Greta Thunberg

Säger att Parisavtalet inte tagits på allvar av politikerskrået. I kvällens Agenda yttrade sig två politiker, Isabella Lövin och Jan Björklund,  och förklarade att de tagit Parisavtalet på allvar sedan minst 20 år sedan.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nyamko Sabuni

Jag tror inte på Sabuni som partiledare för L. När Nyamko Sabuni fick lämna sin ministerpost i Alliansregeringen så fick jag intrycket att Nyamko stod fast vid sin uppfattning om liberalism. Om hon står kvar vid kravet att liberalismen skall tolkas fri från trams och flum, så får hon inte L med sig.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Land skall med lag byggas. Inte med flum.

Sveriges statsskick är demokratisk parlamentarism.

Demokrati är styrelseskicket. Och demokrati är noggrant definierat och skall inte och behöver inte tolkas. Statsskicket och  styrelseskicket skall regleras i en författning, en konstitution. Regeringsformen 74 är inte fri från invändningar men så länge den gäller skall den gälla.

En riksdagsledamot är vald av väljarna och hens enda lojalitet är mot väljarna.

Riksdagspartierna är idé och valorganisationer men genom en olycklig paragraf i vallagen kan de kontrollera att kandidaterna i valen blir beroende av partierna. (just nu när debatten går het om en riksdagsledamot kan vara beroende av andras pengar så borde riksdagspartierna och kommunpartierna betänka att de själva är beroende av stats och kommunbidrag.)

Ett riksdagsparti skall ha en ideologi och en idé om hur denna ideologi skall styra Sverige. Partiet skall också stötta kandidater som omfattar dessa idéer. Olika partier skall ha olika ideologier och olika politik. Därför kan ett parti aldrig vinna eller förlora ett val. Partiet kan endast i val få reda på hur många väljare som föredrar just det partiets politik.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Emma Carlsson Löfdahl

”Rösträtt och valbarhet

4 §   Rösträtt vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som är eller någon gång har varit bosatt i riket och har fyllt arton år.

Endast den som uppfyller villkoren för rösträtt kan vara ledamot av riksdagen eller ersättare för ledamot.

Frågan om någon har rösträtt avgörs på grundval av en före valet upprättad röstlängd. Lag (2010:1408).”

Så står det i vår Grundlag. Ingenstans står det eller antydes att endast den som företräder ett parti kan väljas till ledamot.  Men då har vi en typisk svensk finess i vallagen. Endast den som finns på ett godkänt partis valsedel kan väljas till ledamot av riksdagen. Men vallagen är inte grundlag. Dock skall partiledningens och vallagens uppfattning trumfa grundlagen.

Om Emma Carlsson Löfdahl begått en klandervärd eller felaktig handling så bör Talmannen ta ett samtal med henne och ge henne råd. Men eftersom Carlsson Löfdahl enligt regelverket inte gjort något fel så blir det en kinkig situation.

Borde inte nu Talmannen ta initiativ till att reglerna för hyra av bostad tas upp och göres riktig. Eller skulle det kanske skada för många ledamöter?

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Cecilia Wikström

dömer Liberalerna till undergång. Orsaken är den svenska värdering och den svenska modell att regler är till för att nonchaleras.

För en EU parlamentariker finns inga regler om förmögenhet. Det finns inte heller för en svensk riksdagsledamot.  Därför  uppfinns en sådan regel av Liberalernas styrelse och tillämpas.

Jan Björklund har sagt att Liberalernas politik påverkas starkt av SD och att SD måste hindras från inflytande.  Denna påverkan blev den motsatta till den som Björklund förväntat. I stället står sig SD i opinionsundersökningarna och KD går också framåt. Båda partierna slår an på väljare genom sin principfasta stil.

Enligt en professor i statskunskap som yttrade sig i ett radioprogram är orsaken till Liberalernas förfall att de leds  av opinionsförväntningar mer än sin politik.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Avbruten vård

Just nu diskuteras hur avbruten livsuppehållande vård skall meddelas. Politiker och också chefsläkare framhåller hur viktiga journalerna är och debatten koncentreras kring de regler och instruktioner som finns om journalföring.

Det självklara är, att detta är ett förhållande mellan läkare, patient och anhöriga.Det självklara är att detta känsliga förhållande förutsätter att läkaren har god kontakt med sin personal och informerar och informerar sig själv utan  inblandning av utomstående, alltså politiker och organisationskonsulter.

Svårigheterna i sjukvården är att politiker och utomstående lägger sig i läkarens uppgifter (och för all del medias intresse av att alltid informera om det som gått snett.)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

600 år gamla tankar

Här kommer de tre sista verserna i biskop Thomas Frihetssåmg. Skriven 1439 inför ett kungaval 1440.

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring

för den som frihet kan bära.

Vill du vara dig själver huld

så älska frihet mer än guld. Med frihet följer ära.

 

Fågeln värjer egen bur,    så gör ock alla vilda djur.

Nu märk vad du bör göra.

Gud har dig givit sinn’ och själ;

Var hällre fri än annans träl,

Så långt du kan dig röra.

 

Ädle svensk, du statt nu fast  och bättra det som fordom brast

och låt dig ej förvända, nej låt dig ej förvända.

Våga både hals och hand, Att frälsa dina fäders land!

Gud skall dig tröst väl sända.

 

Detta är 200 år tidigare än Upplysningstiden. Biskop Thomas måste ha haft tidiga källor till Upplysningstidens tänkande.

Hur ser världen ut idag? Det finns en stor majoritet för att frihet är en bräcklig egenskap som är en motsats till jämlikhet.

Vågar vi ta upp friheten som en ursvensk värdering. ”Var hällre fri än annans träl” duger som slogan för EU-motståndarna. ”Våga både hals och hand” duger som slogan för Natoentusiasterna.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar