Kommunala stratus

Jag hade tänkt g lösningen på konflikten mellan stad och land. Då läser jag i SvD en ledare av Per Gudmunsson om det kommunala utjämningssystemet. Det går inte att recensera ledaren därför att den är så oerhört komplicerad och måste läsas direkt av var och en som är intresserad. Dock, innehållet visar att den byråkratiska administrationen har totalt omöjliggjort åsikter om kommunerna.
Så kommer SR1 med uppgifter som skuldsättningen i landet. Kommunerna har enorma skulder som delvis är osynliga. Enorma endast för den som anser att 100 miljarder är mycket pengar. Reportern använde biljoner för att illustrera storleken på belopp. Jag vet inte hur mycket 1 biljon är inte heller vet jag om det är godkänt uttryckssätt vid statlig och kommunal redovisning.
Alldeles tydligt är att det finns en sjukdom, absurdisitis, som går epidemiskt i administrationen och som hittills saknar botemedel. Små försök har gjorts med ansvarsutkrävande men inga resultat av detta har hittills redovisats.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Klimatfrågan löst

Kemin och Biologin löser klimatproblemen

I nära samarbete med Fysiken och Matematiken

Ekonomin skall utforska vad som hände och varför. Ekonomin skall sluta att gissa om framtiden.

Riksdagen skall fyllas av filosofer

Politiska partier skall befria riksdagens filosofer från deras skadliga påverkan

Riksdagen skall befria politikers beroende av pengar

Floskler rensas ut ur klimatdebatten och ersättes med ett globalt tänkande förnuft

Kemin och Biologin, Fysiken och Matematiken ger oss de rätta svaren.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | 2 kommentarer

När en begränsad elit styr.

I debatten om regeringsbildningen kommer ofta påståendet att Sveriges demokrati står fast och klarar dagens påfrestningar.
I dagens pressmöte sa Löfven att SD har sin grund i nynazismen och Vit maktrörelsen. Därmed menade Löfven att den politiska makten i Sverige ligger mellan vänster (vad är det) och borgare (vilka är de) och därmed är SD inte part i parlamentarismen. Hänsyn skall inte tas till SD.
I Studio Ett förde professorn i Lund i Statsvetenskap Johannes Lindahl fram att regeringsmakten i Sverige är mycket attraktiv, bl a. på grund av att regeringen kan se till att utnämna för den lämpliga personer. Mycket av riksdagsarbetet sker mellan partierna i slutna rum och inte i riksdagen. Därmed är svensk demokrati underkänd.

Sveriges styrelseskick är aristokrati.

Regeringsformen tillkom på 50- och 60-talet då Socialdemokraterna ansåg sig vara givna majoriteten.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ja och Nej

Regeringsförhandlingarna visar att ‘ja, men’ är nej och att ‘nej, men’ också är nej.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Att ja är ja och nej är nej.

Ett avtal är inte ett avtal. Det är exempel på att språket används för att dölja faktiska förhållanden. Kriminalvården använder ‘klient’ för att beskriva ‘fångar’. Lagen dömer brottslingar till straff och bland många olika straff är fängelse ett. Den som sitter i fängelse är en fånge.
George Orwell skrev romanen ”1984” för att skildra ett framtida totalitärt samhälle. I den användes strikt förvanskningar av typen ‘krig är fred’.
I Wikipedia beskrivs ‘klient’ som en person som beställer tjänster. ‘Kund’ är en person som köper varor och tjänster.
Kriminalvårdsstyrelsen hette före 1970 Fångvårdsstyrelsen. Att förstå den korrekta betydelsen av ‘kriminal’ blir närmast brottslig. Men skulle Brottsligvården vara bättre än Fångvården.
Kan vi inte få igång en kampanj för att städare är städare och fånge år fånge. Om det är så att dolda totalitära krafter vill fördärva våra begrepp så är det viktigt att använda rätt ord för den företeelse man menar.
Demokrati är demokrati. Socialism är inte demokrati. Till exempel. Vad är då en socialdemokrat? en demokrat som är en särskild sorts demokrat? Och vad är en moderat?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vilka är klimatkriminella?

Rättsstaten grundas på en allmän moral, common sense, och kan i koncentration sägas innehålla:  Du skall inte döda, Du skall inte stjäla, Du skall hålla ingågna avtal. Känner du igen dessa regler, de är kända sedan flera tusen år. Den sista delen brukar ibland formuleras: Du skall inte bära falskt vittnesbörd.

Så meddelar nyheterna på TV idag, att deltagarna i Parisavtalet inte håller vad de lovat. Detta är en praktskandal, och vad händer? Brott mot den mest glasklara lag vi har och regeringsrepresentanter som sitter i stora konferenser och firar stora triumfer när de efter stor möda kommer fram till ett avtal. Och som senare meddelar, att de inte hållit avtalet.

Detta är exempel på den sämsta avarten av överhet. Regeringsföreträdare anser sig fria från ansvar. Konsekvenserna skildras nu av journalister som en oundviklig utveckling till mer fattigdom, till fler naturkatastrofer, till fler oväder.

Hur är det? Sverige lär inte ha undertecknat Parisavtalet, så Sverige är oskyldigt. Då kan Sverige faktiskt från den utgångspunkten hälla de övriga, de som ingått avtalet ansvariga för avtalsbrott och hålla dem ansvariga för skada som uppstått och kan komma att uppstå.
Men Rättsstaten är nationell. Än så länge är den inte global. Bara Klimatförändringarna är globala.

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Regeringsbildningen

Jag läser Mises skrift om Liberalismen och i kapitlet om demokrati skriver Mises följande. Publicerat 1927 men alltför väl passande på dagens situation i Sverige:

”När Regeringen i en demokratisk stat inte längre för den politik som majoriteten av folket vill ha, då behovs det inget inbördeskrig för att få dem till sina ämbeten som är villiga att arbeta som majoriteten vill. Valapparaten och parlamentarismen ser till att regeringsbytet sker lätt och friktionsfritt, utan våld och blodspillan.”

Ja, vad är det majoriteten vill i dagens Sverige?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar