Löfven i Bryssel

i nästan varje nyhetssändning säger Löfven att länder som inte uppfyller Rättsstatens krav inte skall få några bidrag Rättsstaten är en funktion av maktdelningsprincipen.

Sverige har inte maktdelningsprincipen med i RF74. Alltså inga bidrag till Sverige.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Nederlaget i Polen.

Svensk Radio och TV meddelar att valet av President gör att Polen nu drivits auktoritär riktning och dessutom polariseras.

Polens president har de för en statschef i en demokrati vanliga befogenheterna. I praktiken är skillnaden i valresultat så litet att Duda bör göra vad han kan för att vara alla polackers president vilket för övrig är tanken med Polens statschef.

Dudas motståndare i Sverige fruktar att Duda vill förstatliga nyhetsjournalistiken. Det säger journalister som tydligen inte uppfattat SR och SVT är statliga.

Polen beskylls för att vilja ha ett rättsväsen styrt av regeringen. Det har vi redan sedan 50 år i Sverige.

Sveriges statsskick kallas ibland för parlamentarism. Men Sverige väljer inte ens sin statschef.

Rapporteringen av det polska valet är skandalöst okunnigt.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

IDEA

SVT UR idag kl 11.29 finns på UR PLAY en utsökt föreläsning av Kevin Casas-Zamora om demokrati.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uppdrag granskning

följer upp reportage från i vintras. Journalisterna visar upp en ‘marknad ‘ i förfall utan att försöka finna orsakerna.

Kapitalism är ett ekonomiskt system som bygger på enskilt ägande och arbete. Om du byter ut ‘enskilt ägande´mot kollektivt ägande´ händer ingenting så länge varje enskild deltagare i kollektivet fritt disponerar sin andel. Om ägandet definieras som ‘samhälleligt”allmännyttigt’, ‘offentligt’ eller annat liknande faller systemet.

Om ‘arbete’ inte ersätts med en lön som skapar värden, faller systemet. Om en nations styrelse inte klarar att strikt håll sig till kapitalismens villkor, skapas fattigdom

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Varför?

Den annars utmärkta TV-kanalen Axess inleder en serie program om liberalismens idéer. Först ut var en statsvetare och en ledarskribent. De förvillade varandra och tittarna med obegripliga spetsfundigheter. Varför duger inte ’fädernas’ enkla definitioner?

Grunden är den att varje människa föds fri, lika i rättigheter och lika i värdighet.

Liberalismen bygger på frivillighet. Frivillighet ger frihet. Frihet ger tvång. Tvånget måste kontrolleras av en lagstiftning. Rättsstaten skapas på frivillig grund. Rättsstaten anförtros våldsmonopolet. Den som inte kan underordna sig Rättsstaten och Vålds-monopolet kan heller inte vara liberal.

Liberalismen bygger också på den enskilda äganderätten och dess konsekvenser .

Liberalismen och kapitalismen leder fram till demokrati med normer och maktdelning (dock inte maktfördelning.)

Publicerat i Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Penningtvätt.

Både SEB och Swedbank har varit utsatta i media för mer eller mindre oegentligheter. Frågam kan bli om inte Magdalena Andersson är en stor tvätterska. Vad är Rut och Rot. Jo, om du har ’svarta pengar och överväger att betalaa svarta tjänster med dem, då erbjuder MA att om du betalar in vitt, alltså nettoskatt och arbetsgivaravgift då svarar MA med att betala tillbaka till dig arbetstagarens nominela lön. Då har dina kontanter plötsligt blivit vita.

Sexuella tjänster.

Det är förbjudet att köpa sexuella tjänsterr men tillåtet att sälja. Leverantören av tjänsten är tydligen befriad från plikten att ta ut mervärdesskatt från köparen. Om du köper vilken annan tjänst som helst, hårklippning, bokföring, Rut och Rot skall du betala mervärdesskatt. Vad säger lagen?

Kontanter.

TV visar mitt under coronakrisen hur campingplatser inför den kommande semestern redan nu är fullbokade. Dett är en frestelse för de som ha kontanter att betala med dem. Mottagaren har visserligen lagligen en kassaregistrering men kontrollen att beloppen verkligen blir inslagna är svår att uppfylla. Att hjälpa folk att osynligt bli av med kontanter är också en sorts penningtvätt.

Om medborgarna förväntas uppfylla en god moral är Stat och myndigheter de första att göra det.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Lundell: ”Min farsa sa: Staten det är vi. ”

Och jag tillåter mig att närmare förklara detta med att socialdemokrater är = ’vi’. Mer citat från Ulf Lundell: ”Jag tror att socialdemokrati är det vi pallar med bäst.”I sitt sommartal frågar Ulf Lindell sig själv om han är liberal och svarar sig själv att självklart är det så. Mer citat :”Kapitalismen förstör allt i sin väg. Och den är värre än någonsin nu. Det vet kapitalisterna själva.”

Ulf Lundell har nu medgivit, att han tror ’kapitalismen’ skulle var något sorts parti, sammanslutning av gubbar med en särskild vilja och särskild makt att få igenom sin vilja: att förstöra allt i sin väg.

Ulf har fel. Kapitalism och socialism bygger på ekonomiska teorier. I sin enkelhet: Kapitalism bygger på privat äganderätt som om den var en naturlag. Socialism bygger på kollektivt ägande. Kapitalism bygger på samarbete, arbetsdelning. Socialism bygger på planekonomi.

Förklaring genom liknelser. En pojke sitter i snickarboa och täljer träslevar som han säljer och pengarna han får är självklart hans egna. En pappa går i skogen och fäller en ask. Jag ha hört, sa han , att ask är det bästa träslaget för träslevar. Jag kan kapa trät till bitar i just den längd du vill ha och den bredd du behöver. Bussigt sa pojken jag köper bitarna och genom det kan jag tälja tre gånger så många slevar och försörja hela socken. Båda parter är fria individer som utan tvång träffat en överenskommen till ömsesidig belåtenhet.

På andra sidan landsvägen finns också en skog och där går också en pappa och ser också en ask. Men han äger inte asken eller något annat i skogen. Det gör Kronan. Fäller han en ask och säljer halvfabrikatet till en slevtillverkare så är det stöld och han kan bli straffad. Han skall i stället bevaka skogen så ingen orättmätigt tar sig in och plockar till sig det som är vår gemensamma egendom. Lön för detta får pappan genom fastlagd bestämmelse i Stockholm. Närmare en slavs villkor kan han inte komma

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Greta, Thomas Thorild och Palmeutredningen.

’Att tänka fritt är stort, att tänk rätt är större’ Thorilds devis förekommer på Uppsala universitet, På en t-banestation i Stockholm, på Greifswalds Universitet och på en gata i Berlin och på många andra ställen världen runt.

Thomas Thorild tillhörde gruppen kring Anders Chydenius som 1766 var fäder till den första tryckfrihetsförordningen och som sedan bearbetade Gustaf III för att återigen införa den, eftersom den betydde att Sverige kunde få en fri press och att ett journalistyrke kunde skapas.

Greta har säkert reflekterat över betydelsen av en offentlighetsprincip och vad ett fritt ord betytt för hennes framgångar.

Nu kommer sidospåret med Palmeutredningen in i bilden. Palmeutredningen har varit på alla journalisters fingrar under juli. Och nu kommer kulmen när några trodde, att Partiledningen skulle bli offentlig handling Jag tror, att den är hemligstämplad redan, med hänsyn till ’främmande makt. Kan det var Reagan och Thatcher regeringen tänker på. Nej, de är dig och mig. ’Vi’ kan inte ha råd att trycka den, det skull gå på minst en miljon kronor. Säger dom som i vanliga fall inte ryggar för en miljard.

Nej det är frågan om vad ’vi’ inte har råd med. Detta ’vi’, vad betyder det ? Betyder det, att svenska Staten eller svenska myndigheter inte har råd att offentliggöra Palmeutredningen. Eller betyder ’vi’ svenska medborgare som grupp, i allmänhet, eller vem som helst. Greta får i Aftonbladet och i DN ett högt betyg för sin retorik, sin vältalighet. Det råder intet tvivel om att hennes åsikter är hennes inte mina eller dina åsikter. Även om vi kan hålla med. Här betyder ’vi’ ’du och jag’ tillsammans eller var och en för sig. Ingen kan känna sig personligen pådyvlad en åsikt av Greta. Säg ’du’ när du tycker att jag skall ändra åsikt och säg ’jag’ om det är du som ändrat åsikt. Säg inte att ’vi’ inte har råd att offentliggör Palmeutredningen, när det är du som inte har råd

Kan vi komma överens om det?

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Regeringens liberala politik

Idag i Aktuellt finns en debatt mellan Lorenz Tovatt (MP) och Mats Persson (L)  om Arlanda/ Swedavia. Regeringen lägger fram ett förslag att ge Swedavia 4 miljarder för utbyggnad av Arlanda och Tovatt säger, att MP inte kommer att gå med på detta. Mats Persson kontrar med att Arlanda är en viktig infrastrukturinvestering för svenska näringslivet. Detta var ett utmärkt tillfälle att ”få fram det liberala i alla demokratiska partier.”
Mats Persson fick fram de negativa orden om att Sverige är exportberoende. Sverige är beroende av fri handel.  På 1950-tale hade Sverige stora svårigheter att exportera till Spanien trots att efterfrågan på svenska produkter var stor. Svenska intressen lyckades få igenom ‘Cuenta Global’ ett särskilt avräkningskonto som fick en gynnsammare växlingskurs för spansk export om sedan användes att subventionera svensk export.  Det stora genombrottet kom 1960 (då Spanien fått en liberal handelsminister) och turismen kom igång.  Spanien tjänade valuta och Sverige gynnades av detta. Turisterna blev flygburna, men det var inte SAS det var danska, norska och flera andra internationella flygbolag. Sverige är inte beroende av SAS och subventionerna (som dessutom är villkorade) luktar mer av vilja att förstaliga flyget och flygplatserna än att rädda SAS. Ett liberalt parti har nu uppgiften att få MP och även S att inse att skattepengar inte skall användas till dessa stöd. Flyget är internationellt och det tjänar Sverige på. Finns det marknad så finns det aktörer.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Palmeutredningen .2

Krister Peterssons utredning har fått hård kritik. Den motsvarade inte allmänhetens förväntningar.

Det kan betyda att det enorma material som finns kommer att bli offentlig handling.

Det möjliggör att stycka den i småbitar och låta dess småbitar bli kurslitteratur på jurist och polisutbildningen. Så skulle nya jurister och poliser lära sig hur man inte skall göra.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar