu,

I politiken däremot är det känslorna som gäller. Drömmar och fantasier styr mer våra liv än förnuftet. Liberalismen sätter förnuftet framför känslor.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Den materiella välfärden , fritt efter Mises

Jag ber om ursäkt. Kapitlet heter ’Den materiella välfärden’. Det är jag som är besatt av att välstånd kommer före välfärd och därför är viktigare. Som sagt Mises skriver Wohlfahrt och det måste bli välfärd.

Liberalismen inriktar sig på den materiella välfärden. Liberalismen bekymrar sig inte för andliga värden. Den lovar inte lycka och välgång. Liberalismen vill tillgodose vars och ens önskan om världsliga ting. Allt vad politik kan göra är att undanröja alla orsaker till smärta och lidande. Liberalismen vill inget annat än att skapa de yttre villkoren för att utveckla det inre.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Liberalismen, fritt efter Mises

Upplysningstidens filosofer var inspiratörer till ett nytt politiskt program, som genom nationalekonomi, sociologi och filosofi utvecklades till en praktisk politik. Denna kom till användning i England och Amerikas Förenta Stater, som blev hemorten för liberalismen och den liberala förebilden. Inspirationen kom från David Hume, Adam Smith och David Ricardo, och den liberalismen har haft en avgörande betydelse för industrialismens genombrott och utvecklingen av produktiva krafter till ett aldrig tidigare uppleved levnadsstandard för arbetarklassen. Liberalismen har mött ett starkt motstånd och t rots liberalismens framgångar har liberalismen aldrig uppnått sin fulla verkan.

Liberalismen är den idé som bröt med klassamhället. Redan tiden före försa världskriget visade på nya krafter i politiken. Den som ville och hade kraften hade också möjligheten att skaffa sig ett avgörande inflytande. Detta gynnade främst liberalismens motståndare och sedan första världskriget tills nu har socialismen karakteriserat de flesta regeringar.

Liberalismen använder vetenskap om människans liv i samhället för att därifrån bygga upp ett praktiskt politiskt program.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar