Mer Mises , mindre Marx.

Det kommer att gå utmärkt för Ulf Kristersson. Efter en dramatisk röstning i Riksdagen då många socialdemokrater avstod slapp Kristersson den negativa intoleransen.

Kristersson insåg omgående Sveriges akuta problem. På det filosofiska planet. Slut med särintressepolitik som ingenstans leder. Insikt om att Staten är en väsentlig del i byggandet av ett samhälle.

Staten är Riksdagens institution för att sköta samhällets grunder. Alltså säkra medborgarnas säkerhet inåt och utåt. Riksdagen har symboliskt lämnat detta till Statschefen som nu kan delegera uppgiften till Kristersson. Statsministern har befogenheterna inblandade i diverse författningsmässiga piruetter.
Statsministern skall se till att Rättsstaten upprätthålls, att försvar och polis utför sina grundläggande uppgifter. Nu kommer det lustiga talet om prioriteringar. Detta ord skall medföra förlust av tjänst av den tjänsteman som använder det. Varje tjänsteman måste få veta vilken uppgift hen har. Detta betyder aldrig och inte att någon del av den grundläggande uppgiften får åsidosättas.

Staten skall vara liten och stark och inge respekt gränsande till skräck. Samtidigt skall statstjänstemannen inse att huvudmannen är Riksdagen och medborgarna. Enkelt.

Sedan har Statsministern en samling ministrar, var och en med sitt departement. Samma principer gäller där som för Staten fast med mindre skräck.
Statsministern skall erbjuda Riksdagen en väl fungerande förvaltning, något som Sverige inte sett sedan Axel Oxenstiernas dagar. Riksdagen återgäldar detta med att stifta de lagar som Sverige behöver och att ge Statsministern de pengar han behöver.

Mises ger oss Frihet, Fred och Välstånd.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Mer Mises Mindre Marx

Den 4 november skrev jag om Bolsonaro och hur svensk press skrev om brasilienvalet.  Här kommer en artikel till. Var öugna, med Bolsonaro får Brasilien demokrati. Med Haddad hade Brasiline fått kryptosocialism med kryptodemokrati. Ungefär som i Sverige.

https://fee.org/articles/why-bolsonaro-won-brazils-presidency-in-a-landslide/?utm_campaign=FEE%20Weekly&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=67394491&_hsenc=p2ANqtz-9LtrwTmrfU-3n3OGFCg0PR6Ei96sxUvQoDjrvcTH1sOrr4FTOVyvncSTLjsS0Dk-IW9jCphVpcxZZO-L5j5UTlyYqv7A&_hsmi=67394491

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Se ljust på svart invandring.

Stimulerad av den danske filosofen Kaspar Colling Nielsen, intervjuad i Tidskriften Kvartal får jag följande idé.

Immigrationen skall vara egoistisk. Media säger att det kommer att fattas 7000 busschaufförer till 2020. Finansierat av Sida får Migrationsverket i uppgift att hitta 7000 personer villiga att utbilda sig till busschaufförer. Lämpligtvis från progressiva afrikanska stater. Utbildning ordnas av Skolstyrelsen i samarbete med gymnasier som redan har den eller liknande utbildningar. Utbildningen koncentreras till svenska och de fordringar som finns för att bli busschaufför.  Utbildningen borde inte behöva överstiga ett halvår och antagningarna därför anpassas till den ramen. Riktet inställt på 7000 även om det verkar mycket, så helt kan inte behovet fyllas.

Samma princip/metod kan användas för sjukvårdpersonal, byggarbetare och för alla andra bristbranscher. Alltså invandringen skall styras  efter våra egna behov, inte av sådan som lyckas tas sig till Sverige. Trump har rätt. Endast de som strikt uppfyller kraven på asyl kan räkna med sådan.

Någonstans läste jag att Afrika är framtidskontinenten. Det spelar ingen roll vad vi gör eller inte gör, om 40 år kommer ändå våra fjällstationer fyllas av afrikanska turister.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Mindre Marx -mer Mises.

Mises anser, att det viktigaste i det civiliserade samhället är den enskilda äganderätten.  Ur den enskilda äganderätten kan alla de nödvändiga villkoren i en demokrati härledas. Den politiska striden i världen landar då i motståndarnas idé.

Den kollektiva äganderätten, eller alla äger allting. Om äganderätten bestäms av att var och en fritt disponerar sitt ägande så kan givetvis inte alla äga allt. Ägarmakten måste finnas någon annanstans. Ägarmakten går inte att trolla bort. Av allt naturen skänkt oss måste någon bestämma vad som skall utnyttjas och vad som skall ligga kvar i mark och hav. Några måste bestämma vad som skall göras, och det kan inte alla göra. Friheten har tagits bort från de kollektiva ägarna.

Den enskilda äganderätten ger frihet till ägaren i en fri marknad där ägarskapet skiftas från säljare till köpare. Genom arbete skapar ägandet värden. Ju mer specifikt ditt arbete är desto mer värdefullt blir det. Den fria marknadsekonomin som gynnar specialisering är där. Och nu har kapitalismen skapats.

Ett civiliserat samhälle bygger på välstånd och det förvaltar nu kapitalismen.

När vi skall ta en politik ståndpunkt blir alltid det enskilda ägandet, den fria marknadsekonomin, specialiseringen, grunden för frihet och välstånd.

En civil stat kan börja byggas.

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Legalisera all droghandel

SvD meddelar idag att Stockholms priset i kriminologi, med Jerzy Sarnecki om ordföranden i juryn, har tilldelats Ruth Dreifuss och Peter Reuter.

På 1990-talet kämpade dåvarande inrikesminister, och senare presidenten i Schweiz, Ruth Dreifuss för en mer human behandling av heroinister och föreslog att den schweiziska staten skulle köpa in narkotikan åt dem.

Efterfrågan styr, utbudet gör det inte, enligt forskningen av Peter Reuter, som bland annat har studerat USA:s ”War on drugs”. Peter Reuter är verksam på University of Maryland. Båda pristagarnas idé är att det är efterfrågan på droger som styr utbudet, inte tvärtom. I Schweiz fick heroinister heroin på särskilda specialkliniker. Resultatet blev en stark minskning av dödsfall hos missbrukare. Missbrukare hade tidigare finansierat sitt missbruk med att själva sälja heroin. Detta slutade med att missbrukarna slutade att sälja och utbudet minskade så att den illegala minskade.

Droghandel är en vanlig marknadsekonomi. Finns det efterfrågan så skapas tillgång. Efterfrågan kan minskas genom art stat eller vård täcker den med insatser. Legalisering har samma effekter.

Svensk politik signalerar inga förändringar. Den koncentrerar på Polis och Tull för att stoppa utbudet. Men förgäves. Legalisera och låt Polis och Tull ägnas sig åt för landet nyttiga insatser. (Och kriminalvården när alla stor- och småhandlare tappat sin marknad.)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Mindre Marx, mer Mises.

I svenska media har Bolsonaro i Brasilien fått minst sagt ett kraftigt underbetyg. Det förvånar mig därför att jag tidigare fått uppgift om att Bolsonaro är en övertygad liberterian. Det är därför som Bolsonaro vann presidentvalet. Bolsonaro vann valet därför att det blåser en frihetlig valvind i Brasilien, en längtan efter ett ärligt och frihetligt samhälle.

Så får jag äntligen tag på en artikel som ger mig rätt. Är det inte skönt att få stöd för att Bolsonaro är en frihetlig och framåtsträvande president, med Rättsstaten som grund. Det måste vara så att den brasilianska väljarkåren inte består av en mängd lättlurade höns utan av en grupp frihetslängtande medborgare.

Vill du läsa mer är adressen denna:

https://fee.org/articles/how-the-power-of-ideas-is-liberating-minds-in-brazil/?utm_campaign=FEE%20Weekly&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=67202928&_hsenc=p2ANqtz–ryoGpwuHB2jhs9ll6TUFpy6hi2SNr8yDHFciaNGaNJbW01fQlmvZ95Md7kV8nKTw_oJa34HOlAVKKTBjM2FUREG-vUQ&_hsmi=67202928

Jag blir alltid tveksam inför dessa överdrivna adresser. Hoppas den fungerar. Den var inte understruken när jag kopierade men jag kan inte få bort den (understrykningen alltså).

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sjuka löner

Jag hör just nu i Studio 1 om en utredning om bristen på specialistsjuksköterskor.

Utredningen kommer fram till att arbetsvillkoren är otillfredsställande. att lönenivån är otillfredsställande, att arbetsgivaren saknar kompetens och insikt i en specialistsjuksköterskas kompetens, att inga sjuksköterskor sitter med i de styrande funktionerna av yrket.

Vad kommer nu utredningen fram till. Jo enligt Studio 1 att arbetsgivaren, SKL, bör ta ansvar för utbildningen.

Jag är varken sjuksköterska, fackombud, läkare, inte med in någon nivå av styrning av sjukhuspersonal, eller har någon kunskap om gällande förhållanden. Trots detta kan jag ge följande råd:

Förbättra arbetsvillkoren, tala med de anställda, tala med arbetssökanden, förhandla om lönenivån och inse att det är sjuksköterskorna som i detta läge har makten, det är deras lönekrav som skall bekräftas. Svårare är uppgiften om arbetsgivarnas inkompetens och okunnighet om sjuksköterskeyrket. Grundfelet i detta är att sjukvården är politikerstyrd. Förtroendevalda skall vara generalister och aldrig finnas på arbetsledande nivåer. Ansvaret måste förverkligas på kliniknivå, och detta i sin tur förutsätter att en klinikchef måste bli belönad för resultatet på kliniken. Icke genom kompensationsledighet, då blir en duglig chef ständigt frånvarande. Nej kompensationen heter pengar.

S och V är fortfarande en betydande del av väljarkåren. S och V har båda åsikten att människor inte kan behandlas efter förtjänst utan skall behandlas efter avtal. Åsikten att arbetskraften inte accepterar avtalen anses bero på att arbetskraften är girig och utan ansvar.

Väljarkåren måste komma till insikt om att det är arbete som skapar välstånd och att det är välstånd som skapar välfärd. (Sedan kan man också tänka på att välstånd skapar behov och en fri marknadsekonomi alltid, säger alltid, söker tillfredsställa behoven. Vård och omsorg är alltid ett behov och att tillfredsställa dessa behov beror alltid på vilka möjligheter välståndet ger. Det är inte girighet som skapar välfärd. Välfärd skapas av arbete och alla människors strävan att förbättra sitt välstånd.)

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar