Nationallurendrejarna

Var är nationalekonomerna? I dagarna har vi fått höra att Riksbanken skall försvara inflationen. Jag vet att dagens ekonomier får lära sig att inflation är en allmän prisökning. Det är fel.

En person som har statlig pension, som inte är inflationsskyddad får lägre pension. En person som har pengar på banken tappar köpkraft. En person som hyr lägenhet får höjd hyra medan fastighetsägaren får höjt fastighetsvärde. En person som har kollektivavtal måste vara säkrad mot inflation annars är facket värdelöst. Men den som har aktier tjänar på inflationen och generellt sett den som har fast egendom.

Förr kunde inflation bara uppstå genom att staten försämrade penningvärdet. Den sanningen är idag lögn hos nationalekonomerna.  Ni som föraktar de rika och ömmar om de fattiga – var är mi=

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Narkotikan igen

Den 26 september skrev jag: ” En illegal marknad kan endast bekämpas med en legal marknad.”

I dagens Forumprogram om narkotika i Sverige avvisas alla tankar på att en legalisering av narkotikan skulle kunna helt vända möjligheterna för kriminella gäng att tjäna pengar på folks elände.

En destruktiv och sorglig attityd i dagens Sverige.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Politisk ekonomi

Jag tycker att det är alltför vanligt att politiker och journalister, når de uppträder offentligt, visar en komplicerad bild av välfärden. Onödigt. Gå till grunden  med begreppet.

Faktum är att all vår verksamhet har sitt ursprung i att vi utnyttjar jordens rikedomar. ’Vi’ det är mänskligheten. Inte några få individer, utan miljoner,  miljarder individer. Mänskligheten är inte uppdelad i olika raser, stammar, religioner, mänskligheten är ett och inte uppdelbart. Se dig omkring, tänk på allt som finns för din bekvämlighet och utveckling, Allt har du mänskligheten att tacka för.

Allt välstånd kommer av arbete. Vem skall äga det en individ arbetar ihop? Vi är eniga om att det är individen som skall få äganderätten till resultatet av sitt arbete.

När mänskligheten har arbetat ihop tillräckligt för att täcka allas behov ar mat, hus och kläder har civilisationen uppnått välstånd. Nästa steg blir välfärden. Välstånd är förutsättning för välfärd. För välfärden gäller samma villkor som för välstånd, att skaparen behåller äganderätten till sitt kapital. Kapitalet måste fördelas frivilligt. Det kapitalistiska systemet har skapats, att individuell äganderätt, skyddad av rättsstaten, erbjuder en fri marknadsekonomi.

Motståndet mot kapitalismen framförs av socialismen. Det är fullständigt orealistiskt att välfärd, skola vård och omsorg, skulle kunna erbjudas enligt behov av en grupp som frivilligt skulle avstå från sin äganderätt till förmån för fattiga, sjuka och gamla.

I vår utveckling fram till nu har socialismen, i olika förklädningar, tillfälligt vunnit över kapitalismen, som ändock ständigt kommit tillbaka och varit grunden för den civilisation vi upplever idag.

Socialismen har sedan urminnes tider lovat välstånd förutsatt äganderätten övergick till en person, en grupp eller parti.

Kapitalismen drivs av skapare och socialismen av förstörare.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vården

Vården. För dyr och otillräcklig? Dagens vård är planekonomisk – alltså socialistisk.

En marknad är ordet för hur tillgång och efterfrågan möts. Parterna bör vara producenter och konsumenter. I Sverige är parterna politiker och politiker. I en fri marknadsekonomi blir parterna vårdgivare, hela den långa kedjan, och vårdsökare. alltså den först delen för dagens politiker att ta tag i.

Politiker anser ofta att de är bättre på att sköta medborgarnas ekonomi än medborgarna själva. Ge den fria marknadsekonomin en chans. Värden kanske kan finansieras utan politiker.

En reglerad marknad botas med en fri marknad.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bostadsmarknaden

En reglerad marknad kan endast bekämpas med en fri marknad.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Partisamtalen och respekt för lagen

Den 21 september skrev jag om behandlingen av gängkriminaliteten i partisamtalen. I dagens lördagsintervju intervjuades Anders Eka, ordförande i Högsta Domstolen. Anders Eka hänvisade till Regeringsformen och att i den finns lag om hur ärenden skall beredas och beslutas. Socialdemokraterna visade en klar vilja att deras förslag skulle antas och behandlas utanför riksdagens ordning med tydlig avsikt att disciplinen inom partigrupperna i riksdagen skulle säkra ett godkännande.
M, L och KD lämnade samtalen och meddelade att de skulle lägga sin a förslag i riksdagen, i utskottet, för lagenlig, konstitutionell behandling. Detta är den lagliga och demokratiska behandlingen. Varför godtar inte Riksdagens partier denna behandling?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kärnkraft

Jag har inte varit ute och demonstrerat idag.

Jag tänker så här. För att få en fossilfri energi ,måste vi nu ge kärnkraften grönt ljus.
Kärnkraften förorsakar nu mycket mindre offer än den
fossila energiproduktionen.
Kärnkraftens avfall måste tekniken hitta en lösning på under de kommande åren.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar