Ge lagrådet större inflytande.

Den rubriken har Aleksandra Boscanin på sin ledare i dagens GP.
Det är inte det som är problemet.

Problemet är att det är statsministern i Sverige som fått utnämningsmakten i rättsväsendet samt den generella befogenheten att styra riket. Det som är fel, det som är problemet, är att enligt svensk författning Regeringsformen74 har statsministern närmast oinskränkt makt. Anledningen till det är att den för demokratin så allvarlig och betydelsefulla principen om maktdelning är borta ur Regeringsformen 74 och ersatt av all makt till statsminister, även om bestämmelserna är skickligt krypterade och gömda i slingrande vägar.

Maktdelningsprincipen är enkel. Riksdagen har den övergripande makten genom att enligt författningen stifta lag och bevilja pengar till regeringen för att sköta landet.  Regeringen är underordnad Riksdagen och gör vad riksdagen bestämmer och har hand om administrationen. Rättsväsendet är endast underordnad författningen, den grundlag som talar om vad som skall göras och vad som får göras.  För att allt skall fungera skall det finnas en ”ordningsman” med klara befogenheter inskrivna och begripliga för allmänheten i författningen.

Bristerna i författningen har oppositionen tolererat i 44 år, och detta är förvånansvärt och för en del medborgare också upprörande. Det är också förvånande att journalistkåren år helt ovetande om bristerna i vår författning. I höstas var det mycket skriveri om Polens önskade ändringar av sin författning. Den avsedda ändringen som så kritiserades i upphöjd ton var inget annat än utnämningsmakten av domare till statsministern från ‘ordningsmannen’. Detta upprörande förhållanden påpekade en enig journalistkår trots att detta gällt i Sverige i 44 år.

Nu skriver jag ‘ordningsman’ i stället för det ord som används i resten av världen. Detta beror på att en del anser (tror?) att Sverige är en fullödig konstitutionell monarki med kungen som statschef. Kungen är statschef därför att det står så i en paragraf. Punkt slut Tjafsa inte. Men tänk om det i den paragrafen stått att kungen är slottets vaktmästare – men på en annan sida stått att slottets nycklar innehas av en medlem i unionen med kollektivavtal. Hade kungen fortfarande varit fungerande vaktmästare? Är kungen fungerande statschef? Om inte hur kan Sverige i högtidliga tal kallas för Monarki och hur kan Socialdemokratiska regeringar teckna internationella avtal med firmabeteckningen Kungariket Sverige?

Vad moderaterna nu gör, föreslår en grundlagsutredning hoppas jag inte syftar till obetydliga justeringar utan till att ge Sverige en demokratisk författning. Att skjuta fram lagrådet har den förtjänsten att det är fånigt (i ordets betydelse) att ha ett lagråd som skall kontrollera lagarnas överensstämmelse med grundlagen och dess principer utan att ge lagrådet de befogenheter som följer med uppdraget.. Det kan alla gå med på.  Och då blir det lättare att förstå exemplet med om kungen är statschef eller vaktmästare.

Jämförelsen med lagrådet består i att svälja den korrekt politiska uppfattningen trots att alla av oss innerst inne förstår att det är fel.

Hälsningar Per Kj.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Stackars Trump igen.

EU har nu bestämt att vi européer skall betala 25 procent (till vem) tull på Harley Davidsson. Den som tror att detta är ett dråpslag mot US industri räck upp en hand. Jag ser inga händer någonstans. Det är en skam att EU reagerar så här på Trumps ståltullar. Trump är kanske något burdus men EU och Sveriges handelsministrar borde veta bättre.
Vid G7 mötet i Canada för några dagar sedan meddelade svensk media att Trump lämnat mötet i förtid. Varför? Jo, därför att Trump anser att han inte möts med respekt för sina förslag. Vad är det då han föreslog – jo att G7 sinsemellan skulle ta bort alla tullar, alla hinder och alla subventioner. Varför – jo för att alla samlade vid G7 mötet visste att detta var det mest gynnsamma för de fattigaste fattiga. Men varför hotade han med tullar på stål? Jo därför att G7, WTO. FN och EU tyst åsåg att Kina subventionerade sin stålindustri och inte ville göra något åt det. Reaktionen på ståltullarna har också blivit ett buu till Trump och hurra till Kina. Så småningom går sanning upp för oss andra och då blir det buu till Kina och krav på att Kina skall följa frihandelsidén för att gynna de fattigaste av fattiga.
Om du inte tror på att frihandel gynnar de fattigaste utan endast gynnar de monopolistiska kapitalistsvinen då blir ju frågan varför vi inte har tullar mellan alla vår regioner i Sverige?
Slutsats. Liberalismen står för fri marknadsekonomi vilket skall gälla i hela världen. Vi lägger 10 procent redan nu på bilar från US medan USA lägger 2,5 procent på bilar från Europa. Vad vi skall göra är att meddela USA att vi lovar ta bort 10 procent importtullar, som ju faktiskt vi själva betalar om Trump tar bort 2,5 procent som USa:s medborgares får betala extra på europeiska bilar. Dessutom skall vi hjälpa Trump med att plåga Kina för deras subventioner av sin industri.
Vi kan dessutom meddela EU kommissionen att merkantilismen blev omodern redan 1850 och sedan dess bara använts av vänsterpopulister

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Stackars Trump.

Opinionen i Sverige tycks inte förstå Trump , men andra gör det:

”Trump har märkligt stort stöd, långt större än Obama hade vid motsvarande tid efter tillträdet. 89 procent av republikanerna är positiva till Trump. Och enligt en ny undersökning från NBC/Wall Street Journal ser sig 59 procent av republikaner mer som anhängare av Trump än av sitt parti.”

Citat från trovärdig källa som jag inte uppger av respekt skäl.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Är frihet att andra bestämmer?

Privata företag i välfärden möter ett motstånd hos vänstern. Vinstförbud och misstro mot företagarens syften är en del i vänsterns argumentation. Nu kommer regler om att kommunen skall sköta om det fria valet av skola. Socialdemokraterna vill inte, eller kan inte, formulera vad som egentligen är deras syften. En bra skola för alla barn och en bra utbildning för alla ungdomar kan inte vara en något konstigt eller något motbjudande.
Som vanligt kommer oppositionen inte igenom med sina egna argument. En bra skola och en bra utbildning gäller också för de borgerliga.
Fusk och girighet är inget som de borgerliga kan försvara eller gilla. Hederlighet och lika behandling är något som gäller även för privata skolor.
Vad är det egentligen som är problemet med skolan?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ny författning.

Moderaterna föreslår ny grundlagutredning. Det lilla jag läst om denna är att den innehåller allt som är nödvändigt för att få en demokratisk författning.

Hurra!!!!!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Immigranter i Valencia

Det visar sig att inga av dessa immigranter är krigsflyktingar, Samtliga kommer från Afrika för att söka sig ett bättre liv.

Att Italien och Malta tagit en hård ståndpunkt mot denna migration är förståeligt. De skulle kunnat undvikas om EU och dess medlemsländer visat en mjukare ståndpunkt tidigare.

Nu är det två organisationer ‘Läkare utan gränser och SOS Mediterrané som organiserat denna räddningsinsats som landat i Valencia. Detta är organisationer baserade på humanism och fria från statliga och diplomatiska begränsningar. De finansieras med bidrag från enskilda.  Fantastiskt.

Dessa immigranter skulle kunna minskas om en process startade, att EU öppnade sina gränser för import från dessa länder något som på lång sikt bygger upp ett näringsliv som kan försörja sin befolkning.

Det andra är att försöka få bort grupper som vill förstöra och ersätta dem med grupper som vill skapa.

Afrika saknar Frihet Fred och Välstånd. Det tar tid att åstadkomma. Vad gör jag under tiden? Kan jag ju fråga mig.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Korrumperad författning.

Efter valen 9 september kommer vi att få en skamlig upplevelse.

Riksdagen skall välja talman. Enligt lagen skall talmannen väljas inom riksdagen, alltså fri från inblandning av utomstående institutioner eller organisationer. Våra partier har tidigare skapat en ‘praxis’ att talmannen skall väljas ur det största partiet. Alltså inblandning av utomstående. Ledamöterna får inte inom sig välja den de anser bäst.

Riksdagen skall sedan välja en statsminister. Regeringen är underställd Riksdagen, inte jämställd eller överställd. Därför bör en statschef, med statschefs ämbete, behörighet och befogenhet, föreslå Riksdagen en statsministerkandidat, som Riksdagen kan säga ja eller nej till.

Men statschefen är avskaffad och rollen går till talmannen. Riksdagen skall själv föreslå sig själv en kandidat och sedan rösta om den kandidaten.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar