Särintressen?

Reinfeldt kallade Försvaret för ett särintresse. För detta fick han mycket kritik. Ett särintresse är det intresse någon eller några hävdar för sin egen sak, inte för de allmänna. Det allmänna är ett samlingsnamn för olika enskilda intressen. Vad är då det gemensamma intresset?

Företräder LO ett gemensamt intresse? Möjligtvis det gemensamma intresset för alla olika fackförbund. Jag undrar om  dessa fackförbund betraktar varandra som särintressen, varför skulle de annars vara uppdelade på branscher.  Är inte detta ståndssamhällets överlevnad och besvarat av arbetsgivarnas organisation också på branscher.

Hur är det i samhället. Är det uppdelat i mängder av särintressen i stället för ett stort gemensamt intresse?

Är det gemensamma intresset avspeglat i demokratin. Är alla människors lika rättigheter att alla skall ha samma privilegier eller att ingen skall ha några privilegier?

Kan ett särintresse finnas som inte strävar efter privilegier till sin egen grupp? Eller måste vi lära oss att det gemensamma samhället är att tåla massor av  särintressen?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Handelskrig

Varför använder parterna detta fula ordval.  Krig förutsätter våld med dödligt vapen.

Skyddstullar är ett fånigt begrepp. Trump röjde säg genom att säga att de nyss införa tullarna betydde inkomster på miljarder dollar. OK, så kan det vara. Men det är inte kineserna som betalar. Det är den amerikanska allmänheten. Alltså en heroisk skattehöjning på de egna.

Frihandel kräver inga avtal. Tänk på det du.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Det viktigaste nu är talmansvalet. minst 4.

Den DDR-inspirerade författningens företrädare visar nu sitt fula tryne. Löfven och Ygeman föreslår att Alliansen och Löfven och Ygeman enas om en oförvitlig, kompetent och allmänt omtyckt person som talman för landets Riksdag. Därigenom visar de sin demokratiska och lojala och kompetenta vilja att frångå ‘en princip’ nämligen den praxis att socialdemokraterna skall utnämna sin talman. Detta är med semantisk analys ett erkännande att deras egen författning säger att talmannen skall väljas av de nyvalda riksdagsledamöterna.

Deras erbjudande idag om ‘samtal’ om en gemensam nominering är fullständigt meningslös därför att ålderspresidenten skall fråga riksdagsledamöterna vilka förslag de har och sedan skall han luska fram vilken kandidat som kan räkna med de flesta rösterna.

Bland riksdagsledamöterna finns ett antal. 62 st, som inte kan anses värdiga att med sina röster kunna välja en talman. Om nu Alliansen inte går med på att enas om samtal med S om en gemensam kandidat så säger Ygeman redan nu att Alliansen då blir beroende av dem vars röster inte borde räknas för att Alliansens kandidat skall väljas. Är det säkert? Vet verkligen Ygeman hur alla ledamöter invalda av V och MP kommer att rösta? Ja förmodligen vet han det och förmodligen har han redan haft överläggningar/samtal med personer som anses kunna garantera V:s och MP:s röster. Men tänk om MP:s 16 röster röstar på alliansen, då vinner Alliansen även om SD röstar nej.

Det är så ruttet att jag förväntar mig att den miljon läsare  min blogg har kommer att resa sig som en ­­man och slå näven mellan stolarna. Det är mycket nu.

Jag kommer att tänka på den tillgjorda upprördhet som mötte den imam som vill ha ett bygglov och som i gengäld kunde lova mellan 300 och 3000 röster i kommunalvalet till det parti som hade inflytandet. Fy vad fult. Lova någon något för en röst.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kommunalt självstyre 2

Följande har jag sänt till betydelsefulla centerpartister. Jag kommer att publicera svar här.

”Så här står det i idéprogrammet:

”Ett samhälle byggt underifrån är en beslutsmodell som bygger på federalistiska principer och som knyter an till Centerpartiets långa tradition om ett decentraliserat beslutsfattande – där makten finns så nära den enskilda människan som möjligt.”

Så har det hänt i Göteborg att ett parti kallat ”Demokraterna” fått en sensationell framgång. På annan plats har det stått att upp mot minst 50 småpartier har deltagit i kommunalvalen.

Detta har hänt trots att valdagen har samtidigt val till Riksdag, Region/Landsting och Kommun. Region/Landsting och Kommuner får kämpa för att höras. Därför borde Centern stå för en beslutsmodell som bygger på federalistiska principer för att underlätta för enskilda människor på kommunnivå att gör sig hörda. Samtidigt måste politiker på kommunnivå göra sig hörda så att beslut kan fattas på så låg nivå som möjligt.

Men vad har Centern för program för att närma sig den federalistiska nivån med större och klarare ställning för kommunerna?

Kommunerna har redan beskattningsrätt. Hur går kampen för att försvara den mot klåfingriga inträng från staten?

Första steget. Egen valdag för kommuner!”

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kommunalt Självstyre

Tänk om ’Komunalt Självstyrelse’ skulle kunna göras till levande demokrati. Första steget skulle kunna vara skilda valdagar. Det skulle göra kommunalpolitiken till en allmän angelägenhet i varje kommun. Valkampanjerna borde inte bli stora jippon utan en följd av, en uppföljning av mandatets händelser. Från årets val uppges att fler än 50 olika partier ställt upp i kommunalvalen. Det partipolitiska monopolet är alltså redan brutet.

Första steget börjar nu!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Regeringsbildning

Jag har äntligen tagit mod till mig och skickat följande mail till Ring P 1 och till Ekot:

Trots intervjuer med partiledare, statsvetare och allmänhet tycks ingen bry sig om hur regeringsbildning går till enligt gällande författning.

Den nyvalda Riksdagen sammanträder och väljer talman. Då sitter en ålderspresident ordförande i Riksdagen.

När ny talman är vald skall denne föreslå riksdagen en regeringsbildare. Detta går till så, att talmannen samtalar med ledamöter i Riksdagen, individuellt och/eller som företrädare för grupper av ledamöter inom Riksdagen. Talmannen föreslår sedan en regeringsbildare, som har majoritet i Riksdagen, för bekräftelse i en omröstning.

När en regeringsbildare är vald skall hen bilda regering och det är regeringsbildarens sak att göra detta efter eget personliga val. Vare sig Riksdag eller allmänna opinionen, eller riksdagspartierna har med detta att göra.

Skulle talmannen misslyckas att få majoritet i Riksdagen för en regeringsbildare så har Talmannen fyra försök, därefter skall extraval utlysas.

Seder och bruk går inte före lag i en rättsstat. Det betyder att tyckande inte har eller skall få inflytande på val av regeringsbildare. Inte heller skall Riksdagspartierna, eller block eller andra samarbeten mellan partier, kunna nominera en kandidat till regeringsbildning. Detta är Riksdagens ledamöters sak att nominera och riksdagspartierna har ingenting med detta att göra.

Hälsningar Per Kjellén, Kungsbacka.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Sluta spekulera

På måndag den 24 september väljs talman, på onsdag börjar talmansrundorna. Talmannen talar med så många riksdagsledamöter hen kan och föreslår sedan riksdagen den person som synes ha stöd av de flesta ledamöterna. Vi väljare har ingenting med detta att göra. Riksdagspartierna har ingenting med detta att göra. Det är Riksdagsledamöterna som bestämmer efter eget bedömande. Ingen skall påverka dem. Partierna försöker upprätthålla en partidisciplin och lyckas bra med detta. Men om någon begär votering kan den begäras vara sluten så att inga röster kan föras tillbaka på någon person. Om riksdagsledamöterna vågar visa att de är omutbara och har sunt förnuft så kan de rösta efter personlig övertygelse, och just det är meningen med proceduren att utse regeringsbildare.

Regeringsbildaren utser sin regering helt utan annan vilja än sin egen.

Detta skall vi finna oss i.

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer