Demokratin på allvar

Så ofta möts jag av att jag inte skall tjata om min uppfattning av demokratin. Demokrati är en attityd som skall omfatta hela vårt samhälle, skola, vård och omsorg, näringsliv, kultur inte bara partipolitik.

Så har jag äntligen hittat källan i FN:s resolution. Alltså, demokrati är ett styrelseskick, eller åtminstone de finns ett styrelseskick som kallas demokrati. Dessutom finns ett allmänt uttryck ‘demokrati’, som inte är ett styrelseskick. Jag håller mig till styrelseskicket. Tänk om det gick att komma överens om vad styrelseskicket innebär och om vi kunde hålla oss till begreppet demokratiskt styrelseskick.
Så här låter UN:s definition:

In 2000, the Commission recommended a series of important legislative, institutional and practical measures to consolidate democracy (resolution 2000/47); and in 2002, the Commission declared the following as essential elements of democracy:    
Respect for human rights and fundamental freedoms
Freedom of association
Freedom of expression and opinion
Access to power and its exercise in accordance with the rule of law
The holding of periodic free and fair elections by universal suffrage and by secret ballot as the expression of the will of the people
A pluralistic system of political parties and organizations
The separation of powers
The independence of the judiciary
Transparency and accountability in public administration
Free, independent and pluralistic media

Since its establishment in 2006, the Human Rights Council (successor to the Commission) has adopted a number of resolutions highlighting the interdependent and mutually reinforcing relationship between democracy and human rights. Recent examples include resolutions 19/36 and 28/14 on “Human rights, democracy and the rule of law”.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Paternalismen

vinner fler anhängare i Sverige. Höstbudgeten visar tydlig att Socialdemokraterna blivit paternalister. Visserligen är det valår redan nu, men en principfast socialistregering borde sätta nationens väl framför partiets väl. Det borde inte vara självklart att mer och mer till fler och fler är stat och kommuns uppgifter. Det är svårt för liberalismen att hävda att statens uppgifter är begränsade. Samma sak gäller kommunerna.

Väljarkåren har en tveksamhet mot att samhället har egen kraft och att samhället kan lösa många av våra vardagliga problem. Pensionen skulle blivit rättvisare och effektivare om den legat i andras händer än statens. Mitt minne säger att efter kriget 46 eller 47 ville Socialdemokraterna införa tvångssparande. Detta var så opsykologiskt att en finansminister fick avgå. Avsikten var att Socialdemokraterna skulle genomföra miljonprogrammet – bostäder åt alla och kapital behövdes. Att överlåta kapitalanskaffningen till marknaden och med marknadsmässiga villkor skrämde Socialdemokraterna. Detta skulle ge kapitalismen en stark och folklig förankring. Finansminister Sköld kom vid rätt tidpunkt fram till en Allmän Pension, prydligt förpackat förslag vid rätt tidpunkt. Som alla vet gick detta igenom och trots folkomröstning om annan organisation blev det en pension i statens händer.

Liberalerna orkade inte stå emot stormar från fack och Partiet redan då och vi har det bräckliga pensionssystemet än idag.

Paternalismen – allt åt alla – gynnar nämligen också det hemliga Parasitpartiet med det hemliga valspråket – mest åt mig.

Varför är det så, att trots motståndet mot socialism och partipolitik i livets alla skeden så kontrollerar socialisterna hur landet skall styras? För att ingen skall märka det har politikerna av alla kulörer förklarat att Sverige är en Monarki. Hur naiv får man vara på en skalla 1 till 10?

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Peter Hultqvist med flytväst.

Omröstningen om Peter Hultqvist är genomförd.

Före omröstningen redogjorde talmannen genom sin sekreterare om reglerna, nämligen att den som bifaller misstroendeförklaringen röstar Ja och den som avvisar den röstar Nej.

Röstningen utföll med 135 Ja-röster och 137 Nej-röster och 58 avstod från att rösta. Det saknades 19 röster som alltså bör ha varit de frånvarande.

Innan omröstningen hade de olika partierna lämnat röstförklaringar V med förklaringen att partiet inte tillhörde regeringen. Socialdemokraterna för att de tyckte att Peter Hultqvist var en rekorderlig karl. C och L, båda mer eller mindre, att Peter Hultquist saknade deras förtroende men att fler fakta och framför allt KU:s undersökning som kommer meddelas i juni 2018 säkerligen skulle förklara både Stefan Löfven och Peter Hultquist opålitliga, varför de skulle avvakta,

De röster som saknades vid omröstningen räknas inte. Men de riksdagsledamöter som var närvarande och avstod från att rösta kunde ju följt mönstret att antingen rösta ja eller rösta nej. Nu uppstår omedelbart gissningar om vad de som avstod egentligen ville. C och L hade tillsammans 41 röster och hade kunnat ge 176 ja-röster och resten hade då blivit 154 nejröster.

Nu kommer den s.k. spelteorin (som förmodligen är något helt annat) igång och den visar på att om de som avstod egentligen ville rösta nej då blir 58 + 137 = 195 röster – alltså en stabil majoritet för en regering med Socialdemokrater, Liberaler och Centerpartister.

I söndags var det val till Svenska Kyrkan. En del tycker att politiska partier inte har där att göra. Kan det vara anhängare av: ”Sådant skall ditt tal vara att ja är ja och nej är nej.” En nåd att stilla bedja om.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Statschefen

I allmänt tal sägs, att statschefen, i vårt fall vår kung, inte skall ha politisk makt. Detta är en självklarhet som alla andra demokratier världen runt insett. Den makt en statschef skall ha är den som kommer av
de befogenheter statschefen har givits i landets författning.

En av de vanliga, och helt förståeliga, befogenheter är att föreslå parlamentet en regeringsbildare.

I Sverige råder just nu förvirring i de ledande positionerna. Orsaken är att de ledande politikerna inte vill erkänna att den som föreslår en regeringsbildare inte personligen skall vara intresserad i uppgiften. Kanske är det så, att de ledande personligheterna inte tror att någon annan än hen själv kan klara uppgiften. Nu är det i verkligheten sittande statsminister med sin handgångne vän talmannen som sköter regeringsbildningen.

Bidragande är att parlamentet, vår riksdag, inte anförtros uppgiften att själva bedöma läget och att själva få bedöma det möjliga i den regeringsbildare som statschefen föreslår. Detta i sin tur beror på att riksdagens talman är partipolitisk utsedd. En talman bör vara en person som hela parlamentet har valt. Talmannen skall vara den som leder och dessutom tillser att parlamentet respekteras av de ledande politiska personligheterna. Visst finns sådana rättrådiga och respektabla personligheter i alla partiers representanter.

Elefanten i detta rum är att en statschefs befogenheter inte kan överlämnas till vår statschef därför att han är en kung i en monarki som inte godkänns av de politiska partierna. Annars fanns 1809 år författning som enkelt och självklart kunde etableras som en fullgod konstitutionell monarki. En fullgod konstitutionell monarki erkänns allmänt som en godtagbar demokrati.

Stolta minns vi biskop Thomas frihetssång från Engelbrekts tid. Stolta minns vi våra självägande bönder och oförvitligheten hos Axel Oxenstiernas förvaltning. Glömda är alla kungar som dragit in Sverige i krig och pakter i kungens och drottningens intressen.

Idag nöjer vi oss med en kuliss som bygger på Svensk Damtidningens journalister.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Den spelande riksdagen.

Jag vill minnas, att Talmannen sa, att för att bifalla misstroendeförklaringen röstar Ja, för att avslå densamma röstar Nej.
För att bifalla densamma krävs minst 175 jaröster.

Röstningen gav 43 ja och 130 nej. Totalt 173 röster avgivna. 155 röster var nedlagda. Riksdagen har därmed avslagit misstroendeförklaringen.

Hade samma regler som vid utseende av regeringsbildare gällt, så hade 175 nejröster krävts. Då hade 43 ja-röster räckt och misstroendeförklaring hade antagits.

Väljarkåren uppmanas ständigt att rösta. Det är viktigt för demokratins skulle. Till och med nu med Kyrkovalet uppmanas alla att rösta, det är viktigt.

Idag vid omröstningen saknades 21 röster. Ja, ledamöterna kan ha varit sjuka, bortresta eller andra giltig orsaker att inte närvara. Men 155 ledamöter registrerades för att ha röstat – men hur. Det kallades nedlagda röster. Men talmannen nämnde inget om nedlagda röster – endast att Ja var för och Nej var emot.

Om de 155 rösterna var ja-röster så vann misstroendeförklaringen med 198 röster. Om det var nejröster så vann nej med 285 röster. Om att lägga ner sin röst betyder att jag bryr mig inte, varför kan ledamöterna då inte göra som de 21 ledamöterna, som inte röstade.

Vid budgetomröstningen krävs inte 175 ja röster för att få budgeten antagen. Då stoltserar motståndarna med att lägga ner sina röster, som alltså egentligen skulle vara nej-röster. Alltså riksdagen tar ett beslut som saknar majoritet bland ledamöterna. Borde då inte de nedlagda rösterna i dagens omröstning nu betraktas som egentliga ja-röster?

Det talas om att politiken i Sverige är ett ‘spel’. Men det är ju riksdagsledamöterna som skulle kunna stoppa det genom att rösta som de tycker och inte som de inte tycker.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Fötroende?

”Om man väcks mitt i natten av att huset står i lågor, och samtidigt har anledning att tro att grannarna har egna brandvarnare, kan man då strunta i att larma övriga boende, och ändå ha bostadsrättsföreningens förtroende?”

Citat från Per Gudmundsons ledare i dagens SvD.

Jag anser att förtroendet är förlorat. Jag anser också att förtroendet för den som inte inser det är förlorat.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

De farliga socialdemokraterna

Dagens Eko den 11 september meddelar att Regeringens budget kommer att koncentrera sig på låginkomsttagarna. Var inte det bra??? Nej det är det inte för det är igen Parasitpartiet som i tysthet fått grepp om Paternalismen. Är det så farligt då?

Paternalismen år den ideologi som säger att du är ett offer för omständigheter du inte kan råda över. Parasitpartiet griper in och ser till att de förtroendevalda koncentrerar sig på att ge väljarkåren löften om guld och gröna ängar.

Stekta sparvar flyger in i munnen – det är en liknelse som skall ge just dig en känsla av bekymmerslöshet. Men stekta sparvar kan inte flyga.

Den som säger att du genom hårt arbete skall försörja dig och de dina och att detta är din första plikt, den personen kommer att utmålas som arbetsgivare. Arbetsgivarens första intresse är att utnyttja fattiga och outbildade för att ge företagaren ett liv i lyx. Arbetsgivaren säger att sjuka har sig själva att skylla och därför behövs ingen sjukvård.

Det enda du kan hoppas på är facket. Facket är till för just dig och ser till att arbetsskyddet fungerar, att lönerna är högre för dig än vad arbetsgivaren tycker, och att du har betald strejk om du tycker att arbetsgivaren är dum.

LO säger att Socialdemokraterna är deras politiska gren. Därigenom har kollektivet blivit grunden för samhället. LO:s kollektiv är en mängd individer som åtlyder några ledares order. Äganderätten skall förbehållas ledarna för kollektivet. Arbetsgivarna skall vara det kontrollerade kollektivet. Din konsumtion skall vara kontrollerad av konsumentorganisationer. Dina tankar skall vara inspirerade av SVT och Sveriges Radio. Om detta ibland kan vara svårt att få igenom då erbjuder Socialdemokraterna Blandekonomin. Detta är när Socialdemokraterna uppenbarligen har misslyckats- Då kan de lämna över till privatstyrd företagsamhet.

I verkligheten är du en individ. Till ditt yttre finns det ingen som är exakt du, en verklig dubbelgångare. Till ditt inre kan du ännu mindre hitta en dubbeltänkare – kanske främst för att ingen någonsin kan få veta vad du verkligen tänker. Du har en egen, fri vilja, även om du inte tror det. Det är sällan du inte kan utnyttja din egen vilja. Det beror på i vilken civilisation du lever. När du inte kan det är du utsatt för tvång.

Ett bra samhälle bygger på frivillighet. Bara ordet frivillighet förutsätter en fri vilja. Ett bra samhälle bygger på ett frivilligt erkännande av att alla individer har samma rättigheter och behandlas som personer. Du har rätt till din lön och du har rätt att slösa bort den. Liksom du har rätt att spara den. Du har rätt att frivilligt gå in i ett kollektiv. Var noga med att detta kollektiv styrs av de deltagande individerna, inte av någon maktgrupp. Tack vare din insats för samhällets produktion så skapar du välstånd för alla och skapar grunden för välfärd.

Ha ögonen på när Paternalismen dyker upp och erbjuder dig all hjälp du kan tänka dig och befriar ditt samvete från alla plikter. Var försiktig med Parasitpartiet som dyker upp i många skepnader och som ger dig rätten och möjligheten att leva på vad andra har skapat.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar