Marknad

I Radion P1 den22 januari meddelas, att nu kommer ett revolutionerande förslag om hur sjukvård skall bedrivas. Äntligen. Det är Skottland som skall stå modell. (Jag hoppas att Arena (tankesmedjan som kommer med förslaget) har missuppfattat allt.

En marknad som bygger på tillgång och efterfrågan skall avskaffas. I stället skall principen att den som har störst behov skall först få vård. Så försvann min entusiasm direkt. ‘Största behov’ kan vara en beskrivning på ‘Efterfrågan’. Vad kan det annars vara.  Hur skall ‘Störst behov’ få vård om det inte finns någon ‘Tillgång’.

Det är demagogen som är framme igen. En demagog som vet att de flesta som lyssnar vill höra glada tillrop och inga bekymmersamma påståenden. Tänk dig att du kommer in med ambulansen till Akuten och onekligen är allvarligt sjuk. Därför bestämmer doktorn att du skall tas först och den patient, kanske jag, som just skulle undersökas körs ut och ställs i korridoren, Du körs in.  Men just som undersökningen skall börja kommer ropen att här är nu en som är  sjukare, och du ställs i korridoren. Principen om att behovet skall gå före plånboken är  ingenting annat än principen om tillgång och efterfrågan, alltså det som skulle avskaffas.

Radioprogrammet fortsätter och då meddelas, att en statlig utredning om vården är snart färdig och kommer i mars månad.  Jag hoppas ingenting från den.

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Pengar till kommunen

Debatten om pengar till kommunerna börjar likna den tidigare debatten om polisen. Då ville några ha 20000 poliser andra 21500 och till sist några ville ha 24000. De som ville ha 24000 var givetvis bäst.

All finansiering av stat och offentlig verksamhet är skatteintäkter. Den som säger att en reform kan vara ofinansierad ljuger följaktligen.

Kommuner och regioner har tillåtits att finansiera sin verksamhet med att ta ut skatt. I detta ligger också tanken att deras verksamheter skall finansieras med skatt.

Riksdagen bör huta åt kommunerna att hälla sig till sina befogenheter. Anser kommunerna att det inte är politiskt möjligt att medborgarna betalar de verksamheter de själva bestämm,er över så måste åtgärden vara den att se över sin egen förvaltning och framför allt sina egna verksamheter,

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Friheter

I ett sekulärt samhälle, alltså med religionsfrihet, tanke- och yttrandefrihet, med lagstiftad skolgång betald med skattemedel, är det en självklarhet att undervisningen skall erbjudas utan av myndigheten bestämd livsåskådning.

De föräldrar som vill uppfostra sina barn i en av dem bestämd livsåskådning får själva söka den skolan och själva bekosta undervisningen.

Tänk att det är så svårt att förstå.

En marknad är en liknelse, eller på svenska en metafor, ett utrymme där en säljare och en köpare möts och helt frivilligt, utan tvång, träffar en överenskommelse till ömsesidig nytta. Där finns inte plats för några utomstående som vet bättre.

Tänk att det är så svårt att förstå.

 

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ryssland demokrati?

Jag följde en stund Forums utsändningar från Försvarskonferensen i Sälen. Det nämndes att Ryssland var det enda hotet mot Sverige och från Försvarsnämndens medlemmar kom ingen invändning mot detta.

Demokratier deltar inte i anfallskrig, däremot har demokratier rätt att försvara sig. Slutsatsen av detta borde bli att Ryssland inte är en demokrati och att Sverige i egenskap at demokrati icke utgör något hot mot Ryssland.

Sveriges utrikespolitik borde då ständigt påminna Ryssland i vilka avseenden Ryssland inte kan kallas demokrati och Sveriges önskan att Ryssland skall förändra sig så att Sverige inte behöver frukta något hot från Ryssland.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , | Lämna en kommentar

Har världen vänt?

Från Taipei kommer signalen att Kina inte skall förvänta sig att Taiwan kommer att be om anslutning till Fastlandskina.

Från Taipei kommer signalen att Hongkong är deras grannar och vänner och har stod av Taiwan Iran har demonstrationerna ändrat inriktning. Nu är det Irans regim som anklagas.
I
I GP skriver Hyresgästföreningen att en fri hyresmarknad är ett brott mot de Mänskliga Rättigheterna. Tid för att i Sverige ta upp skillnaden mellan positiva och negativa rättigheter. Fjäsket med positiva rättigheter är ett brott mot demokratins princip. Samma sak gäller den svenska regelboken kallad Regeringsformen 74. Det borde kunna vara slut på Vänsterns indoktrinering. Sovjet har fallit men inte den demokratifintliga regimen i Ryssland.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Har världen vänt?

Plötsligt är det tyst från Donald Trump. Det är faktiskt också tyst. från Iran.
Från dem som år direkt drabbade av flygplansolyckan år också språket hovsamt och konkret. Kan ett misstag plötsligt vända övermod till eftertänksamhet? Kan en politik som för två dagar sedan vacklade mellan tragik och barnslighet förändras till ett positivt tänkande om den närmaste framtiden?

I stället för sanktioner borde världen nu se vad som behövs, fredligt, i ett sargat Mellanöstern.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Den eviga freden

Mises ’Der Liberalismus’ kom ut 1927 och i kapitlet om fred präglas tankarna mycket av första världskriget. Mycket i det han skriver kan användas för att förstå eländet i Mellanöstern Så det blir Mises tankar och idéer silade genom mig.

Den eviga Freden kan endast uppnås genom ett maximalt och globalt genomförande av det liberala programmet. Världskriget var inget annat en än naturlig följd av den anti-liberala politiken imder det sista årtiondet.

Man borde kunna förutsätta att önskan om Fred idag är universell. Men folken brister i förståelse av förutsättningarna för att säkra Freden.

En liberal utgår inte ifrån att avskaffa Kriget med moralregler och predikningar. En liberal vill skapa ett samhälle med förutsättningar för att avlägsna krigsorsakerna.

Mellanöstern försörjer sig på olja, en basvara. Utvinningen av oljan kontrolleras av totalitära stater, kapitalister som verkar utan en rättsstats kontroll och organisationer med helt andra syften än en demokratisk rättsstat. I Mellanöstern saknas också förädlingsindustri och konsumtionsindustri. Detta har som resultat att en medelklass saknas och att överklassen och förvaltningen saknar förtroende. Avsaknaden av en rättsstat med en demokratisk moral innebär också att enskild äganderätt och privat egendom saknas. I stället finns en befolkning med ständiga svårigheter till en anständig försörjning och helt utan mmöjligheter att skapa sig en egen egendom.

Makthavarna ser som sin enda möjlighet att försvara sina privilegier och att skapa möjligheter att ytterligare öka sina tillgångar att hålla folkmassan under kontroll med våld. I denna miljö har olika auktoritära organisationer en marknad att skaffa sig anhängare, genom att möta våldet med andra former av våld. Krig mellan grupper och i en del fall också stater blir resultatet.

Freden skapas genom Rättsstaten, som försvarar äganderätten och enskild egendom. Detta leder oundvikligen till en fri marknadsekonomi, som bygger på en kapitalism reglerad av moralen i en rättsstat och förekomsten av en stat som har auktoritet att upprätthålla lagen. Styrelseskicket demokrati kommer att utvecklas i ett sådant samhälle.

Den fria marknadsekonomin kommer att skapa kapitalansamlingar genom arbete och de demokratiska systemet kommer att med folkets vilja som kraft skapa den välfärd som folket bestämmer sig för.

Rädslan för samarbete kommer att försvinna och samarbete kommer att skapas inom industri, handel och konsumtion. Hela befolkningsgrupper kommer att uppnå rimlig levnadsstandard och hela regioner, med manga nationer, kommer att värdera samarbete och fred mer än privilegier och oärlighet.

Verkar det utopiskt? Men historien visar att det är just liberalismen som skapat den civilisation som vi nu upplever, och den sprids och den verkar. Ett inflytelserikt finanskapital med helt andra moraliska värderingar märks och har väl visat sin futilitet i Mellanöstern. Men Mellanösterns folk har genom historien visat en kraft att återhämta sig efter svåra katastrofer.

Vänta bara några 100 år så har en ny civilisation, en ny kultur, en ny moral tagit över och mänskligheten har igen visat sin förmåga att göra rätt. Om du vill, allt bygger på frivillighet,

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar