Varför???

I dagens nyhetssändningar meddelas, att i Egypten, som kvalificeras som diktatur, finns trots detta en opposition som kritiserar presidentens försök att förlänga sin mandatperiod till 2030.

Egypten år ingen demokrati men Sverige är det. Men varför. varför, varför hörs aldrig att vår författning har en person med titeln ‘statschef,’  som samtidigt fråntagits en statschefs befogenheter. Mandatperioden är emellertid livslång. Demokrati???

Sverige har en statsminister, alltså en regeringschef som har statschefens befogenheter, antingen direkt eller genom finurliga författningskonstruktioner. Denne ‘statschef’  har ingen begränsning i antalet mandatperioder. Demokrati???

Statsvetenskap är ett omhuldat akademiskt ämne. Hur kan det komma sig att inte ens de studerande på dessa linjer ställer sig frågan: Är Sverige en demokrati????

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Förnuft och Moral

Håkan Boström skriver i GP idag om Sverige och omvärlden och konsekvenserna av Sveriges öppna invandringspolitik som nu frestar allt hårdare på kommunernas ekonomi. Ledaren avslutas med följande stycke:

”Den förda svenska politiken har inget med moral att göra. Moral förutsätter nämligen förnuft. Den svenska hållningen har varit att reagera med känslorna och strunta i konsekvenserna, för samhället såväl som för individerna. Vi har inte sett den fulla vidden av det än.”

Att ”reagera med känslor och strunta i konsekvenserna” har i Sverige varit berömvärt. Att reagera med fakta och vidtaga åtgärder har snarast betraktats som ondska. Samtidigt förklarar media och myndigheter att vi står inför en kommande brist på arbetskraft Välkomna  då de som är villiga och kompetenta att fylla sådana uppgifter, förutsatt, att de kan styrka sin identitet och vara beredda på att icke få några som helst bidrag av stat och kommun. En sådan invandring borde ske i arbetsgivarnas regi och med deras ansvar för en korrekt hantering.

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Gig-jobb

Timbros Smedjan publicerar en artikel av Maria Eriksson, den 12 april, om Gig-job. Gig är någon sorts musikerslang  för tillfälliga spelninga

Jag har tidtagare förvånats över att polisen sagt att det finns någonstans mellan 20- och 80,000 illegala personer i Sverige. Antingen sådana som fått avslag på asylansökan men ändå stannar, eller personer som befinner sig här utan att bry sig om att söka asyl. Jag har undrat hur de i alla tysthet kan försörja sig. Att de finns och att de tolereras visas genom att de får akut sjukvård och barn i skolan.

Maria Eriksson visar att det finns en organiserad arbetsförmedling, både för vita och svarta jobb. Det verkar som igen myndigheterna och polisen ser genom fingrarna med detta. Något liknande civil olydnad fastän tvärtom. Kanske är det detta  som är den verkliga svenska modellen. Det är nämligen mest de jobb som LO sagt inte finns.

Kalla det vad som helst men det är marknaden som bryter igenom föreställningen om ‘illegala’ individer som vill försörja sig på hederligt arbete.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Nyamko Sabuni

Som väntat kom Sabuni upp i Godmorgon Världens panel. Liberalernas socialliberala del kommer att drivas åt Centern. Liberaler inom Moderaterna och KD kan känna igen sig i Sabunis politik.

Panelen, som består  av journalister, försvagade Sabunis möjligheter genom hennes deklarerade vilja att samarbeta med SD. Jag tycker att Sabunis öppenhet för att behandla SD som alla andra valda partier i Riksdagen är självklar och att allt annat är mobbing.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Nyamko Sabuni

Så här skrev jag om Sabuni den 17 mars:

”Jag tror inte på Sabuni som partiledare för L. När Nyamko Sabuni fick lämna sin ministerpost i Alliansregeringen så fick jag intrycket att Nyamko stod fast vid sin uppfattning om liberalism. Om hon står kvar vid kravet att liberalismen skall tolkas fri från trams och flum, så får hon inte L med sig.”

Nu har jag hört hennes presskonferens i TV och finner att Nyamko Sabuni är en pragmatisk liberal med ledaregenskaper och principer. Enligt min uppfattning L:s räddare. Olika intervjuare kunde inte föreslå någon motkandidat. Ullenhag nämndes i tveksamma ordalag.

Nyamko Sabuni omnämns som så stark att motkandidater göre sig ej besvär.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Framtidens beskattning

Det är en oundviklig lag att Naturrikedomarna bearbetade av mänskligt arbete och kunnande skapar kapital.

Lagen består av tre delar: Naturen, Arbete och Kapital. Beskattning skulle kunna läggas på alla tre. Vi har också en hel del beskattning på naturresurser, Huvudsakligen beskattas arbete. Beskattning av CO2- utsläpp och andra oönskade följder av att utnyttja naturrikedomar måste betraktas som beskattning av kapital.

Beskattning av naturresursen kan endast utövas av den om har makten och suveräniteten där naturresursen geografiskt befinner sig. Problem med detta kan enkelt belysas av den svenska vattenkraften. I en rättsstat bör sådan skatt gå till staten.

Beskattning av arbete dominerar därför att den är så lätt att administrera. Arbetet är den del som producerar kapitalet och på vägen är arbetet också det som besegrar fattigdomen, ger människorna  mat, kläder och husrum, och mycket annat i vår civilisation.

Om inte skatt på naturresurser täcker statens alla behov så återstår bara beskattning av kapital. Då blir frågan vem som skall bestämma beskattningen. Det blir politik. Det enda styrelseskick som kan åstadkomma ett moraliskt och  praktiskt styrelseskick är demokrati. Men villkoret är en demokrati enligt FN:s definition.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Ekonomins oundvikliga lag

Det är en ekonomisk grundlag, att:

Naturrikedomarna bearbetade av mänskligt arbete och kunnande skapar kapital.

Vår civilisations problem är energiproduktionen som hotar mänsklighetens överlevnad.

Lösningen står att finna hos naturrikedomarna. Endast mänskligt arbete och tekniskt kunnande kan finna de energikällor som kan ge oss den energi som framtiden behöver och som inte hotar utan skyddar vår utveckling.

Dagens debatt handlar om många olika energikällor och borde egentligen skapa framtidstro och inte rädsla. Kan rädslan bottna i att alla dessa lösningar kommer att skapa kapital. Skall detta kapital styras av Putin och Trump (eller dessas efterträdare) eller av en liberal kapitalism med enskilt ägande?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar